Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng quan hệ tín dụng tại ngân hàng công thương Hoàn Kiếm

Nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước là nhu cầu sống còn đối với mọi quốc gia, đặc biệt là những nước có nền kinh tế xuất phát điểm thấp như ở nước ta. Đồng thời, sự phát triển kinh tế cũng là nhu cầu cấp bách để nhanh chóng đưa nền kinh tế nước nhà hoà nhập vào nền kinh tế thế giới theo xu hướng chung của thời đại. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng CSVN, nền kinh tế nước ta đang phát triển theo kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù phải khắc phục nhiều khó khăn trở ngại bởi sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, các NHTM đã luôn cố gắng vươn lên và ngày càng khẳng định vị thế của mình đối với công cuộc đổi mới kinh tế đất nước, từng bước hoà nhập với Ngân hàng các nước trong khu vực và trên thế giới. Với chức năng kinh doanh tiền tệ tín dụng và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, các NHTM bằng nhiều hình thức huy động vốn đã thu hút nguồn vốn to lớn trong các tầng lớp dân cư, tổ chức kinh tế để cho vay và đầu tư vào các thành phần kinh tế, phục vụ sản xuất kinh doanh. Hoạt động có hiệu quả của các NHTM trong những năm qua đã góp phần quan trọng kiềm chế và kiểm soát lạm phát, ổn định lưu thông tiền tệ, thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng cao, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, cơ chế thị trường với sự tác động thường xuyên của quy luật giá trị, quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh, đồng thời hệ thống pháp luật nước ta chưa hoàn chỉnh, quản lý nhà nước kém hiệu quả, đội ngũ công chức được đào tạo có hệ thống để sớm thích nghi với môi trường còn ít, đã khiến cho sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị bị thua lỗ. Hoạt động trong bối cảnh đó, chất lượng và hiệu quả công tác tín dụng của các NHTM còn chưa cao, tình trạng nợ quá hạn khó đòi có xu hướng phát sinh, phát triển. Với nhận định như vậy cùng với sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của PGS. TS Nguyễn Văn Nam và Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, đặc biệt là phòng Kinh doanh, em đã nhận thấy nhiều vấn đề cần quan tâm đối với nghiệp vụ tín dụng. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Nội dung của khoá luận gồm ba chương: Chương I : Vấn đề chất lượng quan hệ tín dụng đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM Chương II : Thực trạng chất lượng quan hệ tín dụng tại NHCT khu vực Hoàn Kiếm Chương III : Một số kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng quan hê tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng

doc116 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng quan hệ tín dụng tại ngân hàng công thương Hoàn Kiếm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan