Chuyên đề Hàng tồn kho tại đơn vị công ty TNHH mtv cấp thoát nước và công trình đô thị Cà Mau

Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau là tiền thân của Công ty Cấp nước Minh Hải. Công ty Cấp nước Minh Hải được thành lập ngày 29 tháng 02 năm 1992 từ Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Minh Hải, trước ngày Miền Nam giải phóng, được gọi là Ty Cấp Thuỷ với nhiệm vụ là cung cấp nước cho khu vực thị xã Cà Mau (An Xuyên). Trải qua nhiều năm phát triển, đổi mới và mở rộng mạng lưới sản xuất kinh doanh.

doc47 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2386 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hàng tồn kho tại đơn vị công ty TNHH mtv cấp thoát nước và công trình đô thị Cà Mau, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG PHÒNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ ------------------o0o---------------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH ….KẾ TOÁN…. CHUYÊN ĐỀ : HÀNG TỒN KHO TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CÀ MAU. Người báo cáo: VÕ MINH ĐỆ MSHS: 10C090KM LỚP: 10CKCM1 Giáo viên hướng dẫn: TRƯƠNG BÉ RIÊNG ---TP.HCM, 2012--- CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 1.1 Quá trình hình thành. Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau là tiền thân của Công ty Cấp nước Minh Hải. Công ty Cấp nước Minh Hải được thành lập ngày 29 tháng 02 năm 1992 từ Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Minh Hải, trước ngày Miền Nam giải phóng, được gọi là Ty Cấp Thuỷ với nhiệm vụ là cung cấp nước cho khu vực thị xã Cà Mau (An Xuyên). Trải qua nhiều năm phát triển, đổi mới và mở rộng mạng lưới sản xuất kinh doanh. Trụ sở chính : 202 - 204 Quang Trung, P5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại: 0780836723 -3833500 - 3835051 Fax: 0780.3836723 -3833500 Vốn điều lệ đăng ký là 100.000 triệu đồng 1.2 Quá trình phát triển Đến tháng 6 năm 2001, thực hiện Nghị quyết TW về việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, Công ty Công trình đô thị Cà Mau sáp nhập vào Công ty Cấp nước Minh hải và đổi tên thành Cty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau (Cty CTN & CTĐT Cà Mau). Đây là một doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động sản xuất Kinh Doanh – Dịch Vụ và Công Ích, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại ngân hàng, hạch toán độc lập. Được sử dụng con dấu theo mẫu qui định. Đến tháng 6 năm 2010 được Ủy Ban Nhân Tỉnh quyết định chuyển công ty Cấp Thoát Nước – CTĐT Cà Mau thành Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước và Công Trình Đô Thị Cà Mau . 1.3 Chức năng nhiệm vụ của Công Ty Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước và Công Trình Đô Thị Cà Mau là đơn vị kinh tế cơ sở, là nơi tổ chức thực hiện sản xuất cung cấp nước sạch cho sinh hoạt, dịch vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng trong đô thị và các dịch vụ công ích đô thị một cách có kế hoạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống và môi trường đô thị, thực hiện chế độ tự chủ trong sản xuất kinh doanh theo luật pháp hiện hành, được quản lý theo chế độ một thủ trưởng, trên cơ sở thực hiện quyền của tập thể cán bộ Công nhân viên trong toàn doanh nghiệp. II. BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 2.1 Sơ đồ tổ chức: Chủ sở hữu Sơ đồ 1: Kiểm soát viên Chủ tịch Giám đốc Kế toán trưởng Phó giám đốc Phó giám đốc P.Kế hoạch kỹ thuật P.Kế toán tài vụ P.Tổ chức HC quản trị P.Giao dịch khách hàng XN xây lắp XN cấp nước thành phố Ban quản lí dự án XN môi trường đô thị CN cấp nước U MINH CN cấp nước THỚI BÌNH XN CN & MT NĂM CĂN XN CN TRẦN VĂN THỜI CN cấp nước CÁI NƯỚC CN cấp nước ĐẦM DƠI Xưởng cơ điện 2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận : PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH - QUẢN TRỊ Trưởng Phòng : Ông Trần Hữu Hạnh Địa Chỉ trụ sở: 202-204 Quang Trung, Phường 5, Tp.Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3836723 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 1. Tham mưu cho Giám Đốc về tổ chức bộ máy hoạt động và quy hoạch, bố trí nhân sự với yêu cầu phát triển của Công ty. 2. Tham mưu pháp chế các hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc các hoạt động đúng pháp luật. 3. Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ công nhân viên toàn Công ty, thực hiện thủ tục về cơ chế tuyển dụng, thôi việc, bỗ nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu..v..v.. theo quyết định của Chủ tịch Công ty và Giám Đốc Công ty. 4. Xây dựng và kế hoạch chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi tay nghề cho cán bộ, nhân viên và công nhân toàn Công ty. 5. Quản lý lao động tiền lương cán bộ công nhân viên; kết hợp cùng phòng Kế Toán Tài Vụ xây dựng tổng quỹ lương và xét duyệt phân bổ quỹ lương; Xây dựng quy chế trả lương trình Chủ Tịch,Giám Đốc Công ty phê duyệt. 6. Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu; thực hiện công tác lưu trữ tài liệu cho doanh nghiệp. 7. Phối hợp các phòng xây định mức tiêu hao nhiên liệu cho xe công vụ. 8. Quản lý điều động xe cho doanh nghiệp. 9. Căn cứ vào kế hoạch cung ứng vật tư hàng hóa của phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật đã được Chủ Tịch, Giám Đốc Công ty duyệt làm cơ sở để cung ứng đúng theo số lượng yêu cầu, chất lượng, chủng loại, tính năng thiết bị đúng theo yêu cầu; lập báo giá, hợp đồng đề nghị phòng Kế Toán Tài Vụ kiểm tra trình Chủ Tịch, Giám Đốc phê duyệt; tổ chức cung ứng giao hàng, nhập kho, nghiêm thu chất lượng; lập hồ sơ yêu cầu thanh toán kèm theo chứng từ, hóa đơn theo quy định trình phòng Kế Toán Tài Vụ và lãnh đạo công ty phê duyệt PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ Trưởng Phòng : Ông Nguyễn Quốc Tuấn Địa Chỉ trụ sở: 202-204 Quang Trung, Phường 5, Tp.Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3836361 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 1.Tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng pháp luật quy định hiện hành. 2.Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định chế độ tài chính kế toán. 3.Tham mưu trong việc sử dụng vốn, phân chia lợi nhuận phân chia các quỹ. 4. Phản ánh chính xác kịp thời và có kế hoạch các nguồn cấp, vốn vay, các loại vốn khác, đáp ứng kịp thời sử dụng vật tư, nhiên liệu hàng hóa cho sản phẩm kinh doanh. 3. Tham mưu cho lãnh đạo công ty quản lý giá cả vật tư, hàng hóa; Quản lý hợp đồng kinh tế, quản lý vật tư hàng hóa xuất nhập kho, quản lý các tài khoản, quỹ tiền mặt thực hiện kiểm kê đúng kỳ. 6.Theo dõi công nợ, phản ánh đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. 7. Thực hiện quyết toán quý, 06 tháng, cả năm đúng thời gian và tham gia cùng các phòng nghiệp vụ của công ty để hạch toán lỗ, lãi cho từng đơn vị trực thuộc, giúp cho Giám đốc công ty nắm chắc nguồn vốn vào phân chia các quỹ. 8. Tham mưu cho Giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế độ quản lý tài chính, cùng với phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật giúp ban lãnh đạo công ty giao kế hoạch, xét duyệt, hoàn thành và quyết toán tài chính theo định kỳ. 9.Quản lý quỹ, phải có đối chiếu sổ sách và được Giám đốc công ty duyệt hàng tháng. 10. Xây dựng quy định về quản lý hóa đơn chứng từ thanh toán, thanh quyết toán thuộc chức năng quản lý kế toán tài vụ trình Giám đốc công ty phê duyệt. PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT Trưởng Phòng : Ông Phạm Phước Tài Địa Chỉ trụ sở: 202-204 Quang Trung, Phường 5, Tp.Cà Mau Điện thoại bàn:0780.3831629 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 1.Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của toàn công ty theo chỉ đạo của Chủ tịch, Giám đốc công ty; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hàng năm. 2. Kiểm tra tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh; phân tích dự đoán khả năng hoàn thành kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm; Trình Giám đốc xét duyệt tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của đơn vị. 3. Cùng với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc xây dựng đồng bộ các mặt kế hoạch; Kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch vật tư hàng hóa, kế hoạch xây dựng cơ bản đầu tư mở rộng mạng lưới, nhà máy, trang thiết bị, kế hoạch lao động tiền lương. 4. Phối hợp các xí nghiệp xây lắp quản lý hợp đồng thi công xây lắp, chất lượng mẫu mã hàng hoá vật tư khi xuất nhập kho. 5. Phối hợp các phòng, ban, và các đơn vị trực thuộc xây dựng các định mức tiêu hao trong hoạt động sản xuất kinh doanh trình Giám đốc công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện. 6. Quản lý bộ phận kiểm tra chất lượng nước thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng nước theo định kỳ và đột xuất để báo cáo Ban Giám đốc công ty; quản lý bộ phận kỹ thuật đo đếm; tổ chức quản lý, kiểm định, sửa chữa thủy lượng kế, thiết bị khử trùng và giải quyết các vần đề về kỹ thuật theo khiếu nại của khách hàng. 7. Tham mưu trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo quy định của nhà nước. 8. Thiết kế kỹ thuật các công trình mở rộng, cải tạo mạng lưới cấp nước cho công ty. 9. Nghiên cứu cải tiến công nghệ đang sản xuất để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; Quản lý các định mức kỹ thuật. 10. Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc công ty thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong xây dựng, phát triển mở rộng. PHÒNG GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG Trưởng Phòng : Ông Trần Quốc Tuấn Địa Chỉ trụ sở: 202-204 Quang Trung, Phường 5, Tp.Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3836360 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 1. Quản lý chặt chẽ, rõ ràng các hộ tiêu dùng nước máy và các dịch vụ đô thị; Thống kê các mẫu biểu về tỷ lệ dân số có và chưa có nước sạch sử dụng hàng năm; Kết hợp phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật theo dõi, báo cáo tiêu chuẩn dùng nước của khách hàng; Quản lý hợp đồng cung cấp nước sạch, vệ sinh đô thị và các dịch vụ công ích khác. 2. Xây dựng chương trình tiếp thị và nghiên cứu thị trường để nắm bắt nguyện vọng của người tiêu dùng và nhu cầu sử dụng nước sạch; Phối hợp các phòng chức năng khảo sát, đề xuất các khu vực cần khai thác mở rộng vào cụm dân cư. 3. Quản lý kiểm tra chống thất thu; hướng dẫn cụ thể các bộ phân trực thuộc trong công tác chống thất thu. 4. Kết hợp với phòng Kế Toán Tài Vụ lập báo cáo quyết toán doanh thu tiền nuớc, vệ sinh đô thị, phí bảo vệ môi trường, các dịch vụ công ích đô thị khác theo định kỳ hàng tháng và cả năm. 5. Quản lý công tác thu tiền nước, vệ sinh môi trường, các dịch vụ công ích đô thị khác. Phát hành quản lý, phân công ký hóa đơn theo ủy quyền và đăng nộp tài chính theo đúng thời gian quy định. 6. Theo dõi tình hình doanh thu và nợ tồn, có kế hoạch tham mưu trình Giám đốc xét duyệt xử lý hóa đơn tồn. 7. Giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc cung cấp nước sạch, dịch vụ vệ sinh đô thị và các dịch vụ công ích đô thị khác; Kết hợp các đơn vị có liên quan giải quyết các khiếu nại theo thẩm quyền; Trình lãnh đạo công ty giải quyết các vấn đề khiếu nại ngoài thẩm quyền được giao. 8. Quản lý mạng tin học của công ty, tham mưu trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; Lập kế hoạch mua sắm sửa chữa các thiết bị văn phòng liên quan đến điện tử; Kiểm tra, bảo trì hệ thống máy văn phòng của toàn công ty. 9. Đội thu ngân trực thuộc sự quản lý điều hành của Phòng Giao Dịch Khách Hàng. Có nhiệm vụ sau: a). Cá nhân được phụ trách tuyến đường nào khi có tiêu cực xảy ra mà không phát hiện thì phải chịu trách nhiệm; Muốn thay đổi tuyến đường đi thu, phải tổ chức kiểm tra, bàn giao lại theo quy định. b). Khi nhận hóa đơn mới, phải kiểm tra tại bộ phận kế toán hóa đơn phát hành. Bảo quản và không làm thất lạc hóa đơn; hóa đơn thu hàng ngày phải nộp cho thủ quỹ Công ty đúng thời gian quy định. c). Thu tích cực không để nợ tồn và có trách nhiệm thu vét d). Phản ánh kịp thời về lãnh đạo phòng các ý kiến, đề nghị của khách hàng. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Trưởng Ban: Ông Nguyễn Chí Thành Địa Chỉ trụ sở: 202-204 Quang Trung, Phường 5, Tp.Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3825275 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 1.Thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các dự án do công ty làm chủ đầu tư và được ủy quyền quản lý thực hiện; Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, pháp luật theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được ủy quyền. 2. Ban Quản lý dự án bao gồm: Cán bộ kiêm nghiệm và chuyên trách làm tham mưu cho lãnh đạo công ty quản lý, đầu tư các dự án đúng theo pháp luật quy định hiện hành và các vấn đề thuộc chuyên môn nghiệp vụ chuyên nghành. 3. Khi kết thúc dự án phải lập hồ sơ thủ tục bàn giao giá trị tài sản cho chủ đầu tư, làm cơ sở trích lập khấu hao và quản lý sử dụng tài sản đúng mục đích. XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC CÀ MAU Giám đốc xí nghiệp: Ông Nguyễn Văn Hà Địa Chỉ trụ sở: 202-204 Quang Trung, Phường 5, Tp.Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3831386 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Là đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ, hoạt động theo tình hình thực tế từng giai đoạn thực hiện theo hình thức khoán chi phí. 1. Phối hợp với phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật lập kế hoạch thời gian sản xuất phục vụ cụ thể trình Giám Đốc phê duyệt; Tổ chức vận hành các nhà máy nước, trạm cấp nước theo đúng lịch vận hành. 2. Tham mưu trong công tác điều phối sản xuất phù hợp với nhu cầu sử dụng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ các nhà máy, trạm cấp nước, máy móc thiết bị công nghệ, mạng đường ống; Thường xuyên kiểm tra có kế hoạch sửa chữa đảm bảo sản xuất phục vụ 24/24 giờ. 4. Phối hợp với phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật xây dựng, quản lý quy trình quy phạm trong vận hành, sửa chữa thiết bị, công nghệ sản xuất nước. 5. Quản lý, kiểm tra các thiết bị vật tư, hoá chất, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất; Lập kế hoạch đề nghị cung cấp thiết bị vật tư, hoá chất, nhiên liệu; Phối hợp với phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật xây dựng định mức tiêu hao trong sản xuất. 6. Tổ chức ghi chỉ số sản lượng sản xuất và tiêu dùng của khách hàng, xác định tỷ lệ hao hụt, lập báo cáo về các phòng chức năng và Ban Giám Đốc Công ty theo định kỳ hàng tháng; Đề xuất phương án giảm tỷ lệ hao hụt phù hợp với điều kiện thực tế. 7. Lập thiết kế dự toán phát triển khách hàng, tổ chức thi công lắp đặt thuỷ lượng kế cho khách hàng, sửa chữa hệ thống mạng đường ống kịp thời phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế quy định. XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG CÀ MAU Giám đốc xí nghiệp: Ông Huỳnh Nốp Địa Chỉ trụ sở: 202-204 Quang Trung, Phường 5, Tp.Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3835052 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Là đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ, hoạt động theo tình hình thực tế từng giai đoạn thực hiện theo hình thức khoán chi phí. 1. Công tác vệ sinh môi trường: a) Tổ chức thu gom rác trên địa bàn thành phố Cà Mau theo hợp đồng Công ty đã ký kết với các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và các hộ dân; Tham mưu cho Ban giám đốc lập kế hoạch phát triển khách hàng theo yêu cầu của địa phương và nhân dân trên địa bàn thành phố Cà Mau. b) Quét dọn vệ sinh đường phố, nơi công cộng, vớt rác trên sông, quản lý công cụ và xe cơ giới; Tổ chức vận chuyển rác ra bãi đổ đúng quy định theo số lượng, khu vực Công ty đã thống nhất với Thành phố Cà Mau; Quản lý, xử lý rác nơi bãi đổ đúng kỹ thuật quy trình quy định; Phản ánh kịp thời và tham mưu cho Ban giám đốc xử lý vấn đề phát sinh.. c) Thực hiện các công tác dịch vụ đô thị khác theo hợp đồng của Công ty. 2. Công tác thoát nước đô thị: Tổ chức nạo vét, thông tắt hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Cà Mau theo định kỳ và đột xuất; Quản lý công cụ, thiết bị, xe, máy, vận chuyển bùn về bãi đổ và xử lý đúng quy định theo khối lượng, công việc Công ty đã thống nhất với thành phố Cà Mau. 3. Công tác vận hành, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị: a) Tổ chức quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố Cà Mau và hệ thống đèn tính hiệu giao thông đúng quy định công việc Công ty thống nhất với thành phố Cà Mau. b) Tổ chức thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị theo hợp đồng của Công ty ký kết. c) Phối hợp với Phòng Kế hoạch Kỹ thuật lập dự toán thiết kế công trình chiếu sáng công cộng. 4. Công tác chăm sóc, trồng cây xanh, hoa kiểng trên địa bàn thành phố Cà Mau: a) Tổ chức quản lý trồng, chăm sóc cây xanh kiểng đúng theo quy định kỹ thuật quy định theo khối lượng công việc Công ty thống nhất với thành phố Cà Mau. b) Tổ chức chăm sóc cây xanh, hoa kiểng theo hợp đồng Công ty ký kết. c) Phối hợp với phòng Kế hoạch Kỹ thuật lập dự toán thiết kế công trình cây xanh hoa viên. 5. Tổ chức quản lý, bảo trì dụng cụ, công cụ, thiết bị, xe, máy theo định kỳ quy định; phối hợp với phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Xưởng cơ điện xây dựng định mức tiêu hao và tham mưu để xuất sửa chữa kịp thời đảm bảo đúng kế hoạch tổ chức thực hiện. 6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo hiểm phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 7. Phối hợp với phòng Kế hoạch Kỹ thuật xây dựng các định mức, đơn giá chuyên ngành, lập khối lượng quyết toán đúng thời gian quy định XÍ NGHIỆP XÂY LẮP Giám Đốc xí nghiệp: Ông Võ Văn Của Địa Chỉ trụ sở: 202-204 Quang Trung, Phường 5, Tp.Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3839279 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Là đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ, hoạt động theo tình hình thực tế từng giai đoạn thực hiện theo hình thức khoán chi phí. 1.Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. 2. Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật. 3. Thi công cầu đường. 4. Thi công san lấp mặt bằng. 5. Duy tu, xây dựng đường nội ô thành phố. 6. Duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình phúc lợi công cộng. 7. Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được Công ty giao, cùng với Kế Hoạch Kỹ Thuật chủ động tìm các đối tác tham gia đấu thầu thi công mang lại chất lượng, hiệu quả kinh tế và việc làm thường xuyên cho bộ máy của mình. 8. Bố trí cán bộ kỹ thuật tại từng công trình để hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát kỹ thuật các đơn vị thi công nhằm thực hiện tốt các công tác, các hợp đồng mà Công ty đã ký với chủ đầu tư. 9. Thống nhất với Ban giám đốc Công ty để bố trí lực lượng thi công phù hợp với quy mô và tính chất của công trình. 10. Chỉ đạo, phối hợp cùng đội thi công triển khai thi công công trình theo tiến độ, hoàn thành hồ sơ quyết toán, nghiệm thu, hoàn công, các thủ tục thanh toán và thu hồi các nguồn vốn về Công ty. 11. Các đội thi công trực thuộc Xí nghiệp Xây lắp. 12. Khuyến khích các đội thi công tìm kiếm việc làm mang về Công ty ký kết hợp đồng. 13. Xí nghiệp cùng Công ty xây dựng phương án khoán các chi phí thực hiện công trình cho các đội thi công để tranh thủ được mọi tiềm năng, năng lực, thiết bị, nguồn vốn,…v…v… 14. Lập hồ sơ đấu thầu các công trình do các chủ đầu tư thông báo mời thầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thi công của Công ty, khi Công ty quyết định tham gia đấu thầu; Cùng với Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Phòng Kế Toán Tài Vụ tham mưu cho Ban giám đốc Công ty quản lý hợp đồng xây dựng, quy trình quy phạm kỹ thuật thi công, xây lắp và kế hoạch triển khai tổ chức thi công xây lắp các công trình do Công ty trúng thầu thực hiện. 15. Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho Ban giám đốc quản lý, thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, khối lượng, chất lượng công trình, nghiệm thu giai đoạn, quyết toán giai đoạn và tổng quyết toán công trình. 16. Cùng với phòng Kế Hoạch Kỹ thuật, phòng Kế Toán Tài Vụ xây dựng kế hoạch vốn, kế hoạch vật tư thiết bị, tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu đã ký kết. XƯỞNG CƠ ĐIỆN Quản đốc xưởng: Ông Trương Minh Sơn Địa Chỉ trụ sở: Nguyễn Trãi, Phường 9, Tp.Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3822490 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 1. Tổ chức quản lý thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa máy móc, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. 2. Gia công phụ tùng, thiết bị chuyên ngành phục vụ cho công tác sản xuất của Công ty. 3. Phối hợp phòng Kế hoạch Kỹ thuật, các xí nghiệp, chi nhánh duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục. 4. Phối hợp cùng phòng Kế hoạch Kỹ thuật tổ chức khoan giếng nước công nghiệp có công suất nhỏ hơn 700m 3 /giờ. 5. Gia công, sửa chữa cơ khí, cơ điện theo hợp đồng của Công ty. XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG NĂM CĂN Giám đốc xí nghiệp : Ông Chu Văn Thông Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3877797 XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC & MÔI TRƯỜNG TRẦN VĂN THỜI Giám đốc xí nghiệp : Ông Lê Quang Hưng Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3891058 CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐẦM DƠI Trưởng chi nhánh: Ông Trần Thanh Hải Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3858396 CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THỚI BÌNH Trưởng chi nhánh: Ông Lê Tiến Hoàng Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3860389 CHI NHÁNH CẤP NƯỚC U MINH Trưởng chi nhánh: Ông Nguyễn Đức Tiến Địa chỉ trụ sở: Thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3863289 CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CÁI NƯỚC Trưởng chi nhánh: Ông Nguyễn Minh Lý Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Điện thoại bàn: 0780.3883360 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Là
Luận văn liên quan