Bột tương lên men

Các biến đổi về phương pháp và công cụ sản xuất có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của nền sản xuất. Trong một tổ chức xã hội, tồn tại các phương pháp sản xuất khác nhau từ đơn giản đến phức tạp hay hiện đại. Các phương pháp thường từng tồn tại và mang tính chất kế thừa sâu sắc. Sự phát triển đa dạng của các nghành sản xuất, đặc biệt do sự tích hợp của các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, đòi hỏi các nhà sản xuất, nhà nghiên cứu phải quan tâm đến phạm trù “công nghệ học”. Đó là sự cần thiết phải xác định các yếu tố công nghệ, và mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố ấy, nhằm xác định được chính xác và tối ưu hoá nhiệm vụ của mình. Người sản xuất phải quantâm đến hiệu quả kinhtế bằng cách lựa chọn phương pháp sản xuất thích hợp nhất. Các nhà kỹ thuật thì phải thường xuyên kiểm tra và phát triển các nhược điểm của phương pháp sản xuất cũ; đề ra, phát triển phương phápmới và đưa các phương pháp mới đó vào sản xuất. Đúng như vậy, nhằm làm nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng, và phát triển một công nghệ sản xuất mới thì hệ thống 3 đồ án: Quy trình công nghệ; Công nghệ thiết bị; và dự trù kinh phí sản xuất, maketting sản phẩn đã xuất hiện. Đồ Án 2: Công Nghệ Thiết Bị. Là một đồ án quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến một hệ thống quy trình sản xuất sau khi đã chọn quy trình công nghệ (dựa trên ý tưởng và lý thuyết)ở đồ án 1. Đây là giai đoạn phát triển ý tưởng ở đồ án 1, dựa trên các lý thuyết về công nghệ thiết bị đã được trang bị ở các môn học Kỹ thuất thực Phẩm 1,2 ; Tự Động Hoá; Công Nghệ Bao Bì; Chế Biến. Mặc dù, đã cố gắng rất nhiều nhưng Đồ án vẫn mang đậm chất lý thuyết, thiếu tư duy và những kinh nghiệm thực tiễn, nên rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô sau đồ án này.

pdf44 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2043 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bột tương lên men, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan