Chuyên đề Chuyển mạch quang tự động ASON

Sự bùng nổ mạnh mẽ lưu lượng truyền tải trên hạ tầng của mạng viễn thông. Các công nghệ truyền tải không ngừng được cải tiến cũng như thay mới nhằm đáp ứng những nhu cầu của người sử dụng. Thời kỳ đầu của truyền tải quang với công nghệ truyền dẫn PDH giản đơn và thiếu đồng bộ được thay thế bằng công nghệ truyền dẫn đồng bộ SDH và hoàn thiện hơn nữa là công nghệ WDM. Thế nhưng WDM vẫn chưa phải một giải pháp công nghệ tối ưu cho nhu cầu bất tận về băng thông của người sử dụng. Với dự tính trong tương lai rõ ràng WDM bộc lộ rất nhiều hạn chế và cần phải được thay thế bằng một công nghệ mới hoàn thiện hơn. ITU-T đã đưa ra một khái niệm mạng truyền tải mới, mạng quang chuyển mạch tự động ASON. ASON ra đời với khát vọng khắc phục được những nhược điểm của công nghệ truyền tải cũ, mở rộng dung lượng, linh hoạt hơn trong điều khiển và quản lý. Có thể nói ASON không phải một công nghệ truyền tải hoàn toàn mới mà nó được xây dựng trên nền tảng của công nghệ truyền tải WDM nhưng phần quản lý và điều khiển được tách biệt với phần truyền tải. Do đó ASON ổn định và linh hoạt hơn rất nhiều trong điều khiển và quản lý mạng. Chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về mạng quang chuyển mạch tự động ASON Chương 2: Giải pháp ASON của Huawei. Chương 3: Ứng dụng và triển khai trên mạng viễn thông EVN Telecom Trong đó Chương 1 tập trung tìm hiểu về những vấn đề cơ bản của ASON như các kiến trúc: kiến trúc logic và kiến trúc chức năng; các giao thức thường được sử dụng, cũng như các chức năng mạng được hỗ trợ bởi ASON. Báo hiệu và định tuyến là những vấn đề trọng tâm của mạng quang chuyển mạch tự động. Chương 2 giới thiệu các giải pháp của ASON của Huawei cũng như các bảo vệ hỗ trợ trong ASON. Chương 2 cũng xem xét tới giải pháp xây dựng mạng truyền tải ASON của Huawei trên cơ sở các khuyến nghị này. Huawei đưa ra một giải pháp khá hoàn chỉnh cho ASON với việc cung cấp thiết bị phần cứng cũng như các phần mềm điều khiển quản lý cho cả 3 phần tách biệt của ASON là truyền tải, điều khiển và quản lý. Chương 3 tập trung nghiên cứu những ứng dụng triển khai của ASON trong mạng EVN Telecom Series thiết bị OptiX OSN 7500.

doc60 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3701 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Chuyển mạch quang tự động ASON, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Sự bùng nổ mạnh mẽ lưu lượng truyền tải trên hạ tầng của mạng viễn thông. Các công nghệ truyền tải không ngừng được cải tiến cũng như thay mới nhằm đáp ứng những nhu cầu của người sử dụng. Thời kỳ đầu của truyền tải quang với công nghệ truyền dẫn PDH giản đơn và thiếu đồng bộ được thay thế bằng công nghệ truyền dẫn đồng bộ SDH và hoàn thiện hơn nữa là công nghệ WDM. Thế nhưng WDM vẫn chưa phải một giải pháp công nghệ tối ưu cho nhu cầu bất tận về băng thông của người sử dụng. Với dự tính trong tương lai rõ ràng WDM bộc lộ rất nhiều hạn chế và cần phải được thay thế bằng một công nghệ mới hoàn thiện hơn. ITU-T đã đưa ra một khái niệm mạng truyền tải mới, mạng quang chuyển mạch tự động ASON. ASON ra đời với khát vọng khắc phục được những nhược điểm của công nghệ truyền tải cũ, mở rộng dung lượng, linh hoạt hơn trong điều khiển và quản lý. Có thể nói ASON không phải một công nghệ truyền tải hoàn toàn mới mà nó được xây dựng trên nền tảng của công nghệ truyền tải WDM nhưng phần quản lý và điều khiển được tách biệt với phần truyền tải. Do đó ASON ổn định và linh hoạt hơn rất nhiều trong điều khiển và quản lý mạng. Chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về mạng quang chuyển mạch tự động ASON Chương 2: Giải pháp ASON của Huawei. Chương 3: Ứng dụng và triển khai trên mạng viễn thông EVN Telecom Trong đó Chương 1 tập trung tìm hiểu về những vấn đề cơ bản của ASON như các kiến trúc: kiến trúc logic và kiến trúc chức năng; các giao thức thường được sử dụng, cũng như các chức năng mạng được hỗ trợ bởi ASON. Báo hiệu và định tuyến là những vấn đề trọng tâm của mạng quang chuyển mạch tự động. Chương 2 giới thiệu các giải pháp của ASON của Huawei cũng như các bảo vệ hỗ trợ trong ASON. Chương 2 cũng xem xét tới giải pháp xây dựng mạng truyền tải ASON của Huawei trên cơ sở các khuyến nghị này. Huawei đưa ra một giải pháp khá hoàn chỉnh cho ASON với việc cung cấp thiết bị phần cứng cũng như các phần mềm điều khiển quản lý cho cả 3 phần tách biệt của ASON là truyền tải, điều khiển và quản lý. Chương 3 tập trung nghiên cứu những ứng dụng triển khai của ASON trong mạng EVN Telecom Series thiết bị OptiX OSN 7500. THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Viết tắt Đầy đủ Nghĩa  AD Administration Domain Miền quản lý  AGC Access Group Container Công-ten-nơ nhóm truy nhập  ALC Automatic Level Control Điều khiển mức tự động  APE Automatic Power Equilibrium Cân bằng công suất tự động  ASON Automatically Switched Optical Network Mạng quang chuyển mạch tự động  ASTN Automatically Switched Transport Network Mạng truyền tải chuyển mạch tự động  CAC Call Admission Control Điều khiển nhận biết cuộc gọi  CallC Call Controller Bộ điều khiển cuộc gọi  CC Connection Controller Bộ điều khiển kết nối  CCC Calling/Called Party Call Controller Bộ điều khiển cuộc gọi phía gọi/bị gọi  CCI Connection Control Interface Giao diện điều khiển kết nối  CoS Class of Service Phân lớp dịch vụ  DCE Data Circuit Equipment Thiết bị mạch dữ liệu  DCM Distributed Call and connection Management Quản lý kết nối và cuộc gọi phân tán  DTE Data Terminal Equipment Thiết bị đầu cuối dữ liệu  EAPE Enhanced Automatic Power Pre-Equilibrium Tiền cân bằng công suất tự động nâng cao  E-NNI External- Network Network Interface Giao diện mạng mạng ngoài  EPL Ethernet Private Line Đường riêng Ethernet  EPLAN Ethernet Private Local Area Network Mạng nội hạt riêng Ethernet  EVPL Ethernet Virtual Private Line Đường riêng Ethernet ảo  EVPLAN Ethernet Virtual Private Local Area Network Mạng nội hạt riêng ảo Ethernet  FIU Fiber Interface Unit Khối giao diện sợi  FOADM Fixed Optical Add/Drop Multiplexing Ghép kênh xen/rẽ quang cố định  GE GigabitEthernet Dịch vụ GigabitEthernet  GMPLS Generalized Multi-Protocol Label Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát  GoS Grade of Service Phân cấp dịch vụ  I-NNI Internal Network Network Interface Giao diện mạng mạng trong  IP Internet Protocol Giao thức liên mạng  IPA Intelligent Power Adjustment Điều chỉnh công suất thông minh  LC Link Connection Kết nối liên kết  LMP Link Management Protocol Giao thức quản lý liên kết  LRM Link Resource Management Quản lý tài nguyên liên kết  LSP Label Switching Path Tuyến chuyển mạch nhãn  MPLS Multi-protocol Label Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thức  NE Network Element Phần tử mạng  NMI Network Management Interface Giao diện quản lý mạng  NMS Network Management System Hệ thông quản lý mạng  OA Optical Amplifier Bộ khuếch đại quang  OLP Optical Line Protection Bảo vệ đường quang  OSPF Open Shortest Path First Giao thức định tuyến OSPF  OUT Optical Transponder Unit Khối truyền tải quang  PC Protocol Controller Bộ điều khiển giao thức  PI Physical Interface Giao diện vật lý  RA Routing Area Vùng định tuyến  RAdj Routing Adjacency Liền kề định tuyến  RC Routing Controller Điều khiển định tuyến  RCD Routing Control Domain Miền điều khiển định tuyến  RDB Routing Information DataBase Cơ sở dữ liệu thông tin định tuyến  ROADM Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexing Ghép xen/rẽ quang có thể cấu hình  RP Routing Performer Hệ thực hiện định tuyến  RSVP Resource Reservation Protocol Giao thức dành trước tài nguyên  SC Switched Connection Kết nối chuyển mạch  SLA Service Level Agreement Thỏa thận mứa dịch vụ  SNC SubNetwork Connection Kết nối mạng con  SNP SubNetwork Point Điểm mạng con  SNPP SubNetwork Point Pool Bộ điểm mạng con  SPC Soft Permanent Connection Kết nối cố định mềm  TE Traffic Engineering Kỹ thuật lưu lượng  TMN Telecommunication Management Network Mạng quản lý viễn thông  TSC Transit Signalling Controller Bộ điều khiển báo hiệu chuyển tiếp  UNI User Network Interface Giao diện mạng người sử dụng  VLAN Virtual Local Area Network Mạng nội hạt ảo  VPN Virtual Private Network Mạng riêng ảo  WDM Wavelenght Division Multiplexing Ghép kênh phân chia bước sóng  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 2 MỤC LỤC HÌNH VẼ 8 MỤC LỤC BẢNG 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG QUANG CHUYỂN MẠCH TỰ ĐỘNG 10 1.1 Giới thiệu chung về mạng quang chuyển mạch tự động 10 1.2 Kiến trúc ASON 11 1.2.1 Kiến trúc logic 12 1.2.2 Kiến trúc chức năng 14 1.2.3 Bảo vệ và khôi phục mạng 15 1.3 Giao thức ASON 17 1.3.1. LMP 17 1.3.2 OSPF-TE 18 1.3.3 RSVP-TE 18 1.4 Các liên kết ASON 19 1.4.1 Các kênh điều khiển 19 1.4.2 Các liên kết điều khiển 19 1.5 Khả năng tự động phát hiện của các cấu hình mạng 20 1.5.1 Khả năng tự động phát hiện của các liên kết điều khiển 20 1.5.2 Khả năng tự động phát hiện của các TE link 21 1.6 Kết luận 22 CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP ASON CỦA HUAWEI 23 2.1 Giới thiệu về giải pháp ASON của Huawei 23 2.2 Các loại bảo vệ hỗ trợ 24 2.2.1 Bảo vệ đường quang 24 2.2.2 Bảo vệ 1+1 intra - board 25 2.2.3 Bảo vệ 1+1 phía client 26 2.2.4 Bảo vệ SW SNCP 27 2.2.5 Bảo vệ ODUk SNCP 28 2.2.6 Bảo vệ VLAN SNCP 29 2.2.7 Bảo vệ mức board 29 2.2.8 Bảo vệ ODUk SPRing 29 2.2.9 Bảo vệ chia sẻ bước sóng 30 2.2.10 Điều chỉnh công suất thông minh (IPA) 30 2.2.11 Điều chỉnh công suất thông minh của hệ thống Raman 30 2.2.12 Điều chỉnh mức tự động (ALC) 31 2.2.13 Cân bằng công suất tự động (APE) 31 2.2.14 Tiền cân bằng công suất tự động nâng cao (EAPE) 31 2.3 Bảo vệ ODUk SPRing 32 2.3.1 Khái niệm 32 2.3.2 Board hỗ trợ bảo vệ 32 2.3.3 Điều kiện khơi mào 32 2.3.4 Nguyên tắc làm việc 32 2.4 Bảo vệ chia sẻ bước sóng quang 36 2.4.1 Khái niệm 36 2.4.2 Board hỗ trợ bảo vệ 37 2.4.3 Điều kiện khơi mào 37 2.4.4 Nguyên tắc làm việc 38 2.5 Thiết bị OptiX OSN 7500 39 2.6 Kết luận chương II 43 CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG EVN Telecom 44 3.1 Giới thiệu mạng viễn thông EVN Telecom 44 3.1.1 Cơ sở hạ tầng: 44 3.1.2  Cung Cấp Các Dịch Vụ 46 3.2 Ứng dụng triển khai ASON trên mạng EVN Telecom 47 3.3 Các ứng dụng dịch vụ ASON trên mạng EVN Telecom 49 3.3.1 Tạo và xóa một tuyến ASON 49 3.3.2 Chức năng mạng 52 3.3.3 Tự động phát hiện đồ hình mạng 54 3.3.4. Cấu hình đầu cuối đến đầu cuối (end-to-end) 55 3.3.5. Bảo vệ trong mạng hình lưới 55 3.3.6. Các mức dịch vụ cam kết 55 3.3.7. Các dịch vụ kết hợp 59 3.3.8. Dịch vụ đường ngầm 59 3.3.9. Tối ưu dịch vụ 60 3.3.10. Trạng thái cân bằng của lưu lượng mạng 60 3.3.11. Nhóm liên kết cùng rủi ro 60 3.4 Kết luận chương III 61 KẾT LUẬN: 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 MỤC LỤC HÌNH VẼ Hình 1 - 1: Ba mặt phẳng ASON 10 Hình 1-2 :Cái nhìn logic về kiến trúc ASON 12 Hình 1-3:Kiến trúc chức năng ASON 13 Hình 1-4:Thành phần mạng ASON 14 Hình 1-5:Tạo các kênh điều khiển 16 Hình 1-6:Kiểm tra các TE link 17 Hình 1-7:Tự động phát hiện TE link 20 Hình 2-1:Giải pháp ASON của Huawei 22 Hình 2-2:Giải pháp ASON metropolitan 23 Hình 2-3: Nguyên tắc làm việc của bảo vệ đường quang 24 Hình 2-4:Nguyên tắc làm việc của bảo vệ 1+1 intra-board (OTU) 24 Hình 2-5: Nguyên tắc làm việc của bảo vệ 1+1 intra-board (OLP) 25 Hình 2-6 Nguyên tắc bảo vệ 1+1 phía client 26 Hình 2-7:Nguyên tắc làm việc của bảo vệ SW SNCP 27 Hình 2-8:Nguyên tắc làm việc của bảo vệ ODUk SNCP 28 Hình2-9: Nguyên tắc bảo vệ ODUk SPRing với node thường 32 Hình 2-10:Nguyên tắc bảo vệ ODUk SPRing với node quản lý 32 Hình2-11: Nguyên tắc làm việc của bảo vệ ODUk SPRing 34 Hình 2-12: Nguyên tắc làm việc của bảo vệ chia sẻ bước sóng quang 36 Hình 2-13:Kiến trúc nền tảng truyền tải quang thông minh thế hệ kế tiếp 39 Hình 3-1: Mô hình kết nối quang của EVN Telecom…………………………………….48 Hình 3-2:Tạo LSP 49 Hình 3-3: Xóa một LSP 50 Hình 3-4:Cấu hình dịch vụ từ đầu cuối tới đầu cuối 52 MỤC LỤC BẢNG Bảng 1:Danh sách các board 42 Bảng 2: Mức dịch vụ của ASON 53 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG QUANG CHUYỂN MẠCH TỰ ĐỘNG 1.1 Giới thiệu chung về mạng quang chuyển mạch tự động Hiện nay, nhu cầu rất lớn về thông tin, truyền thông của xã hội đã dẫn đến rất nhiều loại hình dịch vụ viễn thông mới ra đời đặc biệt là các dịch vụ băng thông rộng. Việc sử dụng mạng truyển tải quang đặc biệt là mạng truyền tải quang WDM đã phần nào đáp ứng được nhu cầu đó. Nhưng với sự phát triển bùng nổ trong tương lai thì đó lại là một thách thức lớn đối với một mạng truyền dẫn quang WDM truyền thống. Mạng truyền dẫn WDM truyền thống còn tồn tại một số vấn đề: Cấu hình dịch vụ phức tạp, việc mở rộng dung lượng và cung cấp dịch vụ mất rất nhiều thời gian. Hiệu quả sử dụng băng thông thấp. Trong mạng Ring một nửa băng thông dùng để dự phòng. Chỉ có một số kiểu bảo vệ và hiệu năng thực hiện bảo vệ kém. Mạng WDM truyền thống là mạng tuyến tính và Ring. Các đường và khe thời gian của dịch vụ phải khai báo trên từng ring và từng điểm, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Khi mạng lưới phát triển mở rộng và phức tạp, rất khó để cấu hình dịch vụ nhanh chóng. Mạng truyền dẫn quang WDM truyền thống cần nhiều tài nguyên dự phòng và thiếu các kiểu bảo vệ dịch vụ tiên tiến với chức năng khôi phục và định tuyến. Để khắc phục các nhược điểm trên và phù hợp với cấu hình mắt lưới mà các mạng truyền tải quang sẽ được áp dụng rộng rãi trong tương lai, một mạng truyền tải quang thế hệ mới ra đời đó là mạng quang chuyển mạch tự động ASON (Automatically Switched Optical Network). ASON là mạng quang chuyển mạch tự động dựa trên mặt bằng điều khiển chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát (GMPLS). Các nhà điều hành mạng trông đợi các đặc trưng ưu việt từ ASON như dự phòng nhanh, điều hành mạng dễ dàng hơn, độ tin cậy mạng cao hơn, khả năng mở rộng, dễ dàng thiết kế và lập kế hoạch hơn. Dự phòng các kênh quang trong thời gian phút thậm chí là giây sẽ mở ra một cơ hội mới để tận dụng tài nguyên tốt hơn, tạo ra nhiều dịch vụ mới, ví dụ như một số cơ chế phân bố lưu lượng. Các tài nguyên của mạng quang có thể được kết nối tự động tới các mô hình lưu lượng dữ liệu trong các mạng khách hàng. Tạo một mặt phẳng điều khiển tách biệt sẽ tác động đáng kể tới việc quản lý và điều hành mạng. Các cơ chế bảo vệ và phục hồi cho các mạng truyền tải quang kiểu mesh sẽ cải thiện độ tin cậy yêu cầu từ khách hàng. Mặt phẳng điều khiển chuẩn sẽ cho phép tái sử dụng các giao thức hiện tại và giảm sự cần thiết của các hệ thống hỗ trợ điều hành mở rộng để quản lý cấu hình. ASON thực hiện cấu hình dịch vụ từ đầu cuối tới đầu cuối. Để cấu hình một dịch vụ, bạn chỉ cần xác định node nguồn và node đích của nó và kiểu bảo vệ; mạng tự động thực hiện các hoạt động được yêu cầu. Trong ASON, chức năng khôi phục động được sử dụng để phục hồi động các dịch vụ. Từ đặc điểm đó ITU-T đưa ra khái niệm về mạng chuyện mạch quang tự động ASON là một mạng truyền tải quang có khả năng kết nối động. Khả năng này được thực hiện bởi một mặt phẳng điều khiển thực hiện các chức năng điều khiển kết nối và cuộc gọi. 1.2 Kiến trúc ASON Kiến trúc của ASON chia làm 3 mặt phẳng chính là mặt phẳng truyền tải, mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng quản lý như được chỉ ra trong hình 1-1. Hình 1 - 1: Ba mặt phẳng ASON Mặt phẳng truyền tải, còn được gọi là mặt phẳng dữ liệu, thể hiện các tài nguyên chức năng của mạng truyền thông tin giữa các địa điểm. Nó truyền các tín hiệu quang, cấu hình kết nối - chéo và chuyển mạch bảo vệ cho các tín hiệu quang, và đảm bảo độ tin cậy của tất cả các tín hiệu quang. Mặt phẳng điều khiển thực hiện các chức năng điều khiển cuộc gọi và kết nối. Các chức năng của mặt phẳng điều khiển của ASON là tự động, cơ bản trên sự thông minh của mạng, bao gồm, tự động phát hiện, định tuyến và báo hiệu. Mặt phẳng quản lý thực hiện các chức năng quản lý cho mặt phẳng truyền tải, mặt phẳng điều khiển và tất cả các thành phần khác như một hệ thống trọn vẹn, cũng như phối hợp hoạt động cho các mặt phẳng. Các chức năng quản lý này liên quan tới các thành phần mạng, các mạng và dịch vụ, và thông thường ít tự động hơn so với mặt phẳng điều khiển. 1.2.1 Kiến trúc logic Hình 1-2 dưới đây chỉ ra các giao diện (điểm tham chiếu) trong kiến trúc logic mạng ASON. UNI là một giao diện báo hiệu giữa các thực thể mặt phẳng điều khiển yêu cầu dịch vụ (cuộc gọi) và cung cấp dịch vụ. Giao diện trong mạng - mạng (IN-NI) là một giao diện báo hiệu giữa các thực thể mặt phẳng điều khiển thuộc về một hay nhiều hơn các miền có mối quan hệ với nhau và giao diện ngoài mạng - mạng (EN-NI) là một giao diện báo hiệu giữa các thực thể mặt phẳng điều khiển thuộc về các vùng quản lý khác nhau. Các giao diện khác bao gồm: giao diện vật lý (PI) trong mặt phẳng truyền tải, giao diện điều khiển kết nối (CCI) giữa các thành phần của mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng truyền tải, và 2 loại giao diện quản lý mạng (NMI) giữa mặt phẳng quản lý và 2 mặt phẳng còn lại. CCI cho biết các thành phần mạng, ví dụ, một kết nối chéo quang, để thiết lập các kết nối giữa các cổng được chọn. Các giao diện quản lý mạng được sử dụng giữa các hệ thống quản lý mạng (ví dụ, mạng quản lý viễn thông cơ sở (TMN)) và các mặt phẳng điều khiển (NMI-A) và truyền tải (NMI-T). Hình 1-2 :Cái nhìn logic về kiến trúc ASON CC Bộ điều khiển kết nối CCI Giao diện điều khiển kết nối E-NNI Giao diện ngoài mạng - mạng I-NNI Giao diện trong mạng - mạng NE Thành phần mạng NMI-A Giao diện quản lý mạng - mặt phẳng điều khiển ASON NMI-T Giao diện quản lý mạng - mặt phẳng truyền tải NMS Hệ thống quản lý mạng PI Giao diện vật lý UNI Giao diện người sử dụng - mạng X Giao diện giữa các hệ thống quản lý 1.2.2 Kiến trúc chức năng Về mặt kiến trúc chức năng, một mạng ASON bao gồm các thành phần mạng ASON (ASON NE), các TE link, các vùng và các kết nối cố định mềm SPC (soft permanent connection). Hình 1-4 chỉ ra mối quan hệ giữa ASON NE và NE truyền thống. Hình 1-3:Kiến trúc chức năng ASON Node ID là nhận dạng duy nhất của ASON NE trong mặt phẳng điều khiển. Dạng của Node ID giống như địa chỉ IP. Hình 1-4:Thành phần mạng ASON Node ID, NE ID, và địa chỉ IP của NE độc lập với nhau. TE link là một liên kết kỹ thuật lưu lượng. ASON NE gửi thông tin băng thông của nó tới các NE khác thông qua TE link để cung cấp dữ liệu cho việc tính toán tuyến. Một sợi liên trạm giữa 2 bảng mạch FIU được cấu hình với 1 TE link. Một miền ASON là một tập con của một mạng, được phân chia bởi chức năng cho mục tiêu lựa chọn tuyến và quản lý. Một miền ASON bao gồm nhiều ASON NE và TE link. Một ASON NE chỉ thuộc 1 miền ASON. Trong trường hợp của kết nối cố định mềm soft permanent connection (SPC), kết nối giữa người sử dụng và mạng truyền dẫn được cấu hình trực tiếp bởi NM. Còn kết nối bên trong mạng, được yêu cầu bởi NM và sau đó được tạo bởi mặt phẳng điều khiển của NE qua báo hiệu. Khi dịch vụ ASON được đề cập đến, nó thường được coi là SPC. Kết nối cố định permanent connection (PC) là một kết nối dịch vụ được tính toán trước và sau đó được tạo ra qua NM bằng cách phát một yêu cầu tới NE. Kết nối chuyển mạch switched connection (SC) là một kết nối dịch vụ được yêu cầu bởi một điểm kết cuối (ví dụ, một router) và sau đó được tạo ra trong mặt phẳng điều khiển ASON thông qua báo hiệu. 1.2.3 Bảo vệ và khôi phục mạng Khi phát triển mạng truyền dẫn, khả năng duy trì hoạt động của mạng trở thành yếu tố then chốt trong thiết kế, điều hành và bảo dưỡng mạng. Một mạng ASON phải có các cơ chế bảo vệ và khôi phục mềm dẻo và hiệu quả. Thông thường, bảo vệ liên quan đến dung lượng phân bổ trước giữa các NE. Bảo vệ chỉ liên quan tới các NE mà không liên quan tới hệ thống quản lý. Thời gian chuyển mạch bảo vệ ngắn, thông thường không lớn hơn 50ms. Tuy nhiên, các tài nguyên dự phòng không được chia sẻ trong mạng. Khôi phục liên quan tới việc sử dụng bất kỳ dung lượng khả dụng nào giữa các NE. Thậm chí dung lượng lớn ưu tiên thấp cũng có thể được sử dụng cho khôi phục. Khi một tuyến dịch vụ bị lỗi, mạng tự động tìm kiếm một tuyến mới và chuyển mạch các dịch vụ từ tuyến lỗi sang. Thuật toán khôi phục giống thuật toán lựa chọn tuyến. Khôi phục yêu cầu các tài nguyên dự trữ trong mạng cho tái định tuyến dịch vụ bao gồm việc tính toán các tuyến. Khôi phục dịch vụ mất một thời gian khá dài, luôn luôn phải mất vài giây. Các cơ chế bảo vệ truyền thống vẫn có thể được áp dụng trong một mạng ASON. Khi một lỗi xảy ra, chuyển mạch bảo vệ được thực hiện bởi mặt phẳng truyền tải mà không liên quan tới mặt phẳng điều khiển. Trong trường hợp của một mạng ASON, cơ chế tái định tuyến được áp dụng để khôi phục các dịch vụ. Khi một LSP lỗi, node nguồn tính toán tuyến tốt nhất để khôi phục dịch vụ và sử dụng báo hiệu để tạo một LSP. Sau đó, tuyến mới mang các dịch vụ. Đối với các dịch vụ không trở lại, LSP ban đầu bị xóa sau khi LSP mới được tạo, còn đối với các dịch vụ trở lại, LSP cũ sẽ không bị xóa. Các lợi ích của việc tái định tuyến là: Các dịch vụ có thể được khôi phục nhanh và tự động. Yêu cầu dung lượng dự phòng ít hơn khi mạng ASON khôi phục trong thời gian thực. Khả năng tận dụng băng thông tăng đáng kể. Các cơ chế khôi phục mạng có thể được chia thành cơ chế khôi phục tập trung và cơ chế khôi phục phân tán dựa vào kỹ thuật điều khiển. Khôi phục tập trung yêu cầu một hệ thống điều khiển trung tâm để điều khiển toàn bộ mạng một cách toàn diện. Hệ thống điều khiển trung tâm bao gồm một cơ sở dữ liệu mạng rộng lớn, lưu giữ tất cả các thông tin về tất cả các node, các liên kết và các tài nguyên dự trữ. Khi một liên kết hoặc một node bị lỗi, thông tin lỗi được thông báo về hệ thống điều khiển trung tâm dọc các tuyến khác.