Báo cáo thực tập nhận thức ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

Ngày nay , để hạn chế những bỡ ngỡ trong kỳ thực tập tốt nghiệp , đồng thời rèn luyện khả năng thích nghi của sinh viên trong môi trường doanh nghiệp và tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong tương lai, quá trình thực tập nhận thức đóng vai trò khá quan trọng và cần thiết. Do đó, trường Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho sinh viên năm hai, năm ba tham gia đợt thực tập nhận thức lần này . Trước khi đi thực tập nhận thức, bản thân tôi đã tự đề ra cho mình những mục tiêu :  Hoàn thành xuất sắc các công việc được giao  Cố gắng học hỏi, ứng dụng những tri thức, kỹ năng mềm học được trong nhà trường vào thực tế  Sáng tạo trong công việc, tìm ra những cách làm mới, hiệu quả.  Tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với doanh nghiệp thực tập Sau khoảng thời gian thực tập, mặc dù vẫn chưa đạt được tất cả các mục tiêu, nhưng tôi tin rằng bản thân mình đã học hỏi được khá nhiều điều mới lạ, kỹ năng mềm cũng được cải thiện đáng kể và trong tương lai có thể tôi không còn bỡ ngỡ trong kỳ thực tập tốt nghiệp và những đợt làm việc sau này.

pdf28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2283 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen i TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Thời gian thực tập: 7/1/2013 đến 17/3/2013 Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Nam Sinh viên thực tập: Đặng Quỳnh My Mã số sinh viên: 104536 Lớp: TC1011 NĂM 2013 Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ Ngày … tháng … năm Ký tên Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ Ngày … tháng … năm Ký tên Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen iv TRÍCH YẾU Trong suốt quá trình thực tập nhận thức trong 7 tuần tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam đã để lại cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu. Quyển báo cáo thực tập này ghi lại những gì tôi quan sát , làm việc , trải nghiệm , học hỏi được trong môi trường năng động , thân thiện , chuyên nghiệp này kết hợp với sự tìm hiểu thông tin trên Internet . Cùng với thời gian đi thực tập và viết báo cáo , tôi đã có được một cái nhìn khá đầy đủ về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam, có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm , hiểu biết về những công việc văn phòng , có điều kiện ứng dụng những gì học được vào thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm. Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen v LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam đã tạo điều kiện cho tôi được thực tập ở đây. Tôi xin cám ơn các anh chị nhân viên , đặc biệt là chị Nga , chị Thoa , chị Diễm … đã hết lòng hướng dẫn, tận tình chỉ dạy cho tôi, giúp tôi hoàn thành tốt các công việc được giao một cách hiệu quả. Tôi cũng xin trân trọng cám ơn đến trường Đại học Hoa Sen, đặc biệt là chị Cẩm Linh , chị Phương Thảo, chị Thu Trang đã hỗ trợ tôi trong quá trình tìm kiếm doanh nghiệp thực tập , cho tôi cơ hội được trải nghiệm trong môi trường làm việc thân thiện , năng động và chuyên nghiệp , tạo điều kiện để tôi có thể tiếp cận với thực tế . Tiếp theo , tôi xin cám ơn thầy Nguyễn Thanh Nam đã nhiệt tình chỉ dẫn tôi hoàn thành cuốn báo cáo này . Xin chân thành cám ơn ! Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen vi MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................... ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................... iii TRÍCH YẾU ........................................................................................................... iv LỜI CÁM ƠN ......................................................................................................... v MỤC LỤC .............................................................................................................. vi DANH MỤC BẢNG BIỂU , HÌNH ẢNH .......................................................... viii DẪN NHẬP ............................................................................................................ ix PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP ................................................. 1 1.1 Vài nét sơ lược về công ty : ........................................................................ 1 1.1.1 Giới thiệu chung: ................................................................................ 1 1.1.2 Lịch sử hình thành : ........................................................................... 3 1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh: ......................................................................... 5 1.1.4 Chiến lược phát triển và đầu tư: ........................................................ 6 1.1.5 Ban lãnh đạo: ...................................................................................... 7 1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý : ............................................................................ 8 1.3 Các công ty trực thuộc và mạng lưới nước ngoài : .................................. 9 1.3.1 Các công ty trực thuộc: ....................................................................... 9 1.3.2 Mạng lưới nước ngoài: ..................................................................... 10 PHẦN 2: MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỰC TẬP .................................................... 11 2.1 Sắp xếp chứng từ giao dịch : ................................................................... 11 2.2 Xé sổ phụ: ................................................................................................. 12 2.3 Chấm sổ phụ: ........................................................................................... 12 2.4 In séc: ....................................................................................................... 12 2.5 Xé phiếu hạch toán và đóng dấu:............................................................ 13 2.6 Viết giấy yêu cầu mở tài khoản tín dụng quốc tế: .................................. 13 2.7 In giấy báo có: .......................................................................................... 13 2.8 Sắp xếp các chứng từ theo tên công ty hoặc theo ngày tháng năm: ..... 13 2.9 Viết danh sách nhận khách hàng nhận ấn phẩm: ................................. 14 Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen vii 2.10 Photo giấy tờ: ........................................................................................... 14 2.11 Đóng dấu mộc tròn: ................................................................................. 15 PHẦN 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ .................................................................... 17 3.1 Thuận lợi : ................................................................................................ 17 3.2 Khó khăn: ................................................................................................. 17 3.3 Hạn chế của bản thân: ............................................................................ 17 3.4 Công việc : ................................................................................................ 17 3.5 Khắc phục: ............................................................................................... 17 KẾT LUẬN ........................................................................................................... 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 19 Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen viii DANH MỤC BẢNG BIỂU , HÌNH ẢNH Hình 1 : Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam ..................................................... 4 Hình 2: Giấy ủy nhiệm chi của Vietcombank .................................................... 11 Hình 3: Giấy nộp tiển của Vietcombank ............................................................ 14 Hình 4 :Giấy rút tiền của Vietcombank ............................................................. 15 Hình 5: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước của Vietcombank .................. 16 Bảng 1 : Ban lãnh đạo của Vietcombank ............................................................. 7 Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Vietcombank ................................................................. 8 Sơ đồ 2: Tổ chức của phòng Kế toán giao dịch Vietcombank ............................ 9 Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen ix DẪN NHẬP Ngày nay , để hạn chế những bỡ ngỡ trong kỳ thực tập tốt nghiệp , đồng thời rèn luyện khả năng thích nghi của sinh viên trong môi trường doanh nghiệp và tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong tương lai, quá trình thực tập nhận thức đóng vai trò khá quan trọng và cần thiết. Do đó, trường Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho sinh viên năm hai, năm ba tham gia đợt thực tập nhận thức lần này . Trước khi đi thực tập nhận thức, bản thân tôi đã tự đề ra cho mình những mục tiêu :  Hoàn thành xuất sắc các công việc được giao  Cố gắng học hỏi, ứng dụng những tri thức, kỹ năng mềm học được trong nhà trường vào thực tế  Sáng tạo trong công việc, tìm ra những cách làm mới, hiệu quả.  Tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với doanh nghiệp thực tập Sau khoảng thời gian thực tập, mặc dù vẫn chưa đạt được tất cả các mục tiêu, nhưng tôi tin rằng bản thân mình đã học hỏi được khá nhiều điều mới lạ, kỹ năng mềm cũng được cải thiện đáng kể và trong tương lai có thể tôi không còn bỡ ngỡ trong kỳ thực tập tốt nghiệp và những đợt làm việc sau này. Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP 1.1 Vài nét sơ lược về công ty :  Tên pháp định: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam  Tên quốc tế: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Viet Nam  Viết tắt: VCB  Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  Điện thoại: +84-(0)4-39.34.31.37  Fax: +84-(0)4-38.26.90.67  Website: www.vietcombank.com.vn 1.1.1 Giới thiệu chung:  Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).  Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là một Ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.  Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen 2 những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.  Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử…  Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, Vietcombank có lợi thế rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao. Các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment,…đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, dần tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt (qua ngân hàng) cho khách hàng.  