Bảo hiểm xã hội sông công với công tác quản lý nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

Con người muốn tồn tại và phát triển dược trước hết phảI ăn mặc , ở, đI lại .để thoả mãn những nhu cầu tối thiểu đó, người ta phảI lao động để tạo ra nhiều sản phẩm cần thiết .Khi sản phẩm được tạo ra nhiều thì đời sống con người ngày càng văn minh hơn. -Tuy nhiên không phảI con người không phảI lúc nào cũng gặp toàn những đIều thuận lợi, có đầy đủ thu nhập và mọi đIều kiện sống bình thường.TráI lại, có rất nhiều trường hợp khó khăn bất lợi, ít nhiều ngẫu nhiên phát sinh làm cho con người bị giảm hoặc mất dần thu nhập như ốm đau, tai nạn lao động . -Khi gặp khó khăn con người tìm cách tháo gỡ khó khăn đó với nhiều cách giảI quyết khác nhau như đI vay, đI xin hoặc dựa vào cứu trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, các cách đó hoàn toàn thụ động. -Nền kinh tế hàng hoá phát triển việc thuê mướn nhân công trở lên hết sức phổ biến . Tuy nhận được tiền công người lao động có khả năng trang trảI cho cuộc sống của mình và gia đình, nhưng khi bị ốm đau tai nạn hay về già, họ cần tiền để sinh hoạt lại không thể lao động được.Mâu thuẫn chủ thợ phát sinh. -Nhà nước đứng ra làm trung gian dàn xếp mâu thuẫn bằng cách hình thành một quỹ do người sử dụng lao động và người lao động đóng góp nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động thông qua đó đảm bảo ổn định sản xuất cho chủ sử dụng lao động.

doc15 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1735 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảo hiểm xã hội sông công với công tác quản lý nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan