Chuyên đề Hệ thống thông tin quản lý trong quản lý giáo dục (information systems in educational management)

Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý giáo dục Thông tin giáo dục Hệ thống thông tin quản lý giáo dục Ứng dụng HTTT EMIS trong quản lý nhà trường

pptx27 trang | Chia sẻ: baohan10 | Lượt xem: 2807 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hệ thống thông tin quản lý trong quản lý giáo dục (information systems in educational management), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Huế, tháng 01/2018 CHUYÊN ĐỀHỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC(INFORMATION SYSTEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT) Lê Anh PhươngKhoa Tin học – Trường ĐHSP Huếleanhphuong@dhsphue.edu.vn ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾNỘI DUNG Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý giáo dục Thông tin giáo dục Hệ thống thông tin quản lý giáo dục Ứng dụng HTTT EMIS trong quản lý nhà trường2Hệ thống thông tin Tổ chức và thông tin trong tổ chức Hệ thống thông tin Tài nguyên của hệ thống thông tin3Tổ chức và thông tin trong tổ chứcKhái niệmTổ chức: là một hệ thống được tạo ra từ các cá thể để làm dễ dàng việc đạt mục tiêu bằng hợp tác và phân công lao động.Lao động quản lý: bao gồm lao động ra quyết định và lao động thông tin.Lao động thông tin: lao động dành cho việc thu thập, lưu trữ, xử lý và phân phát thông tin. Lao động ra quyết định: phần lao động của nhà quản lý từ khi có thông tin đến khi ký ban hành quyết định. 4Tổ chức và thông tin trong tổ chứcSơ đồ quản lý một tổ chức dưới góc độ điều khiển học5Tổ chức và thông tin trong tổ chứcCác mô hình quản lý một tổ chức Cấu trúc giản đơn Cấu trúc quan chế máy móc Cấu trúc chuyên môn Cấu trúc phân quyền Cấu trúc nhóm dự án6Tổ chức và thông tin trong tổ chứcCác cấp quản lý trong một tổ chức Cấp chiến lược Cấp chiến thuật Cấp tác nghiệp7Tổ chức và thông tin trong tổ chứcSơ đồ tổ chức của nhà trường8Tổ chức và thông tin trong tổ chứcCác đầu mối TT ngoài của NHÀ TRƯỜNG9Hệ thống thông tinĐịnh nghĩa hệ thống thông tin Thông tin Thông tin kinh tế Thông tin quản lý Quá trình xử lý thông tin10Hệ thống thông tinĐịnh nghĩa hệ thống thông tinLà một tập hợp gồm con người, các thiết bị phần cứng, phần mềm, dữ liệu thực hiện các hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý và phân phối thông tin trong tập hợp rằng buộc là môi trường11Hệ thống thông tinCác bộ phận cấu thành hệ thống thông tin12Hệ thống thông tinĐặc trưng của hệ thống thông tinPhải được thiết kế, tổ chức phục vụ nhiều lĩnh vực hoặc nhiệm vụ tổng thể của một tổ chức Đạt mục tiêu là hỗ trợ ra các quyết định Dựa trên kỹ thuật tiên tiến về xử lý thông tin Có kết cấu mềm dẻo, phát triển được (HT mở)13Hệ thống thông tinPhân loại hệ thống thông tin Phân loại hệ thống thông tin theo mục đích phục vụ Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức doanh nghiệpHệ thống thông tin xử lý giao dịch (TPS – Transaction Processing System)Hệ thống thông tin quản lý (MIS – Management Informaton System)Hệ thống trợ giúp ra quyết định (DSS – Decision Support System)Hệ thống chuyên gia (ES – Expert System)Hệ thống tăng cường khả năng cạnh tranh (ISCA – Information System for Competitive Advantage)14Hệ thống thông tinTiêu chuẩn đánh giá hệ thống thông tin Độ tin cậy Tính đầy đủ Tính thích hợp, dễ hiểu Tính được bảo vệ Đúng thời điểm15Hệ thống thông tin quản lý giáo dụcCác khái niệm Thông tin:Dữ liệu – Thông tin – Tri thứcThông tin quản lý: Thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý của cán bộ quản lý của một tổ chứcThông tin quản lý giáo dục: Thông tin quản lý phục vụ cho hoạt động quản lý giáo dục16Hệ thống thông tin quản lý giáo dụcPhân loại thông tin quản lý giáo dụcTheo cấp độ quản lý:Thông tin chiến lượcThông tin chiến thuậtThông tin tác nghiệpTheo giá trị pháp lý của nguồn tinThông tin chính thứcThông tin không chính xácTheo không gian nguồn tinThông tin bên ngoàiThông tin bên trong17Hệ thống thông tin quản lý giáo dụcPhân loại thông tin quản lý giáo dụcTheo trách nhiệm của chủ đề thông tin:Thông tin di truyềnThông tin phản hồiTheo các điều kiện hoạt động giáo dụcThông tin về luật pháp và chính sách giáo dụcThông tin về bộ máy tổ chức và nhân lực giáo dụcThông tin về tài lực và vật lực giáo dụcThông tin về môi trường giáo dục18Hệ thống thông tin quản lý giáo dụcPhân loại thông tin quản lý giáo dụcTheo các chức năng cơ bản của nhà trườngThông tin quản lý hoạt động đào tạoThông tin quản lý hoạt động khoa học công nghệThông tin quản lý hoạt động dịch vụ19Hệ thống thông tin quản lý giáo dụcVai trò và ý nghĩa của thông tin quản lý giáo dục Cung cấp dữ liệu để ban hành các quyết định quản lý Kết nối các thành tố của hệ thống giáo dục Nguồn lực của mỗi cơ quan quản lý giáo dục Cơ sở nhận biết được đối tượng quản lý Sản phẩm lao động của người quản lý Gắn với quyền lực và quyền uy quản lý20Hệ thống thông tin quản lý giáo dụcCác yêu cầu đối với thông tin quản lý giáo dục Tuân thủ nguyên lý đảm bảo thông tin Phải chính xác và khách quan Phải đầy đủ Phải kịp thời Phải phù hợp và tiện lợi Phải logic Phải khả dụng21Hệ thống thông tin quản lý giáo dụcCác khái niệm Hệ thống: Tập hợp các phần tử có quan hệ chặt chẻ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cách có quy luật để tạo thành một chỉnh thể. Hệ thống thông tin: Thu thập, xữ lý, chuyển tải và lưu trữ thông tin. Hệ thống thông tin quản lý: Thu thập, xữ lý, chuyển tải và lưu trữ thông tin phục vụ cho công tác quản lý của người quản lý. Hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS): Cung cấp các thông tin về giáo dục cho những người quản lý giáo dục (Quản lý nhà nước và quản lý các cơ sở giáo dục)22Hệ thống thông tin quản lý giáo dụcCấu trúc của EMIS Phân hệ các dữ liệu thông tin về hoạt động giáo dục Phân hệ tổ chức và nhân lực thông tin giáo dục Phân hệ thiết bị kỹ thuật thông tin giáo dục23Hệ thống thông tin quản lý giáo dụcÝ nghĩa của EMIS đối với công tác quản lý trường học Hoạch định chiến lược phát triển nhà trường và điều hành các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu chiến lược Gắn kết nhà trường với các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên và với các bên có liên quan Đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả các hoạt động của nhà trường, trong đó chủ yếu là hoạt động đào tạo24Ứng dụng EMIS vào quản lý nhà trườngXây dựng hệ thống các dữ liệu thông tin về từng hoạt động của nhà trường.Quy trình hoá công tác quản lý điều hànhThành lập các đơn vị có trách nhiệm và quyền hạn thu thập các CSDL, xử lý dữ liệu.Xây dựng các phân hệ quản lý và xử lý thông tinXây dựng cơ sở hạ tầng CNTT25Ứng dụng EMIS vào quản lý nhà trườngHệ thống thông tin quản lý hoạt động hành chínhHệ thống thông tin quản lý hoạt động đào tạoHệ thống thông tin quản lý hoạt động KHCNHệ thống thông tin quản lý nhân sựHệ thống thông tin quản lý người họcHệ thống thông tin quản lý tài chính và tài sản26Ứng dụng EMIS vào quản lý nhà trườngThiết lập hệ thốngThiết lập các dữ liệu thông tinXây dựng bộ máy tổ chức và nhân lực quản lý hệ thốngTrang bị các thiết bị kỹ thuật thông tinPhương thức điều hànhThiết lập mô hình quản lý và phân cấpPhân định chức năng và nhiệm vụĐiều hành đội ngũ nhân lực thông tin27
Luận văn liên quan