Sau gần nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, Vietcombank hiện có trên 12.500 cán bộ nhân viên, với gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên trong và ngoài nước, gồm Hội sở chính tại Hà Nội, 1 Sở Giao dịch, 78 chi nhánh và hơn 300 phòng giao dịch trên toàn quốc, 3 công ty con tại Việt Nam, 2 công ty con tại nước ngoài, 1 văn phòng đại diện tại Singapore, 5 công ty liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, Vietcombank còn phát triển một hệ thống Autobank với 1.700 ATM và 22.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc. Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 1.300 ngân hàng đại lý tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen 3  Với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombank luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn và của hơn 6 triệu khách hàng cá nhân.  Bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ nhân viên Vietcombank đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để xây dựng Vietcombank xứng đáng với vị thế là “Ngân hàng hàng đầu vì Việt Nam thịnh vượng”. 1.1.2 Lịch sử hình thành :  Ngày 30/10/1962, Ngân hàng Ngoại Thương (NHNT - Vietcombank) được thành lập theo Quyết định số 115/CP của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ương (nay là NHNN)  Ngày 01/04/1963, chính thức khai trương hoạt động Ngân hàng Ngoại Thương như là một ngân hàng đối ngoại độc quyền  Ngày 14/11/1990, Ngân hàng Ngoại Thương chính thức chuyển từ một ngân hàng chuyên doanh, độc quyền trong hoạt động kinh tế đối ngoại sang một Ngân hàng Thương Mại nhà nước hoạt động đa năng theo Quyết định số 403-CT ngày 14/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.  Ngày 21/09/1996, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ra Quyết định số 286/QĐ-NH5 về việc thành lập lại Ngân hàng Ngoại Thương trên cơ sở Quyết định số 68/QĐ-NH5 ngày 27 tháng 3 năm 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Ngân hàng Ngoại Thương được hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, 91 quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ với tên giao dịch quốc tế: Bank for Foreign Trade of Viet Nam, tên viết tắt là Vietcombank. Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen 4  Tháng 1/2007, Vietcombank và Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sea Bank ký kết Hợp đồng với đối tác Cardif thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI).  11/06/2009, chính thức khai trương hoạt động công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif.  30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM. Hình 1 : Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam  4/2010, Vietcombank lần thứ 2 liên tiếp được lựa chọn tham gia chương trình Thương hiệu Quốc gia.  7/2010, Vietcombank nhận giải thưởng “Ngân hàng nội địa cung cấp cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2010” do tạp chí Trade Finance trao tặng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Vietcombank (đại diện duy nhất của Việt Nam) nhận được giải thưởng này.  7/4/2011, Vietcombank được The Asian Banker - Tạp chí hàng đầu thế giới về cung cấp thông tin chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ tài Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen 5 chính - trao tặng giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực tài trợ thương mại năm 2011” (The Best Domestic Trade Finance Bank, VietNam) và giải thưởng “Phát triển tài năng và lãnh đạo” (The Asian Banker Talent and Leadership Development Award). Ông Phạm Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc Vietcombank - cũng đã vinh dự nhận giải thưởng “Nhà Lãnh đạo Ngân hàng trẻ và triển vọng năm 2011” khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (The Asian Banker Promising Young Banker Award, 2011) . 1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh:  Huy động vốn:  Nhận tiền gửi.  Phát hành giấy tở có giá  Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và tổ chức tín dụng nước ngoài.  Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn.  Hoạt động tín dụng:  Cho vay  Chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác  Bảo lãnh  Cấp tín dụng dưới các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ :  Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tại các tổ chức tin dụng khác  Mở tài khoản cho khách hàng trong nước và ngoài nước  Cung ứng các phương tiện thanh toán  Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế Báo cáo thực tập nhận thức Trường Đại học Hoa Sen 6  Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ.  Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định  Thực hiện các dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng.  Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước .  Các hoạt động khác:  Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật  Tham gia thị trường tiền tệ do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tổ chức  Trực tiếp thực hiện kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có để kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trườn