Chuyên đề Anđehit - Axeton

Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin và xử lí thông tin về trình độ khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh, về tác động và nguyên nhân dẫn đến kết qủa học tập của học sinh, nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm của giáo viên và nhà trường cho bản thân học sinh để học sinh học tập ngày một tiến bộ hơn. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của mục tiêu giáo dục trong nhà trường, nên việc kiểm tra- đánh giá phải chuyển biến mạnh mẽ theo hướng phát triển trí thông minh và sáng tạo của học sinh, khuyến khích vận dụng linh hoạt các kiến thức kỹ năng đã học và tình huống thực tế làm bộc lộ cảm xúc thái độ của học sinh trước những vấn đề nóng hổi của đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng. Chừng nào việc kiểm tra- đánh giá chưa thoát khỏi quỹ đạo học tập thụ động thì chưa thể phát triển dạy và học tích cực.

doc21 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2649 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Anđehit - Axeton, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan