Chuyên đề Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở công ty VINATRANCO

Thương mại và vận tải là hai lĩnh vực có mối quan hệ khăng khít và tương hỗ lẫn nhau. Vận tải đẩy nhanh quá trình trao đổi giao lưu hàng hoá giữa các khu vực và trên phạm vi thế giới còn thương mại là đIều kiện để vận tải ra đời phát triển. Trong những năm gần đây với chính sách mở cửa và đổi mới kinh tế, cùng với các ngành kinh tế khác, ngành vận tải nói chung và vận tải hàng không nói riêng đã có những bước tiến nhảy vọt. Mạng lưới vận tải hàng không nội địa được phủ kín, nhiều đường bay quốc tế được mở rộng và nâng cấp. Nhờ đó khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường không đã tăng lên đáng kể, kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và các nước ngày càng tăng nhanh, thị trường được mở rộng, thương mại quốc tế ngày càng phát triển. Là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường không, VINATRANCO đã và đang từng bước củng cố và phát triển hoạt động kinh doanh của mình để có thể đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của khách hàng, cạnh tranh để tồn tại, đứng vững trong nền kinh tế thị trường và góp phần phục vụ cho hoạt động kinh tế đối ngoạI của đất nước. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song tình hình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở VINATRANCO vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả tối ưu, bằng chứng là gần đây Công ty đã phải bù lỗ cho một số lô hàng. Vậy nguyên nhân là do đâu ? và phải có biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm như thế nào trong những lô hàng tới ?. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giao nhận đường không đối với sự phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung và ở VINATRANCO nói riêng, qua một thời gian trực tiếp tìm hiểu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ giao nhận hàng không ở VINATRANCO, em đã chọn đề tài: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐỪÒNG HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY VINATRANCO". Với mong muốn tự hoàn thiện kiến thức thực tế cho bản thân đồng thời đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của Công ty. Ngoài phần nói đầu và kết luận, chuyên đề tốt nghiệp của em gồm 3 chương: Chương I : Khái quát về dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường không. Chương II : Thực trạng về hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường không ở VINATRANCO . Chương III : Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường không ở VINATRANCO .

doc84 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2428 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở công ty VINATRANCO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan