Chuyên đề Cơ sở lý luận, phương pháp đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên cho mục đích phát triển kinh tế xã hội các huyện đảo ven bờ Việt Nam

(Bản scan) Báo cáo chuyên đề này là một báo cáo thành phần của Đề tài khoa học cấp nhà nước: " Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế, xã hội, thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội bền vững cho một số huyện đảo" mã số KC -09-20 thuộc chương trình " Điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ Biển"

pdf197 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Cơ sở lý luận, phương pháp đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên cho mục đích phát triển kinh tế xã hội các huyện đảo ven bờ Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan