Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc thẩm định cho vay dự án đầu tư của ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Bắc Giang

“Không có đầu tư sẽ không có phát triển”, đó là chân lý đối với bất kỳ nền kinh tế nào. Đầu tư là động lực, là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế. Trong một nền kinh tế, để có đầu tư phải có quá trình chuyển tiết kiệm thành đầu tư mà NHTM chính là một trong những trung gian tài chính thực hiện quá trình này. Thông qua hoạt động tài trợ cho các dự án đầu tư, các NHTM đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tài trợ dự án là hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho NHTM, song cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro (do quy mô lớn, thời gian dài, ). Để hạn chế rủi ro, hướng tới mục tiêu an toàn và sinh lời, các NHTM ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc thẩm định dự án đầu tư trước khi ra quyết định tài trợ. Thẩm định dự án đầu tư có rất nhiều nội dung cần phải phân tích (phân tích về phương diện thị trường, phân tích về phương diện tài chính, ), trong đó hệ thống phân tích tài chính của doanh nghiệp luôn được coi là trọng tâm, có lẽ bởi vì nó gần với lĩnh vực chuyên môn của Ngân hàng nhất và nó cũng trả lời câu hỏi mà Ngân hàng quan tâm nhất là khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp. Với nhận thức như trên, kết hợp với thực tế tình hình hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng cổ phần Quân đội còn có những tồn tại cần được làm rõ vì vậy em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu của mình là “ Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghịêp nhằm phục vụ cho việc thẩm định cho vay dự án đầu tư của Ngân hàng TMCP Công thương- Chi nhánh Bắc Giang ” Chuyên đề gồm 3 chương : Chương I: Lý luận chung về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp tại NHTM. Chương II: Thực trạng về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương- Chi nhánh Bắc Giang. Chương III: Giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương- Chi nhánh Bắc Giang.

doc53 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2139 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc thẩm định cho vay dự án đầu tư của ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan