Báo cáo Thực tập tại công ty khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn, trạm bơm Bạch Hạc

theo tài liệu của cục đê điều – bộ nông nghiệp & ptnt, sông lô bắt nguồn từ tỉnh vân nam trung quốc chảy qua tỉnh hà giang, tuyên quang, phú thọ về tới trạm thuỷ văn việt trì có chiều dài khoảng 500km, sông lô là hợp lưu của sông chảy và sông gâm, có diện tích lưu vực khoảng 30.000km2; sông có độ dốc lớn nên về mùa lũ nước tập trung nhanh. - lưu lượng lớn nhất về mùa mưa lên tới 10.000m3/s và nhỏ nhất về mùa khô khoảng 600  800m3/s. - ảnh hưởng của sông lô tới khu vực tiểu dự án: cần tập trung nghiên cứu về sự chi phối dòng thuỷ văn của sông lô trước và sau khi có thuỷ điện hoà bình. do khi thiết kế trạm bơm bạch hạc chưa có công trình thuỷ điện hoà bình điều tiết, khi có sự điều tiết của thuỷ điện hoà bình, chế độ thuỷ văn dòng sông có thể bị thay đổi (do sông lô hợp lưu với sông hồng tại ngã ba việt trì phú thọ), nơi hợp lưu chỉ cách trạm bơm bạch hạc 1km. vậy trong trường hợp này, phải xem xét mực nước lớn nhất (hmax) và mực nước nhỏ nhất (hmin) ứng với 2 thời đoạn: chưa có thuỷ điện hoà bình và sau khi có thuỷ điện hoà bình để so sánh.

doc38 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3724 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn, trạm bơm Bạch Hạc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Phần I : TÌNH HÌNH CHUNG KHU VỰC NGHIÊN CỨU I.Vị trí địa lý, diện tích 1. Vị trí địa lý -Vùng tiểu dự án trạm bơm Hạc có toạ độ địa lý: +Vĩ độ bắc: 21012’33’’ - 210 21’14’’ + Vĩ độ Đông: 105026’52’’ - 105042’30’’ -Vùng tiểu dự án nằm trong hệ thống thuỷ nông Liễn Sơn có vị trí: + phía Bắc:giáp các xã Hoàng Lâu-Vân Hội huyện Tam Dương. + phía tây:giáp sông Phó Đáy,và sông Lô + phía Đông:giáp phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh yên. + Phía Nam :giáp với thị trấn huyện Yên Lạc 2. Diện tích khu vực tưới Phạm vi phụ trách tưới của trạm bơm Bạch Hạc co liên quan đến địa giới hành chính chủ yếu của 2huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc. -diện tích đất tự nhiên nằm trong vùng dự án: 9220 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 7.437 ha - Đất trồng lúa và mầu: 7.137 ha - Đất trồng cây lâu năm: 30 ha - Đất nuôi trồng thuỷ sản: 270 ha Đất phi nông nghiệp: 1.777 ha Đất chưa sử dụng: 6 ha -Trạm bơm Bạch Hạc đảm nhiệm tưới: 3840 ha. II. Điều kiện khí tượng 1.Tài liệu mưa tháng cho các năm gần đây nhất : B¶ng thèng kª lîng ma tr¹m vÜnh yªn tõ n¨m 1959-2003  Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng  N¨m        1959 28.4 4.8 41.5 72.4 160 107.6 462.2 259.3 171.8 4 5 1.3 1,318  1960 30.4 5.6 42.7 4.1 85.6 93.5 420.9 474 451 91.7 22.6 1.5 1,724  1961 4.5 12.9 27.3 103.6 104.9 201 50.2 472.2 325.6 145.6 157.9 26.4 1,632  1962 12.7 11.9 8 96.2 298.2 518.3 139 174.4 144.3 9.7 25 0.3 1,438  1963 2.2 23.5 38.4 59.4 117.4 125.8 357.6 326.9 205.1 171.8 132.5 15.3 1,576  1964 13.7 9.7 61.3 204.3 87.4 294 344.6 257.1 243.6 184.6 32 30 1,762  1965 3.8 39.9 17.3 212.4 283.4 333.1 237.7 68.6 222.4 162.7 52.4 75.5 1,709  1966 22 8 14 135.5 108.4 286.2 157 327.7 62.6 131.3 27.7 6.7 1,287  1967 13 41 8 78 115 205 145 152 261 6 23 12 1,059  1968 8 51 15 114 170 309 170 440 178 114 39 2 1,610  1969 25 17 16 78 118 137 229 247 237 82 45 0 1,231  1970 16 22 59 44 438 381 138 250 122 58 12 9 1,549  1971 31 9 10 112 154 166 605 516 58 294 0 3 1,958  1972 11 14 35 90 431 62 207 560 158 47 65 0 1,680  1973 10 0 102 156 150 185 293 350 500 92 7 0 1,845  1974 12 9 64 144 76 291 269 172 73 260 22 6 1,398  1975 81 12 47 165 236 382 167 442 358 244 29 0 2,163  1976 43 54 14 188 196 152 124 548 131 189 57 0 1,696  1977 68 3 13 26 19 235 247 123 136 129 59 18 1,076  1978 32 20 10 31 243 569 182 317 349 381 28 0 2,162  1979 37 76 28 67 176 288 140 340 252 6 0 0 1,410  1980 0 0 0 41 250 219 485 449 221 88 41 0 1,794  1981 5 0 55 98 117 159 124 186 75 189 49 0 1,057  1982 0 0 78 145 94 200 478 86 162 256 0 0 1,499  1983 63 32 88 72 68 119 160 114 258 243 91 22 1,330  1984 0 0 9 124 109 635 219 387 139 114 245 8 1,989  1985 0 51 16 143 87 140 162 317 308 62 97 0 1,383  1986 0 0 0 126 211 158 149 141 108 93 50 0 1,036  1987 20 10 0 124 145 168 159 245 151 95 122 0 1,239  1988 22 24 18 11 107 156 165 254 74 180 0 0 1,011  1989 39 0 95 15 298 273 216 121 73 158 0 0 1,288  1990 0 28 67 26 193 294 282 78 398 19 120 0 1,505  1991 0 0 68 25 146 438 272 240 47 33 102 15 1,386  1992 41 47 15 40 73 411 238 87 89 0 12 40 1,093  1993 0 48 22 12 206 82 240 305 292 0 26 0 1,233  1994 5 39 103 38 257 466 389 355 182 120 0 29 1,983  1995 28 8 22 18 63 166 147 326 53 52 47 0 930  1996 0 0 165 55 138 234 365 279 131 91 180 0 1,638  1997 12 24 121 173 105 168 483 255 99 193 6 7 1,646  1998 0 12 29 20 95 313 109 52 75 60 4 14 783  1999 9 5 9 80 172 252 148 179 69 227 102 90 1,342  2000 12 14 26 47 176 120 284 224 102 221 5 0 1,231  2001 13 19 135 64 115 360 224 315 119 79 31 5 1,479  2002 27 9 2 35 192 238 200 200 195 103 54 27 1,282  2003 38 30 4 58 135 189 280 368 154 14 0 4 1,274  2004 38 17 56 139 114 168 231 166 97 0 15 9 1,050  2005 5 22 49 87 42 152 247 167 291 20 83 40 1205  2006 0 9 17 22 153 194 144 396 92 24 100 0 1,151  2007 0.0 31.0 48.0 51.0 69.0 134.0 151.0 208.0 143.0          Lượng mưa bình quân nhiêu năm trạm Vĩnh Yên (1975-2005) Lượng mưa bình quân nhiêu năm : 1.523mm. Lượng mưa năm lớn nhất : 2.393mm (1984.) Lượng mưa năm nhỏ nhất : 1.123mm (1995.) Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N¨m  T. b×nh 25.4 26.3 45.9 85.3 162.9 253.8 262.1 285.2 180.8 119.8 57.3 18.3 1523  Max 71.9 102.9 173.3 236.5 313.3 496.8 521.5 698.3 396.7 454.9 245.2 93.2  N¨m 1975 1989 1996 1982 1975 1991 1980 1976 1978 1978 1984 1999  Min 4.9 3.4 10.2 13.6 34.0 130.2 113.1 58.4 56.2 1.4 0 0  N¨m 1980 1991 2003 1988 1977 1993 1998 1998 2004 1992 2003 2000  2.Tài liệu về nhiệt độ, độ ẩm, bốc hơi, gió, dông, sương muối, mưa đá, nắng. 2.1 Nhiệt độ không khí: -nhiệt độ bình quân nhiều năm: 23,90C -mùa khô từ tháng 11 năm trước tới tháng 4năm sau,nhiệt độ trung bình nhiều năm là 19,60C thấp nhất vào tháng 1 có nhiệt độ trung bình : 14 0C, tháng 12 năm 1982 thấp nhất : 4,4 0C -mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 co nhiệt độ trung bình là 27,8 0C ,cao nhất là các tháng5,6,7. Nhiệt độ trung bình tháng trong nhiều năm trạm Vĩnh yên (1975-2005) tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm  Nhiệt độ 16.8 17.9 20.5 24.3 27.6 29.1 29.2 28.7 27.7 25.2 21.6 18.3 23.9  2.2 Độ ẩm không khí: -Độ ẩm vùng tiểu dự án khá cac, độ ẩm trung bình nhiều năm đạt 82%,độ ẩm cao thường xẩy ra vào các tháng 3,4 với mức trung bình là 84% , thấp vào tháng 11,12 với 78% Đặc trung độ ấm tương đối trung bình trạm Vĩnh Yên(1975-2005) Đặc điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm  Độ ẩm trung bình 82 83 84 85 82 81 82 84 82 81 79 78 81.9  2.3Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi hàng năm của vùng dự án khá lớn,bình quân đạt 872mm,năm 1997 có lượng bốc hơi cao nhất 1073mm,thấp nhất năm 2004 là 734mm. Lượng bốc hơi tại các tháng trong năm trạm Vĩnh yên (1975-2005) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm  Trung Bình 56 55 57 65 90 92 85 73 79 77 72 71 872  2.4 Về nắng: -Vùng tiểu dự án có số giờ năng trong năm bình quân là 1585,4h , năm 1987 có số giờ nắng lớn nhất 1946h , thấp nhất năm 1997 là 1300h. Số giờ nắng hàng tháng của trạm Vĩnh yên trong nhiêu năm(1975-2005) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm  Số giờ năng Trung Bình 67 52 51 95 166 174 192 182 187 155 141 123 1585  III. Điều kiện thuỷ văn Đặc đỉêm hệ thống sông ngòi nội địa và ngoại địa 1.1. sông lô theo tài liệu của cục đê điều – bộ nông nghiệp & ptnt, sông lô bắt nguồn từ tỉnh vân nam trung quốc chảy qua tỉnh hà giang, tuyên quang, phú thọ về tới trạm thuỷ văn việt trì có chiều dài khoảng 500km, sông lô là hợp lưu của sông chảy và sông gâm, có diện tích lưu vực khoảng 30.000km2; sông có độ dốc lớn nên về mùa lũ nước tập trung nhanh. - lưu lượng lớn nhất về mùa mưa lên tới 10.000m3/s và nhỏ nhất về mùa khô khoảng 600 ( 800m3/s. - ảnh hưởng của sông lô tới khu vực tiểu dự án: cần tập trung nghiên cứu về sự chi phối dòng thuỷ văn của sông lô trước và sau khi có thuỷ điện hoà bình. do khi thiết kế trạm bơm bạch hạc chưa có công trình thuỷ điện hoà bình điều tiết, khi có sự điều tiết của thuỷ điện hoà bình, chế độ thuỷ văn dòng sông có thể bị thay đổi (do sông lô hợp lưu với sông hồng tại ngã ba việt trì phú thọ), nơi hợp lưu chỉ cách trạm bơm bạch hạc 1km. vậy trong trường hợp này, phải xem xét mực nước lớn nhất (hmax) và mực nước nhỏ nhất (hmin) ứng với 2 thời đoạn: chưa có thuỷ điện hoà bình và sau khi có thuỷ điện hoà bình để so sánh. trong phần 1.3 (chương i) đã trình bày về thực trạng dòng chảy của các sông khu tiểu dự án nên ở phần này chúng tôi chỉ cập nhật những kết quả đã có ở các chương trên để phục vụ cho việc nghiên cứu, tính toán sau này. a. mực nước lớn nhất (hmax) tính theo 2 giai đoạn - từ năm 1956 ( 1982 (trước khi có thuỷ điện hoà bình). - từ năm 1983 ( 2005 (sau khi có thuỷ điện hoà bình). bảng 2.11. mực nước lớn nhất của trạm bơm bạch hạc trong mùa lũ. p% địa điểm thời đoạn chưa có hoà bình (1956 ( 1982) thời đoạn có hoà bình (1983 ( 2005)  0.1 0.5 0.6 1 1.5 2.0 5.0 10 0.5 0.6 1.0 1.5 2.0 5.0 10  việt trì 20.57 19.37 19.23 18.84 18.52 18.29 17.53 16.92 17.77 17.69 17.47 17.38 17.22 16.46 16.67  bạch hạc 20.62 19.42 19.28 18.89 18.59 18.34 17.58 16.97 17.82 17.74 17.52 17.43 17.27 17.01 16.72  đại định 19.91 18.74 18.61 18.23 17.92 17.96 16.96 16.34 17.25 17.14 16.97 16.83 16.72 16.35 16.05  sơn tây 18.31 17.23 17.11 16.75 16.47 16.26 15.59 15.04 16.30 16.00 15.83 15.69 15.58 15.22 14.90  nguồn: dự án trạm bơm đại đình và tính toán thuỷ văn của dự án. - chặn dòng sông đà đợt i vào 10/1/1983 - số liệu thuỷ văn 2 đoạn việt trì, sơn tây trước và sau khi có thuỷ điện hoà bình để tính tần suất là số thực đo. - số liệu trạm đại đình và trạm bạch hạc là nội suy từ trạm việt trì. b. mực nước nhỏ nhất trong năm (hmin). mực nước nhỏ nhất trong năm thường xuất hiện vào mùa kiệt, đại bộ phận rơi vào các tháng 2, 3, 4 trong năm. mực nước kiệt trong năm cũng có 2 thời đoạn là: - thời đoạn chưa có thuỷ điện hoà bình: 1956 ( 1982 - thời đoạn có thuỷ điện hoà bình: 1983 ( 2005. dựa trên cơ sở tính toán của dự án xây dựng trạm bơm đại định, nội suy cho trạm bạch hạc ứng với các tần suất như bảng 2.6. bảng 2.12. mực nước nhỏ nhất trạm bơm bạch hạc (hmin) mùa khô. tt p% địa điểm chưa có hoà bình 1956 – 1982 (đơn vị m) đã có hoà bình 1983 ( 2005 (đơn vị m)   50 75 90 50 75 90  1 việt trì 6,18 5,98 5,59 6,75 6,38 6,18  2 bạch hạc 6,25 6,06 5,66 6,82 6,45 6,25  3 đại định 5,79 5,54 5,14 6,00 5,90 5,50  4 sơn tây 4,85 4,47 4,07 5,10 4,95 4,92  nguồn: báo cáo tính toán thuỷ văn của dự án. thực tế những năm vừa qua, nhất là các năm 2004, 2006 mực nước thấp nhất vụ chiêm xuân tại bạch hạc tương đương với mực nước thiết kế cũ (mực nước bể hút quan trắc ngày 03/02/2006) tại bể hút trạm bơm bạch hạc (hmin = 5,50m) (mực nước thiết kế cũ trước khi có công trình hòa bình là hmin = 5,47m). 2.6.3. sông phan sông phan là sông nội địa là trục tiêu chính của hệ thống thuỷ lợi liễn sơn; sông bắt nguồn từ cống 3 cửa an hạ (xã hợp hoà huyện tam dương) và kết thúc tại cầu hương canh (thị trấn hương canh huyện bình xuyên). theo tài liệu quy hoạch thuỷ lợi tỉnh vĩnh phúc năm 1998, sông có chiều dài 58km chảy qua các huyện: tam dương, vĩnh tường, yên lạc, thị xã vĩnh yên và bình xuyên. chiều rộng trung bình của sông phía thượng nguồn từ 8-10m, đoạn giữa từ 20-50m và đoạn cuối khoảng 80-100m. nguồn sinh thuỷ chủ yếu do nguồn nước mưa từ dãy núi tam đảo, cộng với lưu vực đất thổ cư, đất canh tác nội địa tập trung vào. mùa khô, lưu lượng bình quân khoảng 6 đến 8m3/s, mùa mưa lưu lượng thường từ 20 đến 30m3/s, khi có mưa lớn lưu lượng lũ đạt tới 70 ( 80m3/s. mực nước trên hệ thống sông phan có ảnh hưởng lớn tới việc tiêu úng của diện tích canh tác, mỗi khi có mưa lớn, mực nước sông lên cao và rất nhanh, gây ngập úng nhiều vùng rộng lớn (vì hầu hết sông chưa có hệ thống bờ). trong vùng dự án, những nơi bị ảnh hưởng nhiều của sông phan là các xã: kim xá, chấn hưng, yên lập, nghĩa hưng, tân tiến, đại đồng, thổ tang, đồng văn, vũ di, bình dương, vân xuân, yên đồng …vv. mực nước lũ quan trắc được những năm điển hình như sau: bảng 2.13. mực nước lũ lớn nhất vùng dự án của sông phan tt vị trí năm 1971 1978 1980  1 an hạ 13.25 13.35 14.30  2 chợ vàng (xã kim xá) 11.20 11.50 12.20  3 8 cửa nghĩa lập (nghĩa hưng) 10.94 11.08 11.45  4 cầu trắng (xã tân tiến) 10.67 10.80 10.65  5 trạm bơm cao đại (xã cao đại) 10.28 10.52 10.60  6 cầu xuân lai (xã vũ di) 9.93 9.37 9.90  7 đồng cương (xã đồng cương) 9.35 9.21 9.60  8 trạm bơm sáu vó (xã tân phong) 9.27 9.30 9.32  nguồn: công ty khai thác công trình thuỷ lợi liễn sơn. \ 2.Sơ đồ bố trí các trạm thuỷ văn TT Tên Trạm Loại Trạm các yếu tố đo Thời gian đo Số năm  1 Quảng Cư Thuỷ Văn H 1960-1992 33        Q,H,P 1960-1976 17  2 Phù Ninh Thuỷ Văn H,Q 1957-1993 37  3 Việt Trì Đo mực nước H 1965-1993 28  4 Sơn Tây Thuỷ Văn Q,H,P 1956-1993 38  5 Vĩnh Yên Khí Tượng T 1960-1992 33        U 1958-1992 35   S 1960-1985 26   E 1960-1985 26  6 Phúc Yên Đo mưa X 1959-1993 35  7 Vĩnh Tường Đo mưa X 1962-1993 2  8 Yên Lãng Đo mưa X 1960-1991 32  9 Phú Hộ Khí Tượng R 1976-1985 10        V 1960-1985 26  2.Tài liệu mực nước ngày các năm gần đây nhất. IV.Tài liệu địa hình 1.Các tài liệu thu thập được bao gồm -Bản đồ hệ thống thuỷ nông tỷ lệ 1: 25.000 2.Đặc điểm của địa hình, địa vật trong khu tưới - Địa hình vùng tiểu dự án có xu thế dốc từ Bắc xuống Nam,từ Đông sang Tây và nghiêng về trục tiêu sông Phan. -cao độ mặt ruộng từ 8-12 phổ biến từ 10-11. Diên tích phân bố theo cao độ được thống kê ở bảng sau: CAO ĐỘ(m) 8->9 >9-10 >10  DIỆN TÍCH(ha) 550 1250 5337  3. Địa chất công trình: 3.1 Đối với khu nhà quản lý: Cấu trúc của nên gồm các lớp đất sau: - Lớp 1:Phần trên cùng là các trầm tích có thành phần sét mầu nâu,xám nâu,quan sát trong đất ta thấy xuất hiên đốm đen ô xít sắt mầu đen, đất kết cấu tương đối chặt trạng thái nửa cứng.bề dày lớp đạt 3,8m. - Lớp 2:nằm ngay dưới lớp1 ở độ sâu 3,8m gặp bề mặt lớp đất sét màu nâu đỏ vàng loang lổ,khác với lớp 1,trong đất chứa nhiều kết vón la tê rít mầu đỏ đất kết cấu chặt,trạng thái cứng, đây là lớp đất tốt,sức chịu lực cao,bề dày lớp đạt 9,4m. 3.2 Đối với kênh dẫn: 3.2.1 Tuyến kênh 6A:Kết quả thăm dò và thí nghiệm như sau: - Lớp 1: lớp đất đắp kênh có thành phần á sét mầu xám nâu,xám vàng kết cấu chặt vừa,trạng thái của đất không đồng nhất nủa trên đất rất cứng,nửa dưới đất dẻo cứng đôi chỗ dẻo mềm,bề dày lớp đất thay đổi tuỳ thuộc vào bề mặt địa hình. - Lớp 2: Đất á sét nặng mầu xám nâu,nâu hồng có vân xanh,trong đất lẫn đốm đen ô xít sắt. Đất kết cấu chặt vừa,trạng thái dẻo cứng,chiều dày trung bình của lớp đạt 2,5m. đây là đất phân trên diện rộng. - Lớp 3: Đất sét mầu vàng,xám ghi, đất kết cấu chặt,trạng thái nửa cứng đến cứng.trong đất có lẫn ô xít sắt mầu nâu. 3.2.2 Tuyến kênh 6B: *Tại KO+500: - Lớp 1: đây là lớp đắp kênh có thành phần hỗn hợp á sét nặng đến sét màu nâu đỏ lẫn nhiều sạn sỏi, đất đắp kênh có nguôn gốc sườn tích. Đây là sẩn phẩm phong hoá từ đá sét bội kết,vì thế đất khá chặt,khả năng cách nước tốt. - Lớp 2:Phân bố ngay dưới lớp đất đắp và lộ ra ngay trên mặt tại vị trí chân bờ kênh là các trầm tích lớp 2, đặc điểm dễ nhận biết của lớp mầu nâu đỏ rất đặc trưng.Quá trình la tê rít diễn ra khá mạnh mẽ,bề mặt lớp đôi chỗ bị latêrít hoá khá cứng chắc . *Tại K2+500: - Lớp 1: Đất đắp kênh,có thành phần á sét vừa,màu xám nâu trạng thái của đất không đồng đều,phần nủa trên của đất nủa cứng và cứng,nửa dưới đất dẻo cứng,chiều dày thay đổi tuỳ thuộc vào địa hình. - Lớp 2: Đất sét, á sét nặng,mầu nâu hông,kết cấu chặt vừa,trạng thái dẻo cứng,bề dày lớp biến đổi từ 2-3m, - Lớp 3: Đất á sét nặng màu vàng,xám vàng, đôi chỗ màu đỏ loang lổ, đất kết cấu rất chắt trạng thái cứng. 3.2.3 Kết luận: - Địa chất khu nhà quản lý có kết cấu nền tương đối đơn giản,các lớp đất tương đối đồng nhất về thành phân.khả năng chịu lực tốt. - Các tuyến kênh 6A,6B tại các vị trí khoan thăm dò không gặp các lớp đất yếu dưới nền kênh.các lớp đất tốt nằm ngay trên mặt,các lớp bùn sét phân bố cục bộ không gây bất lợi cho ổn định của bờ kênh. IV.Tình hình thổ nhưỡng của khu vực tưới tiêu Nhìn chung , đất đai vùng dự án chủ yếu là đất phù sa không được bồi lắng hàng năm,co glây hoặc không có glây,một số bị bào mòn rủa trôi,thoái hoá biến đổi thành feralit. Thành phần cơ giới từ đất thịt trung bình, đến đất thịt nặng,nhưng xã phía Bắc của tiểu dự án đất thịt pha cát và bạc mầu nhưng khả năng để sản xuất vụ đông ngắn ngày là thuận lợi. Những vùng đất này khi được chủ động nước tưới,tiêu và giữ ẩm 1cách khoa học,cùng với các biện pháp kỹ thuật nông nghiêp khác sẽ không những hạn chế được sự thoái hoá của đất mà còn góp phần cải tạo,bảo vệ đất,tạo ra hệ sinh thái ổn định và có năng suất sinh học cao. Trong vùng hiện nay đã thực hiện gieo cấy 2 vụ chính là vụ chiêm xuân và vụ mùa,vụ đông phát triển khá mạnh và đang trở thành vụ sản xuất thứ 3 nhưng diện tích mới chỉ có 50-60% vụ chính. 1. các loại đất: theo tài liệu điều tra và tổng hợp của trạm nông hoá thổ nhưỡng tỉnh vĩnh phúc cung cấp số liệu, đặc điểm chủ yếu về thổ nhưỡng vùng dự án như sau: tại 18 xã huyện vĩnh tường và 5 xã huyện yên lạc có 4 loại đất: phùsa, đấy glây, đất loang lổ, đất xám. a. đất phù sa – ký hiệu p(fao: fluvisols-fl). tổng diện tíc