Chuyên đề Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn a&c thực hiện

Thông tin kế toán tài chính là loại thông tin cần thiết nhất đối với hoạt động kinh tế hiện nay và đươc sự quan tâm của rất nhiều đối tượng. Những đối tượng này luôn cần có thông tin trung thực, đáng tin cậy để ra các quyết định kinh tế của mình. Do đó kiểm toán ra đời là một hiện tượng tất yếu để đáp ứng sự mong đợi của họ. Và thực tế là những người quan tâm luôn đặt niềm tin vào hoạt động kiểm toán. Điều này đã và đang đòi hỏi kiểm toán hình thành một hệ thống phương pháp hoàn chỉnh và khoa học. Trên thực tế, để đảm bảo cho cuộc kiểm toán được tiến hành một cách có hiệu quả thì kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán không chỉ xuất phát từ yêu cầu chính của cuộc kiểm toán là nhằm chuẩn bị những điều kiện cơ bản trong công tác kiểm toán, mà còn là nguyên tắc cơ bản trong công tác kiểm toán. Nguyên tắc đó đã được quy định thành chuẩn mực và đòi hỏi kiểm toán viên phải tuân thủ đầy đủ nhằm đảm bảo tiến hành công tác kiểm toán có hiệu quả và chất lượng. Một kế hoạch kiểm toán hoàn thiện, hợp lý và chi tiết sẽ giúp KTV thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, đảm bảo cho cuộc kiểm toán được hoàn thiện theo đúng kế hoạch đặt ra. Nhận thức được tầm quan trọng của công việc lập kế hoạch kiểm toán, vận dụng những kiến thức đã được học và đọc thêm, sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, em đã chọn và hoàn thành chuyên đề “ Lập Kế Hoạch Kiểm Toán Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C Thực hiện”. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C tại Hà Nội thực hiện. Chương 3: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C thực hiện.

doc77 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5818 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn a&c thực hiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Thông tin kế toán tài chính là loại thông tin cần thiết nhất đối với hoạt động kinh tế hiện nay và đươc sự quan tâm của rất nhiều đối tượng. Những đối tượng này luôn cần có thông tin trung thực, đáng tin cậy để ra các quyết định kinh tế của mình. Do đó kiểm toán ra đời là một hiện tượng tất yếu để đáp ứng sự mong đợi của họ. Và thực tế là những người quan tâm luôn đặt niềm tin vào hoạt động kiểm toán. Điều này đã và đang đòi hỏi kiểm toán hình thành một hệ thống phương pháp hoàn chỉnh và khoa học. Trên thực tế, để đảm bảo cho cuộc kiểm toán được tiến hành một cách có hiệu quả thì kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán không chỉ xuất phát từ yêu cầu chính của cuộc kiểm toán là nhằm chuẩn bị những điều kiện cơ bản trong công tác kiểm toán, mà còn là nguyên tắc cơ bản trong công tác kiểm toán. Nguyên tắc đó đã được quy định thành chuẩn mực và đòi hỏi kiểm toán viên phải tuân thủ đầy đủ nhằm đảm bảo tiến hành công tác kiểm toán có hiệu quả và chất lượng. Một kế hoạch kiểm toán hoàn thiện, hợp lý và chi tiết sẽ giúp KTV thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, đảm bảo cho cuộc kiểm toán được hoàn thiện theo đúng kế hoạch đặt ra. Nhận thức được tầm quan trọng của công việc lập kế hoạch kiểm toán, vận dụng những kiến thức đã được học và đọc thêm, sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, em đã chọn và hoàn thành chuyên đề “ Lập Kế Hoạch Kiểm Toán Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C Thực hiện”. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C tại Hà Nội thực hiện. Chương 3: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C thực hiện. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. KHÁI QUÁT VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế và tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán cũng như để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận của KTV về tính trung thực và hợp lý của số liệu trên BCTC. Một cuộc kiểm toán thường được tiến hành theo quy trình 3 giai đoạn như sau: Sơ đồ 1. Quy trình kiểm toán Giai đoạn 1 Lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán Giai đoạn 2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán Giai đoan 3 Hoàn thành cuộc kiểm toán và công bố Báo cáo kiểm toán Quy trình trên là chung cho bất kì cuộc kiểm toán nào, còn đối với kiểm toán tài chính lại có những đặc thù riêng nên quy trình kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện theo trình tự chung gắn với từng đối tượng cụ thể. Các giai đoạn trong quy trình chung này là một chuỗi liên tục, xuyên suốt của công tác kiểm toán. Trình tự kiểm toán được trình bày trên Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 2. Trình tự kiểm toán tài chính Khai triển kế hoạch và chương trình KT Bước I Chuẩn bị kiểm toán Bằng chứng kiểm toán Thẩm tra và đánh giá HT KSNB Đánh giá trọng yếu và rủi ro Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý Thu thập thông tin cơ sở Thư hẹn hoặc hợp đồng (kế hoạch chung) kiểm toán Lập kế hoạch tổng quát Đánh giá kết quả và lập Báo cáo Bằng chứng kiểm toán Bước III Kết thúc công việc kiểm toán Bước II Thực hiện công việc kiểm toán Dựa vào HT KSNB không? Không Thư mời (lệnh) kiểm toán Có Bằng chứng kiểm toán Xác minh chi tiết bổ sung II.2. Trắc nghiệm phân tích và trực tiếp số dư Bằng chứng kiểm toán Trắc nghiệm vững chãi II.1. Trắc nghiệm công việc Thẩm tra sự kiện tiếp theo Thẩm tra sự kiện bất ngờ Xác minh khoản then chốt Thủ tục phân tích Cao Vừa Thấp Khả năng sai phạm Trắc nghiệm vững chãi Trắc nghiệm đạt yêu cầu Thấp Vừa Cao Độ tin cậy của HT KSNB Chương trình bộ máy Lập kế hoạch tổng quát Thu thập thông tin cơ sở Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý Đánh giá trọng yếu và rủi ro Thẩm tra và đánh giá HT KSNB Thư hẹn hoặc hợp đồng (kế hoạch chung) kiểm toán Bằng chứng kiểm toán Thư mời (lệnh) kiểm toán Bước I Chuẩn bị kiểm toán Khai triển kế hoạch và chương trình KT Chương trình bộ máy Độ tin cậy của HT KSNB Cao Vừa Thấp Trắc nghiệm đạt yêu cầu Trắc nghiệm vững chãi Khả năng sai phạm Thấp Vừa Cao Thủ tục phân tích Xác minh khoản then chốt Thẩm tra sự kiện bất ngờ Thẩm tra sự kiện tiếp theo II.1. Trắc nghiệm công việc Trắc nghiệm vững chãi Bằng chứng kiểm toán II.2. Trắc nghiệm phân tích và trực tiếp số dư Xác minh chi tiết bổ sung Bằng chứng kiểm toán Có Không Dựa vào HT KSNB không? Bước II Thực hiện công việc kiểm toán Bước III Kết thúc công việc kiểm toán Bằng chứng kiểm toán Đánh giá kết quả và lập Báo cáo Báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm toán Bước I. Chuẩn bị kiểm toán: Từ thư mời (hoặc lệnh) kiểm toán, kiểm toán viên tìm hiểu khách hàng với mục đích hình thành hợp đồng hoặc kế hoạch chung cho cuộc kiểm toán. Tiếp đó, kiểm toán viên cần thu thập các thông tin về khách hàng, tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách thể kiểm toán để xây dựng kế hoạch cụ thể và chương trình kiểm toán cho từng phần hành, đồng thời chuẩn bị các phương tiện cùng lực lượng giúp việc (nếu cần) cho việc triển khai kế hoạch và chương trình kiểm toán đã xây dựng. Bước II. Thực hiện công việc kiểm toán: Đây là quá trình sử dụng các trắc nghiệm vào việc xác minh các thông tin hình thành và phản ánh trên Bảng khai tài chính. Trình tự kết hợp giữa các trắc nghiệm này trước hết tuỳ thuộc vào kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ở Bước I. Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá là không có hiệu lực thì các trắc nghiệm vững chãi sẽ được thực hiện ngay với số lượng lớn. Ngược lại, nếu hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá có hiệu lực thì trước hết trắc nghiệm đạt yêu cầu được sử dụng để xác định khả năng sai phạm và tiếp đó các trắc nghiệm vững chãi sẽ được áp dụng (với số lượng ít) để xác minh những sai sót có thể có. Nếu trắc nghiệm đạt yêu cầu lại cho kết quả là hệ thống kiểm soát nội bộ không có hiệu lực thì trắc nghiệm vững chãi sẽ lại thực hiện với số lượng lớn. Quy mô cụ thể của các trắc nghiệm cũng như trình tự và cách thức kết hợp giữa chúng phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và khả năng phán đoán của kiểm toán viên với mục đích có được bằng chứng đầy đủ và tin cậy với chi phí kiểm toán thấp nhất. Bước III. Hoàn tất công việc kiểm toán: Kết quả các trắc nghiệm trên phải được xem xét trong quan hệ hợp lý chung và kiểm nghiệm trong quan hệ với các sự việc bất thường, những nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập Bảng khai tài chính. Chỉ trên cơ sở đó mới đưa được kết luận cuối cùng và lập Báo cáo kiểm toán. 1.2. LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 1.2.1. Khái niệm: Lập kế hoạch kiểm toán: “Kế hoạch chiến lược: Là những định hướng cơ bản, nội dung trọng tâm và phương pháp tiếp cận chung của cuộc kiểm toán do cấp chỉ đạo vạch ra dựa trên hiểu biết về tình hình hoạt động và môi trường kinh doanh của đơn vị được kiểm toán”. Theo đó, kế hoạch chiến lược phải được lập cho các cuộc kiểm toán lớn về quy mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán báo cáo tài chính của nhiều năm. Tuy nhiên, theo yêu cầu quản lý của mình, công ty kiểm toán có thể lập kế hoạch chiến lược cho các cuộc kiểm toán không có những đặc điểm nêu trên. Kế hoạch chiến lược phải do người phụ trách cuộc kiểm toán lập và được Giám đốc hoặc người đứng đầu công ty kiểm toán phê duyệt. Kế hoạch chiến lược là cơ sở để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, là cơ sở chỉ đạo thực hiện và soát xét chất lượng, kết quả của cuộc kiểm toán. Kế hoạch chiến lược phải được lập thành một văn bản riêng hoặc lập thành một phần riêng trong kế hoạch kiểm toán tổng thể. 1.2.2. Nội dung của chiến lược Tại phụ lục số 01, Mẫu kế hoạch chiến lược, chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam VSA 300, nội dung và các bước công việc của kế hoạch chiến lược bao gồm: Tìm hiểu tình hình kinh doanh của khách hàng (Tổng hợp thông tin về lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, công nghệ sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý và thực tiễn hoạt động của đơn vị) đặc biệt lưu ý đến những nội dung chủ yếu như: Động lực cạnh tranh, phân tích thái cực kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các yếu tố về sản phẩm, thị trường tiêu thụ, giá cả và các hoạt động hỗ trợ sau bán hàng… Xác định những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính như chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán áp dụng, yêu cầu về lập báo cáo tài chính và quyền hạn của công ty; Xác định vùng rủi ro chủ yếu của doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó tới báo cáo tài chính (đánh giá ban đầu về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát); Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; Xác định các mục tiêu kiểm toán trọng tâm và phương pháp tiếp cận kiểm toán; Xác định nhu cầu về sự hợp tác của các chuyên gia: chuyên gia tư vấn pháp luật, kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên khác và các chuyên gia khác như kỹ sư xây dựng, kỹ sư nông nghiệp… Dự kiến nhóm trưởng và thời gian thực hiện; Giám đốc phê duyệt và thông báo kế hoạch chiến lược cho nhóm kiểm toán. Căn cứ kế hoạch chiến lược đã được phê duyệt, trưởng nhóm kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán. 1.3. LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ 1.3.1. Khái niệm: Kế hoạch tổng thể là việc cụ thể hoá kế hoạch chiến lược và phương pháp tiếp cận chi tiết về nội dung, lịch trình và phạm vi dự kiến của các thủ tục kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải được lập cho mọi cuộc kiểm toán. Hình thức và nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng thể thay đổi tuỳ theo quy mô của khách hàng, tính chất phức tạp của công việc kiểm toán, phương pháp và kỹ thuật kiểm toán đặc thù do kiểm toán viên sử dụng. Những vấn đề chủ yếu mà kiểm toán viên phải xem xét và trình bày trong kế hoạch kiểm toán tổng thể bao gồm: Hiểu biết về hoạt động của đơn vị được kiểm toán, hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu; nội dung, lịch trình và phạm vi kiểm toán; phối hợp, chỉ đạo và giám sát và kiểm tra… Trường hợp công ty kiểm toán đã lập kế hoạch chiến lược thì những nội dung đã nêu trong kế hoạch chiến lược sẽ không phải trình bày lại trong kế hoạch kiểm toán tổng thể. 1.3.2. Nội dung : Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên của một quy trình kiểm toán BCTC. Việc lập kế hoạch kiểm toán đã được qui định trong chuẩn mực kiểm toán hiện hành và giai đoạn này được chia thành 6 bước công việc như sau: Sơ đồ 3: Các bước công việc lập kế hoạch kiểm toán Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán Thu thập thông tin cơ sở Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng Đánh giá tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán, rủi ro kinh doanh và rủi ro cố hữu Tìm hiểu hệ thống KSNB và đánh giá rủi ro kiểm soát Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và soạn thảo chương trình kiểm toán 1.3.2.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán Một quy trình kiểm toán được bắt đầu khi KTV chấp nhận một khách hàng. Quá trình chấp nhận này gồm 2 bước: thứ nhất phải có sự liên hệ giữa KTV với khách hàng tiềm năng và khách hàng này có yêu cầu kiểm toán. Thứ hai: KTV phải đánh giá liệu có chấp nhận yêu cầu kiểm toán đó không ?. Đó là với các khách hàng mới còn đối với các khách hàng cũ, KTV phải quyết định liệu có tiếp tục kiểm toán hay không. Trên cơ sở xác định được đối tượng khách hàng , KTV được phân công phụ trách kiểm toán khách hàng nào thì sẽ tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị lập kế hoạch bao gồm: đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán, nhận diện các lý do kiểm toán và đạt được một hơp đồng. Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán KTV phải đánh giá xem việc chấp nhận một khách hàng mới hay tiếp tục kiểm toán cho một khách hàng cũ có làm tăng rủi ro cho hoạt động KTV hay làm hại đến uy tín của Công ty kiểm toán hay không. Để làm điều đó KTV cần tiến hành các bước công việc sau: Xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng: Hệ thống chất lượng đối với việc thực hành kế toán và kiểm toán của một Công ty kiểm toán cho rằng KTV phải xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng khi đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán. Một trong 5 bộ phận của hệ thống kiểm soát chất lượng được xác định quan trọng trong chuẩn mực này là việc thiết lập các chính sách và thủ tục về khả năng chấp nhận và tiếp tục khách hàng cũng như chấp nhận và tiếp tục hợp đồng kiểm toán. Chính sách thủ tục đó phải đảm bảo thích đáng rằng khả năng chấp nhận một khách hàng có ban quản lý thiếu liêm chính là nhỏ nhất. Tính liêm chính của ban quản trị: Tính liêm chính của ban giám đốc là bộ phận cấu thành then chốt của hệ thống kiểm soát, đây là nền tảng cho tất cả các bộ phận khác của hệ thống kiểm soát nội bộ. Vì vậy, tính liêm chính của ban giám đốc rất quan trọng đối với quy trình kiểm toán bởi lẽ ban giám đốc có thể phản ánh sai các nghiệp vụ hoặc giấu diếm các thông tin dẫn tới các sai sót trọng yếu trên BCTC. Nếu ban giám đốc thiếu liêm chính, KTV không thể dựa vào bất kì bản giải trình nào của ban giám đốc cũng như không thể dựa vào các sổ sách kế toán. Hơn nữa ban giám đốc là chủ thể có trách nhiệm chính trong việc tạo ra một môi trường kiểm soát vững mạnh. Những nghi ngại về tính liêm khiết của ban giám đốc có thể nghiêm trọng đến mức KTV đưa ra kết luận rằng cuộc kiểm toán không thể tiến hành được. Liên lạc với KTV tiềm nhiệm : Đối với những khách hàng tiềm năng: Nếu khách hàng này trước đây được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác thì KTV mới (KTV kế nhiệm) phải chủ động liên lạc với KTV cũ (KTV tiềm nhiệm) vì đây là nguồn thông tin đầu tiên để đánh giá khách hàng. Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán, KTV kế nhiệm phải liên lạc với KTV tiền nhiệm về những vấn đề liên quan đến việc kiểm toán để xem có chấp nhận hợp đồng kiểm toán hay không. Thông tin đó bao gồm: những thông tin về tính liêm chính của BGĐ, những bất đồng của KTV tiềm nhiệm với BGĐ về các nguyên tắc kế toán, thủ tục kiểm toán hoặc các vấn đề quan trọng khác ...và lý do tại sao khách hàng thay đổi KTV. Ngoài ra KTV có thể xem xét hồ sơ kiểm toán của KTV tiềm nhiệm để hỗ trợ cho KTV kế tục trong việc lập kế hoạch kiểm toán. Tuy nhiên, theo quy định ở nhiều nước, việc thiết lập mối quan hệ giữa KTV tiềm nhiệm và KTV kế tục phải được sự chấp nhận của đơn vị khách hàng. Và mặc dù khách hàng chấp nhận điều đó thì KTV tiền nhiệm vẫn có thể hạn chế hoặc từ chối mối quan hệ này. Đối với khách hàng trước đây mà chưa được công ty kiểm toán nào kiểm toán thì để có thông tin khách hàng KTV có thể thu thập các nguồn thông tin này thông qua việc nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên ngành, thẩm tra các bên liên quan như ngân hàng, cố vấn pháp lý, các bên có mối quan hệ tài chính… thậm chí có thể thuê các nhà điều tra chuyên nghiệp để điều tra về vấn đề cần thiết khác. Đối với khách hàng cũ: hàng năm cần cập nhật thông tin về khách hàng và đánh giá xem liệu có rủi ro nào kiến KTV có thể ngừng cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho họ không. Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng: Thực chất của việc nhận diện lý do kiểm toán của công ty khách hàng là việc xác nhận người sử dụng BCTC và mục đích sử dụng của họ. Để biết được điều đó, KTV có thể phỏng vấn trực tiếp ban giám đốc khách hàng (đối với khách hàng mới) hoặc dựa vào kinh nghiệm của cuộc kiểm toán đã được thực hiện trước đó (đối với khách hàng cũ). Và trong suốt quá trình thực hiện kiểm toán sau này, KTV sẽ thu thập thêm thông tin để hiểu thêm lý do kiểm toán của công ty khách hàng. Trong thực tế hiện nay, khi các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa ngày càng rộng rãi và thị trường chứng khoán phát triển thì số lượng khách hàng tìm đến các công ty kiểm toán ngày càng đa dạng hơn với nhiều mục đích khác nhau như: kiểm toán theo luật định, kiểm toán để vay vốn, kiểm toán liên doanh liên kết…làm cho số lượng sử dụng BCTC tăng lên rất nhiều. Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán: Lựa chọn đội ngũ KTV thích hợp cho hợp đồng không những đảm bảo tính hiệu quả cho cuộc kiểm toán mà còn đảm bảo cho các chuẩn mực kiểm toán được tuân thủ đầy đủ. Trong quá trình lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán, công ty kiểm toán cần quan tâm tới ba vấn đề. Thứ nhất: trong nhóm kiểm toán phải có những người có khả năng giám sát cuộc kiểm toán. Thứ hai: tránh thay đổi KTV trong các cuộc kiểm toán cho một khách hàng trong nhiều năm, việc tham gia kiểm toán liên tục cho một khách hàng trong nhiều năm giúp KTV có những hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và tình hình hoạt động của công ty khách hàng. Thứ ba: lựa chọn những KTV có kiến thức và có nhiều kinh nghiệm về ngành nghề kinh doanh của khách hàng. Lập hợp đồng kiểm toán: Khi đã có quyết định chấp nhận kiểm toán cho khách hàng, công ty kiểm toán phải lập một hợp đồng để tránh bất đồng trong và sau cuộc kiểm toán. Đây là thỏa thuận chính thức giữa công ty kiểm toán và công ty khách hàng về việc thực hiện kiểm toán và các dịch vụ liên quan khác theo CMKT Việt Nam. Hợp đồng kiểm toán phải được lập và kí chính thức trước khi tiến hành công việc kiểm toán nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng và công ty kiểm toán. Trong một số trường hợp đặc biệt khác “ nếu khách hàng và công ty kiểm toán sử dụng cam kết thay cho hợp đồng kiểm toán thì văn bản phải bảo đảm các điều kiện về điều khoản cơ bản của hợp đồng kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán bao gồm các nội dung: Mục đích và phạm vi kiểm toán: mục đích là cái đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả của mỗi cuộc kiểm toán cụ thể, trong cuộc kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập tiến hành, mục tiêu thường là xác định tính trung thực và hợp lý của các thông tin trên BCTC. Còn phạm vi là giới hạn về không gian, thời gian của đối tượng kiểm toán. Trách nhiệm của BGĐ công ty khách hàng và KTV: BGĐ công ty khách hàng có trách nhiệm trong việc lập và trình bày trung thực các thông tin trên BCTC, cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến công việc kiểm toán, KTV có trách nhiệm đưa ra ý kiến độc lập về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Hình thức thông báo kết quả kiểm toán: kết quả kiểm toán thường được ban hành cụ thể dưới một báo cáo kiểm toán và có kèm theo một thư quản lý trong đó có nêu rõ những khiếm khuyết của hệ thống KSNB và những gợi ý để sửa chữa những khiếm khuyết này. Thời gian tiến hành cuộc kiểm toán: phần này phải nêu rõ thời gian thực hiện kiểm toán sơ bộ, kiểm toán chính thức, thời điểm kết thúc kiểm toán và thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán. Căn cứ tính giá phí cuộc kiểm toán và hình thức thanh toán: lệ phí kiểm toán thường được xác định căn cứ vào thời gian làm việc của các cấp bậc KTV khác nhau trong cuộc kiểm toán. Thư hẹn kiểm toán (hoặc hợp đồng kiểm toán) là cơ sở pháp lý để KTV thực hiện các bước tiếp theo của cuộc kiểm toán. Sau khi hai bên đã ký kết vào hợp đồng kiểm toán thì KTV của công ty trở thành KTV chính thức của khách hàng. 1.3.2.2. Thu thập thông tin cơ sở. Sau khi ký kết hợp đồng kiểm toán, KTV bắt đầu lập kế hoạch kiểm toán tổng quát. Trong giai đoạn này, KTV sẽ thu thập các hiểu biết ngành nghề, công việc kinh doanh của khách hàng tìm hiểu về hệ thống kế toán, hệ thống KSNB và các bên liên quan để đánh giá rủi ro và lên kế hoạch kiểm toán. Trong giai đoạn này KTV đánh giá khả năng có những sai sót trọng yếu, đưa ra đánh giá ban đầu về mức trọng yếu và thực hiện các thủ tục phân tích để xác định thời gian cần thiết để thực hiện kiểm toán và việc mở rộng các thủ tục kiểm toán khác. - Tìm hiểu ngành nghề hoạt động kinh doanh của khách hàng. Để tìm hiểu khách hàng, trước tiên KTV phải tìm hiểu ngành nghề kinh doanh và hoạt động kinh doanh của khách hàng. Trong giai đoạn này, KTV cần thu thập đầy đủ các thông tin về hoạt động kinh doanh của khách hàng đủ để KTV có thể nhận thức xác định các sự kiện, các nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động của đơn vị được kiểm toán, mà đánh giá của KTV có thể ảnh hưởng trọng yếu đến các BCTC, đến việc kiểm tra của KTV đến BCTC. Điều này rất cần thiết khi KTV thực hiện kiểm toán với tính thận trọng nghề nghiệp đúng mức. Để tìm hiểu về ngành nghề c
Luận văn liên quan