Chuyên đề Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết tại công ty chứng khoán Bảo Việt

1. Tính cấp thiết của đề tài Thị trường chứng khoán nước ta hoạt động gần 8 năm tuy đã có những thành công nhất định nhưng chưa xứng với kỳ vọng của các nhà quản lý cũng như nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán đến nay mới chỉ thu hút được 155 doanh nghiệp tham gia niêm yết trên Sở GDCK TP Hồ Chí Minh và 133 doanh nghiệp tham gia niêm yết ở Trung tâm GDCK Hà Nội. Theo ước tính của UBCKNN, hiện nay nước ta có khoảng trên 1000 công ty cổ phần đủ điều kiện niêm yết trên Trung tâm GDCK TP Hồ Chí Minh. Như vậy, nguồn cung hàng hóa cho thị trường chứng khoán là rất dồi dào. Theo quy định của luật pháp nước ta, các doanh nghiệp muốn niêm yết phải thông qua một tổ chức tư vấn – cụ thể ở đây là Công ty chứng khoán. Vì vậy, trong thời gian tới nhu cầu về dịch vụ tư vấn niêm yết sẽ tăng cao. Đây là cơ hội cho các công ty chứng khoán triển khai và phát triển nghiệp vụ này. Trong quá trình thực tập tại Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), em nhận thấy hoạt động tư vấn niêm yết của công ty còn nhiều hạn chế, đóng góp vào doanh thu của công ty chưa cao. Xét trong điều kiện hiện nay, khi nhu cầu về sản phẩm dịch vụ tư vấn niêm yết ngày càng tăng, Công ty chứng khoán Bảo Việt cần chú trọng phát triển hoạt động này. Do đó, em chọn đề tài: “Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết tại Công ty chứng khoán Bảo Việt” làm chuyên đề tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu một cách có hệ thống hoạt động tư vấn niêm yết chứng khoán của CTCK. Phân tích hoạt động Tư vấn niêm yết của CTCK Bảo Việt. Từ đó, đánh giá những kết quả đã đạt được, các mặt còn hạn chế và tìm ra những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong hoạt động Tư vấn niêm yết của công ty. Đề xuất hệ thống các giải pháp, nhằm phát triển hoạt động này tại công ty. 3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tư vấn niêm yết của Công ty Chứng khoán - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tư vấn niêm yết tại Công ty chứng khoán Bảo Việt. - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích định tính Phương pháp phân tích định lượng 4. Kết cấu của đề tài Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về hoạt động tư vấn niêm yết của CTCK. Chương 2: Thực trạng hoạt động tư vấn niêm yết tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tư vấn niêm yết tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

doc70 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2233 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết tại công ty chứng khoán Bảo Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thị trường chứng khoán nước ta hoạt động gần 8 năm tuy đã có những thành công nhất định nhưng chưa xứng với kỳ vọng của các nhà quản lý cũng như nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán đến nay mới chỉ thu hút được 155 doanh nghiệp tham gia niêm yết trên Sở GDCK TP Hồ Chí Minh và 133 doanh nghiệp tham gia niêm yết ở Trung tâm GDCK Hà Nội. Theo ước tính của UBCKNN, hiện nay nước ta có khoảng trên 1000 công ty cổ phần đủ điều kiện niêm yết trên Trung tâm GDCK TP Hồ Chí Minh. Như vậy, nguồn cung hàng hóa cho thị trường chứng khoán là rất dồi dào. Theo quy định của luật pháp nước ta, các doanh nghiệp muốn niêm yết phải thông qua một tổ chức tư vấn – cụ thể ở đây là Công ty chứng khoán. Vì vậy, trong thời gian tới nhu cầu về dịch vụ tư vấn niêm yết sẽ tăng cao. Đây là cơ hội cho các công ty chứng khoán triển khai và phát triển nghiệp vụ này. Trong quá trình thực tập tại Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), em nhận thấy hoạt động tư vấn niêm yết của công ty còn nhiều hạn chế, đóng góp vào doanh thu của công ty chưa cao. Xét trong điều kiện hiện nay, khi nhu cầu về sản phẩm dịch vụ tư vấn niêm yết ngày càng tăng, Công ty chứng khoán Bảo Việt cần chú trọng phát triển hoạt động này. Do đó, em chọn đề tài: “Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết tại Công ty chứng khoán Bảo Việt” làm chuyên đề tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu một cách có hệ thống hoạt động tư vấn niêm yết chứng khoán của CTCK. Phân tích hoạt động Tư vấn niêm yết của CTCK Bảo Việt. Từ đó, đánh giá những kết quả đã đạt được, các mặt còn hạn chế và tìm ra những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong hoạt động Tư vấn niêm yết của công ty. Đề xuất hệ thống các giải pháp, nhằm phát triển hoạt động này tại công ty. 3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tư vấn niêm yết của Công ty Chứng khoán - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tư vấn niêm yết tại Công ty chứng khoán Bảo Việt. - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích định tính Phương pháp phân tích định lượng 4. Kết cấu của đề tài Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về hoạt động tư vấn niêm yết của CTCK. Chương 2: Thực trạng hoạt động tư vấn niêm yết tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tư vấn niêm yết tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN NIÊM YẾT CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1. Khái quát về Công ty Chứng khoán 1.1.1. Khái niệm và phân loại Công ty chứng khoán (CTCK) 1.1.1.1. Khái niệm Thị trường chứng khoán (TTCK) là bộ phận chủ yếu của thị trường vốn và là bộ phận cấu thành của thị trường tài chính. Nó đóng vai trò là một kênh huy động và phân bổ một cách có hiệu quả những nguồn lực trong xã hội, là môi trường đầu tư - kinh doanh đặc biệt, tất yếu, tạo động lực thúc đẩy quá trình xã hội hóa sản xuất, toàn cầu hóa nền kinh tế xã hội. Để có thể vận hành được một thị trường thì hàng hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đối với TTCK cũng vậy, hàng hóa của TTCK sơ cấp là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của TTCK. Tuy nhiên không giống với các thị trường hàng hóa thông thường khác, hàng hóa trên TTCK là loại hàng hóa đặc biệt, đó là chứng khoán. Loại hàng hóa này không dễ dàng nhìn nhận đánh giá và chỉ có giá trị, không có giá trị sử dụng. Việc quy định chứng khoán giao dịch trên TTCK thông qua môi giới sẽ đảm bảo những chứng khoán được đem giao dịch là những chứng khoán thực và hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư. Lịch sử hình thành và phát triển TTCK cho thấy TTCK phát triển luôn gắn liền với các CTCK và những nhà môi giới chuyên nghiệp. Theo quan điểm đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với sự phát triển chung của thị trường hiện nay được trình bày trong giáo trình TTCK của PGS.TS Nguyễn Văn Nam, PGS.TS Vương Trọng Nghĩa: Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán. Ở Việt Nam theo luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 điều 59 nêu rõ CTCK được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp. Giấy phép thành lập do UBCK cấp cũng đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau: - Môi giới chứng khoán. - Tự doanh chứng khoán. - Bảo lãnh phát hành chứng khoán. - Tư vấn đầu tư chứng khoán. (CTCK chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán). 1.1.1.2. Phân loại Do đặc điểm một CTCK có thể kinh doanh trên một lĩnh vực, loại hình kinh doanh chứng khoán nhất định do đó hiện nay, có quan điểm phân chia CTCK thành các loại sau: - Công ty môi giới chứng khoán: là CTCK chỉ thực hiện việc trung gian, mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. - Công ty buôn bán chứng khoán không nhận hoa hồng: là CTCK nhận chênh lệch giá qua mua bán chứng khoán nên họ được coi là các nhà tạo lập thị trường. - Công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán: là CTCK có lĩnh vực hoạt động chủ yếu là thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh để hưởng phí hoặc chênh lệch