Báo cáo Thực tập tại Điện lực Thanh Trì - Hà Nội

PHẦN I GIỚITHIỆUKHÁIQUÁTCHUNGVỀĐIỆN LỰC THANH TRÌ 1.1. Quá trình hình thành và phát triển: - Tên chi nhánh : Điện Lực Thanh Trì - Hà Nội. - Địa chỉ: Km 1 Đường Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì - Hà Nội. - Thời điểm thành lập : Điện lực Thanh Trì (ĐLTT) được thành lập tháng 11 năm 1972 khi đó trụ sở chính được thuêở nhà dân tại thị trấn Văn Điển (TTVĐ). - Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển : + Từ năm 1972 - 1977 mua đất của nhà dân làm trụ sởở khu Quốc Bảo - Thị trấn Văn Điển. Lúc đóĐLTT có khoảng 20 người. + Từ năm 1977 - 1990 trụ sở chính ở Km 1 Đường Phan Trọng Tuệ - TTVĐ - Thanh Trì - Hà Nội. Lúc đó công ty có khoảng 160 người. + Từ năm 1990 - 2003 ĐLTT đã chuyển 8 xã về Quận Hoàng Mai quản lý. Lúc này công ty có 130 người. + Từ năm 2003 đến nay công ty có 130 người làm việc. - Quy mô hiện tại của doanh nghiệp: Hiện tại Điện lực Thanh Trì kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội . 1.2. Chức năng, nhiệm vụ: 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ - Điện Lực Thanh Trì mua điện thương phẩm do Công ty Điện Lực Hà Nội cấp tại các trạm biến áp 110kV và bán điện cho toàn bộ khách hàng nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Công ty điện lực Hà Nội giao. - Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho các hộ dân, các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Trì. - ĐLTT bán điện cho khách hàng với các cấp điện áp 35kV, 22kV, 10kV, 6kV, 0,4 kV tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng điện của khách hàng. 1.2.2. Mục đích Quy định chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các phòng, các đội, các tổ thuộc ĐLTT nhằm mục đích quy định thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, các đội, các tổ thuộc ĐLTT trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 1.2.3. Phạm vi, đối tượng - Phạm vi : Quy định này áp dụng trong quá trình công tác và thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các phòng, các đội, các tổ trong Điện lực Thanh Trì. - Đối tượng : Các phòng, các đội, các tổ thuộc Điện Lực Thanh Trì quản lý 1.3. Công nghệ sản xuất: - ĐLTT mua điện thương phẩm tại các trạm biến áp 110kV của Công ty Điện Lực Hà Nội với các cấp điện áp : 35kV, 22kV, 10kV, 6kV . TừđóĐLTT sẽ truyền tải, hạáp xuống các cấp điện áp 35kV, 22kV, 10kV, 6kV, 0,4kV và bán cho các hộ dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Trì với các cấp điện áp khác nhau tuỳ theo mục đích sử dụng của khách hàng. - Khi khách hàng có nhu cầu mua điện thìđến điểm giao tiếp khách hàng tại điện lực nộp các hồ sơ cần thiết, sau khi đủ hồ sơ nhân viên giao tiếp khách hàng sẽ trình giám đốc điện lực ký, sau khi được giám đốc ký hồ sơđược chuyển sang phòng thiết kếđể thiết kế lắp đặt, rồi được chuyển sang phòng kinh doanh làm hợp đồng và lắp đặt công tơ. Hình 1: Sơđồ cấp điện mới Sau đó hàng tháng ĐLTT thu tiền theo các bước như sau : + Bước 1: Ghi chỉ số công tơ. + Bước 2: Chuyển đến phòng kinh doanh lưu lại và kiểm tra. + Bước 3: Chuyển đến phòng công nghệ thông tin để in phiếu thu tiền điện + Bước 4: Chuyển đến phòng thu tiền . 1.4 Hình thức sản xuất và kết cấu sản xuất: 1.4.1 Hình thức tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp: Hình thức tổ chức sản xuất tại ĐLTT được chia làm hai mảng chính: Khối kinh doanh và khối kỹ thuật. - Khối kinh doanh bao gồm: Phòng kinh doanh, đội Quản lý khách hàng 1, đội Quản lý khách hàng 2, đội Quản lý khách hàng 3, đội Đại tu. - Khối kỹ thuật bao gồm: phòng Kỹ thuật, phòng Kế hoạch vật tư, phòng Điều độ vận hành, đội Quản lý trạm biến áp, phòng Thiết kế. Khối kinh doanh thực hiện chức năng phát triển khách hàng, chăm sóc và quản lý khách hàng. Khối kỹ thuật thực hiện chức năng quản lý các đường dây truyền tải điện, các trạm biến áp, các yêu cầu về kỹ thuật của lưới điện, quy hoạch lưới điện, đầu tư và xây dựng mới lưới điện theo sự phát triển trên địa bàn huyện Thanh Trì . Về chức năng nhiệm vụ của từng phòng, đội sẽđược trình bầy kỹ trong phần chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận.

docx73 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 6752 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Điện lực Thanh Trì - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Ngành điện là một ngành luôn phải đi tiên phong trong quá trình phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Do đó ngành điện luôn gặp phải những khó khăn, đặc biệt do luôn phải đi trước đón đầu để tạo tiền đề phục vụ cho các ngành kinh tế nói riêng và nền kinh tế nói chung. Một trong những vấn đề của ngành điện là ngoài việc cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục để phục vụ mục đích kinh tế, chính trị của quốc gia, ngành điện còn phải đảm bảo doanh thu để đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên ngành điện và đầu tư phát triển. Ngoài việc đáp ứng tốt các tiêu chẩn kỹ thuật, ngành điện cần phải tính toán cân đối ngân sách thu chi và đầu tư vào các dự án sao cho đảm bảo tốt các mục tiêu đề ra . Với một khoảng thời gian thực tập ngắn và do kiến thức còn hạn chế của em, bản báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được các thầy giáo cô giáo nhận xét và góp ý để em hoàn thiện tốt hơn báo cáo thực tập. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Dương Lan Hương đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và định hướng em cách lấy số liệu, xử lý các số liệu trong quá trình thực tập . Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị phòng tổ chức lao động, phòng kinh doanh, phòng tài vụ Điện lực Thanh Trì - Hà Nội đã giúp đỡ và cung cấp các số liệu để em hoàn thành tốt nội dung thực tập . Em xin chân thành cám ơn. Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2007 Sinh viên thực hiện Trịnh Ngọc Tuấn PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỆN LỰC THANH TRÌ 1.1. Quá trình hình thành và phát triển: - Tên chi nhánh : Điện Lực Thanh Trì - Hà Nội. - Địa chỉ : Km 1 Đường Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì - Hà Nội. - Thời điểm thành lập : Điện lực Thanh Trì (ĐLTT) được thành lập tháng 11 năm 1972 khi đó trụ sở chính được thuê ở nhà dân tại thị trấn Văn Điển (TTVĐ). - Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển : + Từ năm 1972 - 1977 mua đất của nhà dân làm trụ sở ở khu Quốc Bảo - Thị trấn Văn Điển. Lúc đó ĐLTT có khoảng 20 người. + Từ năm 1977 - 1990 trụ sở chính ở Km 1 Đường Phan Trọng Tuệ - TTVĐ - Thanh Trì - Hà Nội. Lúc đó công ty có khoảng 160 người. + Từ năm 1990 - 2003 ĐLTT đã chuyển 8 xã về Quận Hoàng Mai quản lý. Lúc này công ty có 130 người. + Từ năm 2003 đến nay công ty có 130 người làm việc. - Quy mô hiện tại của doanh nghiệp: Hiện tại Điện lực Thanh Trì kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Thanh Trì - Hà Nội . 1.2. Chức năng, nhiệm vụ: 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ - Điện Lực Thanh Trì mua điện thương phẩm do Công ty Điện Lực Hà Nội cấp tại các trạm biến áp 110kV và bán điện cho toàn bộ khách hàng nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Công ty điện lực Hà Nội giao. - Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho các hộ dân, các tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Trì. - ĐLTT bán điện cho khách hàng với các cấp điện áp 35kV, 22kV, 10kV, 6kV, 0,4 kV tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng điện của khách hàng. 1.2.2. Mục đích Quy định chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các phòng, các đội, các tổ thuộc ĐLTT nhằm mục đích quy định thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, các đội, các tổ thuộc ĐLTT trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 1.2.3. Phạm vi, đối tượng - Phạm vi : Quy định này áp dụng trong quá trình công tác và thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các phòng, các đội, các tổ trong Điện lực Thanh Trì. - Đối tượng : Các phòng, các đội, các tổ thuộc Điện Lực Thanh Trì quản lý 1.3. Công nghệ sản xuất: - ĐLTT mua điện thương phẩm tại các trạm biến áp 110kV của Công ty Điện Lực Hà Nội với các cấp điện áp : 35kV, 22kV, 10kV, 6kV . Từ đó ĐLTT sẽ truyền tải, hạ áp xuống các cấp điện áp 35kV, 22kV, 10kV, 6kV, 0,4kV và bán cho các hộ dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Trì với các cấp điện áp khác nhau tuỳ theo mục đích sử dụng của khách hàng. - Khi khách hàng có nhu cầu mua điện thì đến điểm giao tiếp khách hàng tại điện lực nộp các hồ sơ cần thiết, sau khi đủ hồ sơ nhân viên giao tiếp khách hàng sẽ trình giám đốc điện lực ký, sau khi được giám đốc ký hồ sơ được chuyển sang phòng thiết kế để thiết kế lắp đặt, rồi được chuyển sang phòng kinh doanh làm hợp đồng và lắp đặt công tơ. Hình 1: Sơ đồ cấp điện mới Sau đó hàng tháng ĐLTT thu tiền theo các bước như sau : + Bước 1: Ghi chỉ số công tơ. + Bước 2: Chuyển đến phòng kinh doanh lưu lại và kiểm tra. + Bước 3: Chuyển đến phòng công nghệ thông tin để in phiếu thu tiền điện + Bước 4: Chuyển đến phòng thu tiền . 1.4 Hình thức sản xuất và kết cấu sản xuất: 1.4.1 Hình thức tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp: Hình thức tổ chức sản xuất tại ĐLTT được chia làm hai mảng chính: Khối kinh doanh và khối kỹ thuật. - Khối kinh doanh bao gồm: Phòng kinh doanh, đội Quản lý khách hàng 1, đội Quản lý khách hàng 2, đội Quản lý khách hàng 3, đội Đại tu. - Khối kỹ thuật bao gồm: phòng Kỹ thuật, phòng Kế hoạch vật tư, phòng Điều độ vận hành, đội Quản lý trạm biến áp, phòng Thiết kế. Khối kinh doanh thực hiện chức năng phát triển khách hàng, chăm sóc và quản lý khách hàng. Khối kỹ thuật thực hiện chức năng quản lý các đường dây truyền tải điện, các trạm biến áp, các yêu cầu về kỹ thuật của lưới điện, quy hoạch lưới điện, đầu tư và xây dựng mới lưới điện theo sự phát triển trên địa bàn huyện Thanh Trì . Về chức năng nhiệm vụ của từng phòng, đội sẽ được trình bầy kỹ trong phần chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận. 1.4.2 Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp được thực hiện theo cơ cấu tổ chức các bộ phận quản lý sẽ được trình bầy kỹ trong phần cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 1.5.1. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý Hình 2: Sơ đồ tổ chức Điện lực Thanh Trì 1.5.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận: 1. Phòng tổng hợp. - Về tổ chức : - 01 trưởng phòng - 01 phó phòng - Các cán sự, công nhân viên giúp việc. - Về chức năng, nhiệm vụ : * Công tác hành chính quản trị: - Hàng tháng lập kế hoạch cụ thể về văn phòng phẩm, thông tin, điện nước… dựa trên đề nghị của các tổ đội, phòng ban đưa lên phục vụ cho sản xuất kinh doanh. - Quản lý và sử dụng con dấu theo qui định của nhà nước và công ty. - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. - Đảm bảo môi trường, vệ sinh công cộng trong khu vực làm việc của cơ quan. - Phô tô tài liệu phục vụ công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh. - Quản lý và điều hành phương tiện ô tô phục vụ sản xuất. Trình duyệt kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành. - Thực hiện việc mua sắm, quản lý, cấp phát các trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm theo phân cấp. Duy tu, bảo dưỡng các thiết bị văn phòng theo quy trình vận hành. Kiểm kê thiết bị văn phòng hàng năm. * Công tác tổ chức : - Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị phù hợp với qui chế và mô hình tổ chức của công ty, triển khai thống nhất mô hình tổ chức sản xuất, khi thành lập đơn vị mới phải lập phương án trình Công ty duyệt, ra quyết định hoặc uỷ quyền cho giám đốc quyết định. - Xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận trực thuộc điện lực. - Xây dựng phương án kế cận, giới thiệu với công ty đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý. - Sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn và yêu cầu của SXKD của đơn vị. - Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê về lao động, tiền lương, thu nhập hàng tháng, quý, năm. - Tăng cường củng cố kỹ thuật lao động và tham mưu cho Hội đồng thi đua xử lý kỷ luật lao động với người vi phạm kỷ luật lao động theo phân cấp. - Tổ chức thực hiện bồi dưỡng, kèm cặp, thi giữ bậc cho công nhân viên trong diện thi hàng năm Công ty đã được phê duyệt và bồi dưỡng cho công nhân viên chức. - Đề nghị giám đốc xét duyệt thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao. - Tổ chức phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh. * Công tác lao động tiền lương - Theo định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch lao động tiền lương; Tham gia với Công ty xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn cấp bậc công việc, định biên lao động, quy chế trả lương, trả thưởng. - Xây dựng và thực hiện quy chế trả lương, trả thưởng cho CBCNV của điện lực trên cơ sở quy chế của Công ty; theo dõi đóng bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội và các chế độ cho người lao động theo bộ luật lao động và theo quy định của Công ty. - Giải quyết các chế độ lao động cho người lao động theo bộ luật lao động và theo chính sách của Công ty. * Công tác Thanh tra pháp chế – Bảo vệ quân sự + Thanh tra pháp chế: - Tham mưu giúp giám đốc đơn vị trong công tác giám sát thực hiện các chế độ chính sách và pháp luật, các quy chế quy định của Công ty. - Tổ chức công tác hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phúc đáp các cơ quan hữu quan, khách hàng sử dụng điện hoặc nội bộ những vấn đề phát sinh thuộc nội bộ đơn vị quản lý. - Quản lý chặt chẽ đầy đủ các hồ sơ nghiệp vụ, báo cáo tình hình kết quả thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác pháp chế hàng tháng, quý, năm về Công ty. - Báo cáo thường kỳ công tác kiểm tra sử dụng điện và để xuất các biện pháp nhằm hạn chế các trường hợp vi phạm sử dụng điện. + Bảo vệ quân sự - Xây dựng bảo vệ cơ quan, bảo vệ nội bộ trật tự an toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ, phòng gian bảo mật, tổ chức lực lượng bảo vệ, tự vệ quân sự. - Kết hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và nhân dân để bảo vệ an toàn khu vực làm việc của CBCNV và các công trình lưới điện. - Chấp hành nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, mệnh lệnh của ban chỉ huy quân sự công an đề ra. 2. Phòng kế hoạch – Vật tư. - Về tổ chức: - 01 trưởng phòng - 01 phó phòng - Các kỹ sư, cán sự, công nhân viên giúp việc. - Về chức năng nhiệm vụ: + Kế hoạch - Theo hướng dẫn của Công ty tiến hành lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh trình Công ty xét duyệt và tổ chức thực hiện gồm: + Lập kế hoạch tài chính. + Lập kế hoạch kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng. + Lập kế hoạch phát triển đối diện phân phối. + Lập kế hoạch đầu tư xây dựng và kế hoạch đại tu sửa chữa lưới điện. + Lập kế hoạch giảm tổn thất điện năng. + Lập kế hoạch trang bị đầu tư trang thiết bị của điện lực. + Quản lý dự thảo hợp đồng kinh tế sản xuất khác và dịch vụ khách hàng. + Tiếp nhận tài sản các công trình điện xoá bán tổng và các công trình sử dụng các nguồn vốn khác để khai thác bán điện cho khách hàng. - Lập tiến độ chi tiết và triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch. - Tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư, đại tu sửa chữa theo kế hoạch đã được giám đốc Công ty phê duyệt. - Thẩm tra dự án các công trình, dự án theo phân cấp. - Thẩm tra trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn xét thầu, kết quả đấu thầu các dự án theo kế hoạch đầu tư, kế hoạch đầu tư tu sửa chữa lớn được giám đốc Công ty phê duyệt. - Lập kế hoạch trình duyệt và tổ chức thực hiện các công tác tổ chức sản xuất các công trình mới theo hướng dẫn thực hiện công tác đầu tư và xây dựng được Công ty phê duyệt và giao kế hoạch cho điện lực thực hiện. - Tổ chức thực hiện đấu thầu và quản lý công tác đấu thầu. - Dự thảo giúp giám đốc điện lực ký kết hợp đồng kinh tế với các nhà thầu để thực hiện dự án theo phân cấp và uỷ quyền. - Quyết toán các công trình đầu tư xây dựng, đại tu sửa chữa. - Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. + Vật tư - Lập kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng công trình Công ty phê duyệt. - Tổ chức mua sắm vật tư, trang thiết bị theo đúng quy chế phân cấp của Công ty và thực hiện đúng quy chế đấu thầu. - Quản lý và bảo quản kho tàng, tiếp nhận, cấp phát vật tư và cập nhật sổ sách chứng từ, kiểm kê đối chiếu theo quy định về quản lý vật tư. - Để xuất hội đồng thanh lý thiết bị vật tư tài sản tồn tại, kém phẩm chất theo đúng quy định trình Công ty xét duyệt. - Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. 3. Phòng kỹ thuật - Về tổ chức - 01 trưởng phòng - 01 phó phòng - Các kỹ sư, cán sự, công nhân viên giúp việc. - Về chức năng, nhiệm vụ: + Kỹ thuật vận hành - Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ kỹ thuật, vận hành an toàn, liên tục, bảo đảm chất lượng điện áp lưới điện thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định, quy trình, quy phạm và các tiêu chuẩn vận hành. - Đảm bảo vận hành quản lý an toàn lưới điện từ 35kv trở xuống. - Tổ chức thi đua phát huy ý kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và ứng dụng những sáng kiến, tiến bộ khoa học công nghệ – môi trường vào công tác quản lý vận hành và kinh doanh. - Xem xét và quyết định thay đổi kết cấu lưới điện hạ thế trong phạm vi đơn vị quản lý, nhưng phải đảm bảo việc cấp điện an toàn theo đúng các quy trình quy phạm hiện hành. - Lập phương án các công trình đại tu, sửa chữa, xây dựng cơ bản trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. - Tổ chức thực hiện sửa chữa thường xuyên theo đúng quy định. - Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. + Công tác an toàn chuyên trách - Kiểm tra định kỳ và bất thường về công tác an toàn các thiết bị, kiểm tra việc sử dụng các trang bị, phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động, thực hiện phòng ngừa các tai nạn lao động, sự cố chủ quan, chống cháy nổ trong phạm vi đơn vị và lưới điện. - Tổ chức bồi huấn quy trình quy phạm an toàn, sát hạch công nhân viên trong đơn vị. - Tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động, điều tra các vụ sự cố. - Kiểm tra và phối hợp các bộ phận trong cơ quan và chính quyền các cấp ở địa phương, lập biên bản vi phạm hành lang lưới điện cao áp, báo cáo các cấp lãnh đạo để thực hiện nghiêm chỉnh nghị định 54-CP. - Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. + Thẩm tra kỹ thuật đề án thiết kế - Giám sát nghiệm thu các công trình điện. - Thẩm tra kỹ thuật các đề án thiết kế theo phân cấp của Công ty. - Thẩm tra kỹ thuật các dự án đầu tư theo uỷ quyền quyết định đầu tư. - Thẩm tra các đề án, phương án đại tu sửa chữa theo uỷ quyền của Tổng Công ty và Phân cấp của Công ty . - Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. 4. Phòng kinh doanh điện năng - Về tổ chức: - 01 trưởng phòng - 01 Phó phòng - Các kỹ sư, cán sự, công nhân viên giúp việc. - Về chức năng nhiệm vụ + Bộ phận tổng hợp - Tổ chức thực hiện đầy đủ quy trình quản lý kinh doanh điện năng. - Quản lý công việc thực hiện lắp đặt công tơ phát triển mới theo đúng quy định của Công ty. - Điều hành ghi chỉ số công tơ tư gia, cơ quan và công tơ đầu nguồn. - Quản lý tổn thất trạm công cộng, phân tích tổn thất theo cấp điện áp và theo khu vực, tham gia xây dựng chương trình giảm tổn thất điện năng. - Theo dõi điện năng tiêu thụ, quản lý biểu đồ phụ tải của từng hộ sử dụng, theo dõi việc thực hiện thanh quyết toán của các hộ mua điện theo các thành phần kinh tế. - Dự báo kế hoạch phát triển phụ tải theo từng tháng, quý, năm. - Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo về công tác kinh doanh điện năng theo quy định của Công ty. + Bộ phận quản lý tư gia: - Nhận và kiểm hoá đơn tư gia từ phòng máy tính Công ty. - Quản lý, giao nhận hoá đơn tiền điện mới và hoá đơn tồn đọng. - Tổ chức quản lý thu tiền điện tại quằy tư gia. - Theo dõi kiểm tra hàng ngày, quyết toán thu nộp tiền điện tư gia. - Chấm xoá nợ tư gia. + Bộ phận quản lý cơ quan - Nhận và kiểm hoá đơn tư gia từ phòng máy tính Công ty. - Tổ chức quản lý thu tiền điện tại quầy tư gia - Quản lý, giao nhận hoá đơn tiền điện mới và hoá đơn tồn đọng. - Theo dõi kiểm tra hàng ngày, quyết toán thu nộp tiền điện cơ quan. - Chấm xoá nợ tư gia. + Bộ phận quản lý khách hàng. - Tiếp nhận giải đáp các yêu cầu của khách hàng sử dụng điện. - Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục lắp đặt công tơ. - Quản lý toàn bộ khách hàng sử dụng điện, toàn bộ hồ sơ và theo việc thực hiện HĐ MBĐ. Khi phát triển việc lắp đặt các công tơ mới phải thực hiện việc ký kết HĐ MBĐ. Sau khi các HĐ MBĐ đã được ký kết, phải kiểm tra khép kín các thủ tục kinh doanh. - Thực hiện các quy trình lắp đặt công tơ theo quy định của Công ty. - Tiến hành ký lại hợp đồng (khi có yêu cầu của bên mua hoặc bên bán điện, hoặc thay đổi công suất sử dụng), bổ sung phụ lục hợp đồng (nếu có). - Chuẩn bị hồ sơ soạn thảo các văn bản hợp đồng mới và thanh lý hợp đồng cũ, sang tên hợp đồng trình lãnh đạo ký. - Giúp lãnh đạo giải quyết các vướng mắc trong quan hệ hợp đồng, đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm hợp đồng mua bán điện. Phục vụ kịp thời các yêu cầu của khách hàng khi thay đổi mục đích sử dụng điện. - Chuẩn bị hồ sơ pháp lý về công tác hợp đồng mua bán điện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. - Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo đúng quy định. + Bộ phận máy tính phục vụ kinh doanh - Tổ chức bộ phận quản lý vận hành máy tính và quản lý mạng máy tính nội bộ. - Truyền số liệu ghi số Công ty về phòng máy tính Công ty để làm hoá đơn. - Cập nhật các số liệu đầu vào (Hợp đồng sai, giá, các thông số kỹ thuật của đo đếm và những thay đổi khác …). - Tổng hợp số liệu về tình hình tổn thất điện năng và công tác kinh doanh bán điện. - Có nội quy sử dụng máy tính và mạng nội bộ, phòng diệt vi rút, lưu chữ số liệu, giám sát kỹ thuật, tổ chức bảo hành sửa chữa máy tính trong đơn vị. - Được phép khai thác các cơ sở dữ liệu của Công ty theo phân cấp để phục vụ các phần mền ứng dụng của điện lực mà Công ty chưa có. 5. Phòng viễn thông và Công nghệ thông tin - Về tổ chức - 01 trưởng phòng - 01 Phó phòng - Các kỹ sư, nhân viên chuyên ngành. - Về chức năng, nhiệm vụ - Tham mưu đề xuất chiến lược phát triển các dịch vụ về viễn thông công cộng, kế hoạch phát triển mạng viễn thông, phát triển khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông công cộng và công nghệ thông tin. - Nghiên cứu đề xuất áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật công nghệ và quản lý vận hành hệ thống mạng viễn thông … bảo đảm vận hành an toàn liên tục, giải quyết sự cố nhanh chất lượng tốt. - Tổ chức giao dịch và tiếp thị, chăm sóc và phát triển khách hàng, ký kết hợp đồng thuê bao, lắp đặt và theo dõi việc thu tiền các dịch vụ viễn thông công cộng theo đúng quy định và phân cấp của Công ty. - Tổ chức kinh doanh vật tư thiết bị viễn thông. - Thực hiện các lệnh điều hành viễn thông của trung tâm điều hành viễn thông điện lực thuộc VPTelecom và trung tâm viễn thông & công nghệ thông tin của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc điện lực phân công. - Quản lý vận hành, sửa chữa hệ thống viễn thông thuộc địa bàn quản lý theo phân cấp (khi trung tâm viễn thông & Công nghệ thông tin bàn giao) 6. Phòng tài chính – kế toán - Về tổ chức - 01 trưởng phòng - 01 Phó phòng - Các kỹ sư, cán sự, công nhân viên giúp việc. - Về chức năng, nhiệm vụ: - Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác phần vốn Công ty giao, bảo đảm khai thác và sử dụng đúng mục đích với hiệu quả cao nhất. - Xây dựng kế hoạch tài chính năm (trình Công ty phê duyệt), kế hoạch sử dụng vốn đầu tư; tổ chức thực hiện mọi biện pháp giảm chi phí, giá thành đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. - Nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của Công ty. - Nộp thuế đất, BHXH, BHYT - Thanh quyết toán các công trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đầu tư và xây dựng theo đúng quy định. - Thanh quyết toán tiền mua vật tư và thiết bị theo định mức và danh mục được mua theo phân cấp và các chi phí khác theo đúng quy định. - Thanh toán các chế độ cho CBCNV. - Trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định Công ty. - Tổng hợp theo dõi báo cáo thu chi theo quy định của Công ty. - Tiếp nhận tài sản các công trình xoá bán tổng và các công trình sử dụng khai thác để bán điện mà khách hàng không yêu cầu hoàn vốn. - Thực hiện chế độ báo cáo, chấp hành chế độ tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước, Tổng Công ty và Công ty. 7. Phòng điều độ và quản lý vận hành lưới điện.
Luận văn liên quan