Sổ tay Hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi

(Bản scan) Cuốn sổ tay này hướng dẫn cụ thể và chi tiết các tổ chức, các nhân trong quá trình thực hành các tiêu chí của quy trình VietGAP trong sản xuất chè búp tươi ở Việt Nam. Tài liệu này giúp cho nhà sản xuất phân tích , xác định các mối nguy trong suốt quá trình sản xuất, thu hoạch , xử lý sau thu hoạch và các giải pháp điều chỉnh để đảm bảo sản phẩm chè búp tươi được an toàn và có chất lượng cao, đồng thời tiến đến được cấp chứng nhận VietGAP

pdf32 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2450 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sổ tay Hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan