Báo cáo Tóm tắt Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Địa lý du lịch (Tourism Geography) phục vụ dạy học tăng cường Tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng

(Bản scan) Hiện nay ở các Khoa Địa lý của các Trường đại học trên thế giới đã và đang thực hiện việc cung cấp các chương trình đào tạo địa lý du lịch bậc đại học. Nội dung những chương trình đào tạo địa lý du lịch phải góp phần giải quyết những thay đổi về xu hướng việc làm trong ngành công nghiệp du lịch và sự cạnh tranh ngày càng tăng đến từ các Khoa có đào tạo du lịch, từ đó đã gây nên những tác động đến nhiều chương trình đào tạo địa lý du lịch. Sự đa dạng của các chương trình du lịch và các ngành học trong các trường đại học ngày nay cũng làm tăng tính cạnh tranh cho các nhà khoa học về địa lý du lịch. Một phân tích gần đây về mức độ quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực giải trí và du lịch dựa trên cuộc khảo sát bằng email gửi tới các Khoa Địa lý có chương trình đào tạo địa lý du lịch cho rằng môn học địa lý du lịch đang phát triển mạnh mẽ, mặc dù một số Khoa Địa lý cũng đang phải đối mặt với thách thức. Các nghiên cứu cụ thể minh họa một số Khoa Địa lý đã được hường lợi từ sự phối kết hợp hoặc độc quyền đào tạo các khóa học về du lịch và khách sạn và những khó khăn của các cơ sở đào tạo này về việc ngày có nhiều giảng viên và nhà quản lý du lịch có trình độ cao và kinh nghiệm ở mức độ Khoa và Trường đến tuổi nghỉ hưu.

pdf27 trang | Chia sẻ: Trịnh Thiết | Ngày: 06/04/2024 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Tóm tắt Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Địa lý du lịch (Tourism Geography) phục vụ dạy học tăng cường Tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan