Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà

Quản lý LĐ và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý SXKD của DN, nó là nhân tố giúp cho DN hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD của mình.Tổ chức hạch toán LĐ tiền lương giúp cho công tác quản lý LĐ của DN vào nề nếp, thúc đẩy người LĐ chấp hành tốt kỷ luật, tăng năng suất LĐ và hiệu suất công tác. Đồng thời cũng tạo cơ sở cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo LĐ. Tổ chức tốt công tác hạch toán LĐ tiền lương giúp cho DN quản lý tốt quỹ tiền lương, bảo đảm việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc, đúng chế độ, kích thích người LĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng tạo được cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác. Xét trong mối quan hệ với giá thành sản phẩm,tiền lương là một bộ phận quan trọng của chi phí SX.Vì vậy,việc thanh toán,phân bổ hợp lý tiền lương vào giá thành sản phẩm,tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho mọi người LĐ sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch SX,hạ giá thành sản phẩm,tăng năng suất LĐ,tăng tích lũy và cải thiện đời sống người LĐ.Tiền lương là một trong những “đòn bẩy kinh tế “ quan trọng.Xã hội không ngừng phát triển,nhu cầu của con người không ngừng tăng lên đòi hỏi chính sách tiền lương cũng phải có những đổi mới cho phù hợp.Đây là vấn đề Nhà nước luôn luôn quan tâm,bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người LĐ,đến sự phân phối thu nhập trong XH. Chính vì vậy công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần quan trọng không thể thiếu được trong công tác hạch toán DN.Tổ chức hạch toán tiền lương tốt trong DN không chỉ điều hòa giữa lợi ích của người LĐ mà còn là nhân tố góp phần cung cấp những thông tin đầy đủ,chính xác giúp DN điều hành kế hoạch SXKD đi vào guồng máy chung của XH trong thời kỳ mới. Nhận thức được vai trò của công tác kế toán, đặc biệt là tiền lương và các khoản trích theo lương trong quản lý chi phí SXKD của DN là vấn đề quan trọng. Vì thế, em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà. Nhằm mục đích tìm tòi, sâu xa hơn về vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà nói riêng và trong các DN nói chung. Mặt khác, đây cũng là phương pháp gián tiếp để tìm hiểu cuộc sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên của Công ty. Nội dung của chuyên đề thực tập được chia làm 3 chương như sau: CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SXKD ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ. CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SXKD ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ.

doc82 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1774 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan