Báo cáo Thực hành kỹ thuật số

Có 3 chế đọ vận hành tương ứng với các đầu vào I,II,III Chế độ 1: +V1 và V2 được cấp điện(24v) +L2(đèn xanh) được cấp điện sáng Chế độ 2: +L1(đèn đỏ) được cấp điện sáng +các tải V1,V2,V3 được cấp điện luân phiên theo thời gian t=10s +các tải còn lại bị cắt điện(điện áp ra =0) +sau 10 phút(có thể thay đổi từ 10-40 phút) -L2(đèn xanh) được cấp điện sáng -các tải còn lại bị cắt điện (điện áp ra = 0) Tương ứng các đầu tín hiệu là U1,U2,U3 và 10m Chế độ 3: +L1(đèn đỏ),V1,V3,V4 và V5 được cấp điện +khi P>=470mmhg(tương ứng với đieenj áp ra của sénỏ là U8,9=5,1V) thì -V4 và V5 bị cắt điện,L1(đèn đỏ),V1,V3 được cấp điện -mạch đếm bắt đầu đếm 10s +trong khoảng thời gian 10s thì: -nếu P<=450mmhg(tương ứng U8,9=5.05V) thì L1 sáng,còi kêu.còn các tải khác bị cắt điện -nếu P>=450mmhg thì L2 sáng,còn các tải khác bị cấưt điện +sau 10s nếu P>=450 mmhg thì L2 luôn sáng và các tải khác luôn bị cắt

docx4 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1892 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực hành kỹ thuật số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ MẠCH BÁO ĐỘNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Nguyễn Xuân Bằng NHÓM THỰC HIỆN: Lớp RADA1 I.BÀI TOÁN CHUNG: Có 3 chế đọ vận hành tương ứng với các đầu vào I,II,III Chế độ 1: +V1 và V2 được cấp điện(24v) +L2(đèn xanh) được cấp điện sáng Chế độ 2: +L1(đèn đỏ) được cấp điện sáng +các tải V1,V2,V3 được cấp điện luân phiên theo thời gian t=10s +các tải còn lại bị cắt điện(điện áp ra =0) +sau 10 phút(có thể thay đổi từ 10-40 phút) -L2(đèn xanh) được cấp điện sáng -các tải còn lại bị cắt điện (điện áp ra = 0) Tương ứng các đầu tín hiệu là U1,U2,U3 và 10m Chế độ 3: +L1(đèn đỏ),V1,V3,V4 và V5 được cấp điện +khi P>=470mmhg(tương ứng với đieenj áp ra của sénỏ là U8,9=5,1V) thì -V4 và V5 bị cắt điện,L1(đèn đỏ),V1,V3 được cấp điện -mạch đếm bắt đầu đếm 10s +trong khoảng thời gian 10s thì: -nếu P<=450mmhg(tương ứng U8,9=5.05V) thì L1 sáng,còi kêu.còn các tải khác bị cắt điện -nếu P>=450mmhg thì L2 sáng,còn các tải khác bị cấưt điện +sau 10s nếu P>=450 mmhg thì L2 luôn sáng và các tải khác luôn bị cắt Tương ứng với các đầu vào tín hiệu (P>=450)và U450,(P>=470)và U470 / SƠ ĐỒ KHỐI MẠCH BÁO ĐỘNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ THUẬT SỐ.docx
  • pptxbaocaoDTS.pptx
  • rarMach bao dong ap suat.rar
Luận văn liên quan