giá. - Công ty kinh doanh chứng khoán: là CTCK chủ yếu thực hiện nghiệp vụ tự doanh, có nghĩa là tự bỏ vốn ra và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. - Công ty trái phiếu: là CTCK chuyên mua bán các loại trái phiếu. - Công ty chứng khoán không tập trung: là các CTCK hoạt động chủ yếu trên thị trường OTC và họ đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường. Nếu công ty có vốn lớn nhà nước cho phép hoạt động trên cả ba lĩnh vực. 1.1.2. Các hoạt động cơ bản của CTCK Luật chứng khoán Việt Nam có hiệu lực thực hiện từ năm 2007 cho phép một công ty chứng khoán thực hiện 4 hoạt động sau đây: môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành, tự doanh, tư vấn niêm yết chứng khoán. 1.1.2.1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặc đại diện cho mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. Theo đó, CTCK đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại SGDCK hoặc thị trường OTC mà chính khách hàng phải tự chịu trách nhiệm đối với kết quả giao dịch của mình. Các giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu, cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho khách hàng như: dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán, dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, dịch vụ ứng tiền cổ tức, lưu ký chứng khoán... được thực hiện thông qua hoạt động môi giới. CTCK sẽ chuyển đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tư vấn đầu tư và kết nối giữa nhà đầu tư bán chứng khoán với nhà đầu tư mua chứng khoán. Và trong những trường hợp nhất định, môi giới sẽ trở thành người bạn, người chia sẻ những lo âu căng thẳng và đưa ra những lời động viên kịp thời cho nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư có những quyết định tỉnh táo. 1.1.2.2. Nghiệp vụ tự doanh Tự doanh là việc CTCK tự tiến hành các giao dịch mua bán chứng khoán nhằm mục đích thu lợi nhuận cho chính mình bằng chính nguồn vốn của công ty. Hoạt động tự doanh của CTCK được thực hiện thông qua cơ chế giao dịch trên SGDCK hoặc thị trường OTC. Tại một số thị trường vận hành theo cơ chế khớp giá, hoạt động tự doanh của CTCK được thực hiện thông qua hoạt động tạo lập thị trường. Lúc này CTCK đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, nắm giữ một số lượng chứng khoán nhất định của một số loại chứng khoán và thực hiện mua bán chứng khoán với các khách hàng để hưởng chênh lệch giá. Nghiệp vụ tự doanh được tiến hành đồng thời cùng với hoạt động môi giới nên có thể dẫn đến nhiều xung đột lợi ích với khách hàng, do đó pháp luật các nước đều quy định rõ các CTCK phải ưu tiên lệnh khách hàng trước khi thực hiện lệnh tự doanh của công ty. 1.1.2.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành Đây là một trong những nghiệp vụ chính của một CTCK giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khoán và giúp bình ổn giá cả chứng khoán trong giai đoạn đầu sau khi phát hành. Tùy theo các quy định khác nhau mà việc bảo lãnh phát hành thường thực hiện theo một trong các phương thức sau: - Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: trong đó tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ mua toàn bộ số chứng khoán phát hành cho dù có phân phối được hết chứng khoán hay không. - Bảo lãnh với cố gắng cao nhất: theo đó tổ chức bảo lãnh không cam kết bán toàn bộ số chứng khoán mà cam kết sẽ cố gắng hết sức để bán chứng khoán ra thị trường nhưng nếu không phân phối hết sẽ trả cho tổ chức phát hành phần còn lại và không phải chịu hình phạt nào. - Bảo lãnh theo phương thức tất cả hoặc không: trong phương thức này tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh bán một số lượng chứng khoán nhất định, nếu không phân phối được hết sẽ hủy toàn bộ đợt phát hành. - Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu - tối đa: theo phương thức này, tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh được tự do chào bán chứng khoán đến mức tối đa quy định (mức trần). Nếu lượng chứng khoán bán được đạt tỷ lệ thấp hơn mức sàn thì toàn bộ đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ. - Bảo lãnh theo phương thức dự phòng: là việc tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ là người mua cuối cùng hoặc chào bán hộ số cổ phiếu của các quyền mua không được thực hiện. Qua hoạt động bảo lãnh, các CTCK thu được hoa hồng bảo lãnh. Hoa hồng này có thể là cố định, có thể là theo quy định riêng của từng CTCK. 1.1.2.4. Nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán Tư vấn đầu tư chứng khoán là quá trình phân tích các chứng khoán tích lũy thành kinh nghiệm và đưa ra các lời khuyên cho khách hàng. Trong hoạt động tư vấn, CTCK cung cấp thông tin, cách thức đầu tư chứng khoán cho khách hàng của mình. Tuy nhiên những lời khuyên đó không phải lúc nào cũng mang về lợi nhuận mà thậm chí còn gây ra thua lỗ cho khách hàng, do đó hoạt động tư vấn đòi hỏi phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định: - Không đảm bảo chắc chắn về giá trị chứng khoán: giá trị chứng khoán không phải là một con số cố định, nó luôn thay đổi theo nhiều yếu tố khác nhau. - Luôn nhắc nhở khách hàng rằng những lời tư vấn của mình dựa trên cơ sở phân tích các yếu tố lý thuyết và diễn biến trong quá khứ, có thể là không hoàn toàn chính xác và khách hàng là người quyết định cuối cùng trong việc sử dụng các thông tin từ nhà tư vấn để đầu tư, nhà tư vấn sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại kinh tế do lời khuyên đưa ra. - Không được dụ dỗ, mời chào khách hàng mua hay bán một loại chứng khoán nào đó, những lời tư vấn phải được xuất phát từ những cơ sở khách quan là quá trình phân tích tổng hợp một cách khoa học, logic các vấn đề nghiên cứu. Ngoài ra công ty chứng khoán còn thực hiện một số nghiệp vụ phụ trợ - Lưu ký chứng khoán: là việc lưu giữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng thông qua các tài khoản lưu ký chứng khoán. Đây là quy định bắt buộc trong giao dịch chứng khoán và khi thực hiện nghiệp vụ này CTCK sẽ nhận được các khoản thu phí lưu ký chứng khoán, phí gửi, phí rút, và phí chuyển nhượng chứng khoán. - Quản lý thu nhập khách hàng: xuất phát từ việc lưu ký chứng khoán cho khách hàng, CTCK sẽ theo dõi tình hình thu lãi, cổ tức của chứng khoán và đứng ra làm dịch vụ thu nhận và chi trả cổ tức cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng. - Nghiệp vụ tín dụng: đây là dịch vụ cho vay chứng khoán để khách hàng giao dịch bán khống (short sale) hoặc cho khách hàng vay tiền để khách hàng thực hiện nghiệp vụ mua ký quỹ (margin purchase). Cho vay ký quỹ là hình thức cấp tín dụng của CTCK cho khách hàng của mình để họ mua chứng khoán và sử dụng các chứng khoán đó làm vật thế chấp cho khoản vay đó, trường hợp khách hàng không trả được nợ thì CTCK sẽ phát mãi số chứng khoán đã mua để thu hồi nợ. - Nghiệp vụ quản lý quỹ: ở một số TTCK, pháp luật còn cho phép CTCK được thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư. Theo đó, CTCK cử đại diện của mình để quản lý quỹ và sử dụng vốn và tài sản của quỹ đầu tư để đầu tư vào chứng khoán. CTCK được thu phí dịch vụ quản lý đầu tư. - Tư vấn tài chính: Gồm 2 loại hình: Tư vấn tài chính Dự án: Thực hiện khảo sát, nghiên cứu phân tích và đánh giá tính kinh tế của dự án, đánh giá năng lực các nguồn tài trợ tiềm năng, từ đó xây dựng, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, đạt hiệu quả kinh tế-tài chính cho Dự án. Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Tư vấn cho doanh nghiệp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tài chính, tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính trong kinh doanh, lập đề án thu xếp vốn theo nhu cầu doanh nghiệp. 1.2. Hoạt động tư vấn niêm yết của CTCK 1.2.1. Khái niệm hoạt động tư vấn niêm yết của CTCK Để được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán các công ty phải đáp ứng được các tiêu chuẩn niêm yết của Sở giao dịch và phải làm thủ tục xin niêm yết. Các thủ tục cho việc niêm yết thường rất nhiều (do các quy định cho việc niêm yết nằm ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau), vì vậy các công ty xin niêm yết thường hợp tác với một tổ chức trung gian để được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục, nhằm giúp cho việc xin niêm yết được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng hơn.Tư vấn và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục niêm yết là nội dung của hoạt động tư vấn niêm yết tại các CTCK. “Hoạt động tư vấn niêm yết là việc nhân viên tư vấn sử dụng kiến thức, đó chính là vốn chất xám mà họ đã bỏ ra để kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp đưa chứng khoán của mình vào đăng ký và giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung”. (Giáo trình TTCK - Đại học Kinh tế quốc dân) 1.2.2. Nội dung tư vấn niêm yết Ở hầu hết các nước trên thế giới, các doanh nghiệp muốn niêm yết đều phải cần đến sự trợ giúp tư vấn của một tổ chức trung gian. Về cơ bản, hoạt động tư vấn niêm yết ở các nước là giống nhau, đều nhằm mục đích giúp doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán thành công. Tuy nhiên, với mức độ phát triển của thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế nói chung và quy định pháp luật về điều kiện niêm yết ở mỗi nước khác nhau nên nội dung tư vấn niêm yết giữa các nước có sự khác nhau. Tại Việt Nam, TTCK đi vào hoạt động chưa lâu, sự hiểu biết sâu về thị trường của các doanh nghiệp chưa có nên hoạt động tư vấn niêm yết hiện nay bao gồm những nội dung sau: 1.2.2.1. Tư vấn để doanh nghiệp quyết định tham gia niêm yết Nội dung tư vấn chính của CTCK là: Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu những vấn đề liên quan đến thị trường tài chính, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tư vấn xây dựng lộ trình niêm yết và xác định thời điểm niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tư vấn về lợi ích khi niêm yết. 1.2.2.2. Tư vấn xây dựng hồ sơ xin phép niêm yết Tư vấn chính sách và điều chỉnh trạng thái doanh nghiệp Nội dung tư vấn chính của CTCK là: Điều chỉnh trạng thái doanh nghiệp phù hợp với các tiêu chuẩn quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (tức là giúp doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn niêm yết của UBCKNN) Tư vấn doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh doanh. Kết quả của giai đoạn này là doanh nghiệp đủ điều kiện về mặt pháp lý tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK. Xây dựng Bản cáo bạch CTCK sẽ tập hợp và phân tích các thông tin quan trọng của doanh nghiệp như: Tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong các năm liên tục gần nhất; Chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; Cơ chế quản trị; Chính sách đối với người lao động; Chính sách cổ tức, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức; Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành......; từ đó CTCK sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp xây dựng Bản cáo bạch theo đúng quy định của UBCKNN. Xây dựng và điều chỉnh Bản điều lệ CTCK tư vấn, giúp đỡ doanh nghiệp xây dựng và điều chỉnh bản Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp, với mô hình tổ chức quản lý của doanh nghiệp và phù hợp với các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Xem xét và hoàn thiện Báo cáo tài chính CTCK tư vấn, giúp doanh nghiệp rà soát toàn bộ các nội dung trong Báo cáo tài chính (Vấn đề kiểm toán và các tồn đọng về tài chính); hoàn thiện và chỉnh sửa theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành và của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Tập hợp và hoàn thiện các tài liệu khác trong bộ hồ sơ theo quy định CTCK soạn các mẫu biểu cần thiết để doanh nghiệp ký; tập hợp các tài liệu cần thiết, bao gồm các sản phẩm tư vấn như Điều lệ Công ty, Bản Cáo bạch để tạo thành hồ sơ đăng ký niêm yết theo đung quy định. 1.2.2.3. Tư vấn sau khi lập hồ sơ xin phép niêm yết Nộp và bảo vệ hồ sơ xin phép niêm yết Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin phép niêm yết lên UBCKNN xem xét phê duyệt, CTCK theo dõi quá trình xét duyệt hồ sơ, nhận thông tin yêu cầu chỉnh sửa từ phía UBCKNN; đồng thời CTCK hỗ trợ doanh nghiệp giải trình với UBCKNN về những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình xét duyệt và bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình xét duyệt hồ sơ. Đăng ký và lưu ký cổ phiếu Sau khi nhận được giấy phép niêm yết, CTCK sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chốt danh sách cổ đông, lập sổ theo dõi cổ đông; Lập hồ sơ đăng ký và lưu ký chứng khoán; Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, lưu ký và niêm yết chứng khoán trên TTGDCK. Tổ chức lễ nhận giấy phép niêm yết CTCK chuẩn bị lễ đón nhận giấy phép niêm yết: Kế hoạch tổ chức, hình thức tổ chức, địa điểm, giấy mời, thời gian, nội dung thông tin và chưng trình nghị sự, tài liệu cung cấp....... Công bố thông tin CTCK soạn các nội dung để công bố thông tin theo quy định; Tư vấn hình thức, phương tiện công bố, thời gian công bố thông tin; Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định về báo cáo và công bố thông tin sau khi niêm yết. Tư vấn và hỗ trợ dịch vụ sau niêm yết Ngoài ra, CTCK còn hỗ trợ cổ đông doanh nghiệp niêm yết giao dịch chứng khoán; Hỗ trợ doanh nghiệp các giải pháp tư vấn sau niêm yết: tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn phát hành mới chứng khoán, tư vấn tách gộp cổ phiếu... 1.2.3. Vai trò của hoạt động tư vấn niêm yết 1.2.3.1. Đối với các công ty chứng khoán Hoạt động tư vấn niêm yết phát triển thúc đẩy sự phát triển toàn diện các hoạt động khác của CTCK. Thật vậy, để phát triển hoạt động tư vấn niêm yết, CTCK sẽ phải phát triển hàng loạt các dịch vụ khác như: tư vấn cổ phần hoá, tư vấn đấu giá cổ phần, tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp, lưu ký… Bởi lẽ, các hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo khách hàng tiềm năng cho hoạt động tư vấn niêm yết của CTCK. Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp niêm yết hài lòng với dịch vụ tư vấn niêm yết của CTCK thì rất có thể doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng các dịch vụ khác của Công ty như : bảo lãnh phát hành, tư vấn phát hành, tư vấn tách gộp cổ phiếu… Khi CTCK thực hiện niêm yết thành công cho doanh nghiệp nào thì sẽ hiểu rõ nhất tình hình hoạt động, khả năng phát triển của doanh nghiệp đó. Nếu CTCK thực hiện tư vấn niêm yết được cho nhiều doanh nghiệp thì thông tin về các doanh nghiệp niêm yết sẽ là lợi thế của CTCK trong hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư chứng khoán. Hơn nữa, hoạt động tư vấn niêm yết của CTCK mạnh sẽ đóng góp lợi nhuận không nhỏ và làm tăng uy tín cho CTCK. 1.2.3.2. Đối với doanh nghiệp niêm yết Mục đích của các doanh nghiệp khi niêm yết trên sàn là vì họ muốn được hưởng các lợi ích: công ty dễ dàng trong huy động vốn, ưu đãi về thuế, tạo tính thanh khoản cho chứng khoán của công ty… Mục đích của doanh nghiệp có đạt được hay không là phụ thuộc rất lớn vào tình hình giao dịch trên thị trường giao dịch chính thức. Đối với một công ty mới tham gia vào TTCK thì ảnh hưởng của thị trường đến hoạt động kinh doanh của công ty lại càng lớn do chưa quen với thị trường. Trong giai đoạn thị trường đi xuống, việc niêm yết chứng khoán đem lại khó khăn hơn là thuận lợi cho công ty. Ngược lại, các công ty niêm yết sẽ được hưởng lợi trong giai đoạn thị trường đi lên. Do đó, việc lựa chọn thời điểm niêm yết chứng khoán của doanh nghiệp là rất quan trọng. Trong thực tế, các doanh nghiệp chuẩn bị niêm
Luận văn liên quan