Báo cáo Thực tập tại Trạm y tế phường Tân Tạo

(Bản scan) Trạm y tế xã phường là một tổ chức y tế cơ sở trong hệ thống mạng lưới chăm sóc sức khỏe quốc gia. Đó là nơi thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, dưới sự lãnh đạo của ủy ban nhân dân xã phường, trạm y tế là nơi cung ứng đáp ứng nhu cầu thuốc cho nhân dân

pdf40 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 10479 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Trạm y tế phường Tân Tạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan