Chuyên đề Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình ASP.NET

Đầu năm 1998, sau khi hoàn tất version 4 của Internet Information Server (IIS), một đội lập trình ở Microsoft nhận thấy họ còn rất nhiều sáng kiến để kiện toàn IIS. Họ bắt đầu thiết kế một architecture mới dựa trên những ý đó và project đuợc đặt tên là Next Generation Windows Services (NGWS). Sau khi Visual Basic 6 đuợc trình làng vào cuối năm 1998, dự án kế tiếp mang tên Visual Studio 7 đuợc xáp nhập vào NGWS. Đội ngũ COM+/MTS góp vào một universal runtime cho tất cả các ngôn ngữ lập trình trong Visual Studio, mà họ có ý định cho ngay cả các ngôn ngữ lập trình của công ty khác dùng luôn. Công tác nầy được giữ bí mật mãi đến hội nghị Professional Developers' Conference ở Orlando vào tháng 7/2000. Đến tháng 11/2000 thì Microsoft cho phát hành Beta 1 của .NET gồm ba CD. Tính đến lúc ấy thì Microsoft đã làm việc trên dự án ấy gần ba năm rồi. Điều ấy cắt nghĩa tại sao Beta 1 version tương đối rất vững chải. .NET mang dấu tích những sáng kiến đã được áp dụng trước đây như p-code trong UCSD Pascal cho đến Java Virtual Marchine. Có điều Microsoft góp nhặt những sáng kiến của người khác, kết hợp với những sáng kiến của chính mình để làm nên một sản phẩm ăn rơ từ trong ra ngoài. Có lẽ cuối năm 2001 hay đầu năm 2002 Microsoft mới phát hành .NET. .

docx40 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2370 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình ASP.NET, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình ASP.NET Mục lục Nội dung Trang I. Giới thiệu sơ qua về .NET I.1..Nguồn gốc của .NET I.2.Định nghĩa .NET I.3.Mục tiêu của .NET I.4 .Các dịch vụ của.NET I.5.Tác động của .NET đến người làm CNTT I.6.Tác động của .NET đến người dùng I.7. Cơ sở hạ tầng của .NET II.Nghiên cứu về ASP.NET II.1.Giới thiệu chung về ASP.NET II.2.Ứng dụng của ASP.NET A.Khái quát. B.Tập tin Global.asax. C.Làm việc với thực thể HttpApplication D. Lập trình lại (Overriding) phương thức Init và Dispose. E. Sử dụng các Module trong tập tin Global.asax. II.3.Cấu hình ASP.NET A .Khái quát B. Định dạng của tập tin cấu hình trong ASP.NET. II.4.Truy cập dữ liệu A .ADO.NET B.Cấu trúc của ADO.NET: C.Dataset. D.NET Data Provider : E.Đối tượng Connection F.DataAdapter G.Đối tượng Command III.Triển khai một ứng dụng: III.1.Mục đích nghiên cứu: III.2.Báo cáo chi tiết: IV.Triển khai ứng các ứng dụng ứng WEB Projects IV.1.Làm việc với WEB Projects: IV.2.Biên dịch và triển khai ứng dụng WEB Projects IV.3.Triển khai một ứng dụng ASP.NET 3 3 3 4 5 7 8 9 10 10 16 16 16 17 17 19 20 20 22 23 23 26 27 29 30 31 32 35 35 35 37 37 38 38 I.Giới thiệu sơ qua về .NET: I.1.Nguồn gốc của .NET: Đầu năm 1998, sau khi hoàn tất version 4 của Internet Information Server (IIS), một đội lập trình ở Microsoft nhận thấy họ còn rất nhiều sáng kiến để kiện toàn IIS. Họ bắt đầu thiết kế một architecture mới dựa trên những ý đó và project đuợc đặt tên là Next Generation Windows Services (NGWS). Sau khi Visual Basic 6 đuợc trình làng vào cuối năm 1998, dự án kế tiếp mang tên Visual Studio 7 đuợc xáp nhập vào NGWS. Đội ngũ COM+/MTS góp vào một universal runtime cho tất cả các ngôn ngữ lập trình trong Visual Studio, mà họ có ý định cho ngay cả các ngôn ngữ lập trình của công ty khác dùng luôn. Công tác nầy được giữ bí mật mãi đến hội nghị Professional Developers' Conference ở Orlando vào tháng 7/2000. Đến tháng 11/2000 thì Microsoft cho phát hành Beta 1 của .NET gồm ba CD. Tính đến lúc ấy thì Microsoft đã làm việc trên dự án ấy gần ba năm rồi. Điều ấy cắt nghĩa tại sao Beta 1 version tương đối rất vững chải. .NET mang dấu tích những sáng kiến đã được áp dụng trước đây như p-code trong UCSD Pascal cho đến Java Virtual Marchine. Có điều Microsoft góp nhặt những sáng kiến của người khác, kết hợp với những sáng kiến của chính mình để làm nên một sản phẩm ăn rơ từ trong ra ngoài. Có lẽ cuối năm 2001 hay đầu năm 2002 Microsoft mới phát hành .NET. . I.2.Định nghĩa .NET Để bắt đầu công việc khảo sát .NET, chúng ta phải xác định rõ ranh giới công việc cần thực hiện. Vì .NET có nghĩa một nền tảng hơn là một sản phẩm đơn lẻ, cho nên cách định nghĩa nó có thể đa dạng, có phần hơi khó hiểu và mơ hồ. Một cách đơn giản .NET được định nghĩa dưới dạng một khung ứng dụng (application framework). .NET cung cấp một khung cho những ứng dụng nào được xây dựng; nó xác định những ứng dụng truy nhập các hàm như thế nào qua các hệ thống và các mạng. .Net cung cấp một nền tảng mà trên đó các giải pháp và các dịch vụ Web có thể được xây dựng, một nền tảng giải phóng những sự ràng buộc và tự bản thân nó giải phóng khỏi Microsoft Windows (về mặt kĩ thuật). Nói cách khác, .NET là một cách để xây dựng các ứng dụng và các dịch vụ mà nó hoạt động không phụ thuộc vào một nền tảng (platform) nào. Đây là một cách để tạo ra các trao đổi thông tin (truyền thông) giữa những hệ thống đa dạng và các ứng dụng cũng như tích hợp nhiều thiết bị vào trong việc trao đổi thông tin này. Xét cho cùng, Internet là một phương tiện truyền thông không thể tin nổi cho phép thực hiện thương mại điện tử. Trong khi đây là thực tế, thì một cái nhìn khác về Internet và thương mại điện tử là điều cần thiết. Ngày nay Internet cung cấp những giải pháp thương mại điện tử thực sự hiệu quả, nhưng trước hết chúng ta hãy khảo sát mô hình của Internet. Internet hoạt động trên mô hình khách/chủ (client/server) mà ở đó những khách hàng (client) phải tương tác với các máy phục vụ (server) để xem dữ liệu. Những trình duyệt đã được phát triển để thông dịch mã HTML và trả lại trang Web cho người dùng. Về cơ bản việc sử dụng trình duyệt và Internet là công việc không thể thay đổi. Bạn có thể nhập thông tin vào trong các CSDL thông qua trình duyệt của bạn, nhưng phần lớn bạn không thể điều khiển việc sử dụng hay thao tác thông tin. Bạn phải tương tác với các máy phục vụ Web và các CSDL của chúng, và nhiều ứng dụng Web thường không tương thích. Nếu bạn sử dụng những thiết bị truy nhập Internet khác nhau như PC hay cell phone thì cách sử dụng những thiết bị đó là rất khác nhau. Những thiết bị này không tích hợp tốt với nhau, thậm chí ngay cả trên Internet. Từ một viễn cảnh công việc kinh doanh, nhiều công nghệ thương mại điện tử để lại những hệ thống đang tồn tại đằng sau chúng, đây quả là một vấn đề tốn kém và khó khǎn. Ý tưởng .NET được thiết kế để hỗ trợ chúng ta tiến tới một Web thân thiện hơn, tích hợp tốt hơn, một nơi mà ở đó các ứng dụng và các quá trình giao dịch có thể tương tác với nhau một cách tự do không phụ thuộc vào chương trình và nền tảng. Tóm lại, .NET làm cho thông tin trên Web có thể được tiếp cận một cách dễ dàng: bạn có thể sử dụng bất kì thiết bị nào, trên bất kì nền tảng nào. .NET còn có thể hỗ trợ các hệ thống máy phục vụ và ứng dụng liên lạc với nhau một cách thông suốt (seamlessly) và xây dựng hệ thống tính toán phân tán trên Web, làm cho Web trở thành một nơi tương tác nǎng động hơn giữa các dịch vụ Web, các ứng dụng và khách hàng. I.3.Mục tiêu của .NET Microsoft .NET trợ giúp loại bỏ các thành phần riêng biệt khỏi một nền tảng và ứng dụng và như vậy nó cho phép thông tin được trao đổi và xây dựng trên một nền tảng chung hơn. Bạn có thể nghĩ "Microsoft được lợi gì từ ý tưởng này?". Xét cho cùng, việc tạo ra một nền tảng (platform) độc lập và nó không cần các sản phẩm của Microsoft để thực thi (implement) xem ra đã tự phá huỷ. Trên thực tế Microsoft đang ôm một ý tưởng ở đâu đó và tại một lúc nào đó, các nhà phát triển công nghệ phải đua tranh với nhau ở mức ứng dụng và dịch vụ chứ không phải là mức nền tảng (platform ). Ngành công nghiệp điện toán từ xưa đã cạch tranh với nhau ở mức nền tảng (platform level). Những sản phẩm của Microsoft không làm việc được với các sản phẩm của Apple Computer Microsystem và chúng cũng không làm việc được với các sản phẩm của Sun và cứ tiếp tục như thế. Mỗi một công ty tự xây dựng nền tảng tính toán của riêng mình và quyết định cái gì có thể chạy trên nền tảng đó và chạy như thế nào. Dẫu cho những công nghệ và những sự phát triển phải tiếp tục được sở hữu độc quyền như chúng vẫn thế, .NET giúp những người sử dụng có quan niệm rằng sự cạnh tranh phải dựa trên những sản phẩm, chứ không phải các chuẩn. .NET cung cấp một cách để thoát khỏi phạm vi các chuẩn có quyền sở hữu bởi việc cung cấp một kiểu tiếp cận các chuẩn trên Web một cách hợp lí từ các dịch vụ ứng dụng nào được xây dựng ngay cả trên các sản phẩm không phải của Microsoft. Một trong những mục tiêu của .NET là thoát khỏi sự cạnh tranh các chuẩn. Cách tiếp cận này là một tin tức tốt lành cho mọi khách hàng và cho thương mại điện tử. Mục tiêu thứ hai của nền tảng .NET (.NET platform) là truyền thông thương mại điện tử (TMĐT). Điều đó có nghĩa .NET cung cấp một cách cho các ứng dụng khác nhau sử dụng phần mềm khác nhau trong những môi trường Web khác nhau để trao đổi và sử dụng thông tin. Thành quả này được hoàn tất khi sử dụng XML[4]. XML đem lại một số lượng lớn những người ủng hộ và có thể được sử dụng để làm tiêu chuẩn hoá các máy phục vụ truyền thông, nơi những ứng dụng khác nhau và các dịch vụ chạy trên các ứng dụng này có thể dễ dàng liên lạc với một ứng dụng khác và trao đổi thông tin một cách tự nhiên. I.4 .Các dịch vụ của.NET Để thực thi mô hình .NET, một vài khối hợp nhất (building block) cơ sở phải được đặt đúng chỗ (các block này định rõ các dịch vụ Web được xây dựng như thế nào). Các dịch vụ này cố gắng để trợ giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng .NET. Microsoft định nghĩa các dịch vụ khối hợp nhất .NET sau đây: Authentication: Khi sử dụng các công nghệ Authentication (chứng thực) cũng như Passport (hộ chiếu) của Microsoft các nhà phát triển tạo ra các dịch vụ cho riêng mình và bảo vệ các dịch vụ như mong muốn. Messaging: Các đặc tính Messaging (truyền thông điệp) của .NET được xây dựng trên MSN Hotmail Web ã dựa vào dịch e-mail, Microsoft Exchange Server 2000, và Instant Messaging (truyền thông điệp tức thì). Những hệ thống truyền thông điệp này và những đặc tính có thể được phân tán đến bất kì thiết bị nào do tính không phụ thuộc nền tảng của chúng. Personalized Experience (kinh nghiệm cá nhân): .NET cho người dùng nhiều kiểm soát hơn thông qua các qui tắc xử lý dữ liệu và quyền ưu tiên mà nó xác định rõ dữ liệu phải được di chuyển và quản lý như thế nào. XML (Extensible Markup Language): XML được xem như một ngôn ngữ chung mà nó cho phép dữ liệu được di chuyển từ dạng này sang dạng khác trong khi bảo trì tính toàn vẹn của nó. Cùng với SOAP[5], XML có thể cung cấp một dịch vụ linh hoạt để quản lý và điều khiển dữ liệu. Một trong những thực thi (implementation) đầu tiên được đề nghị của dịch vụ .NET là Microsoft HailStorm. HailStorm là một dịch vụ trung tâm-người dùng (user-centric), nó cung cấp cho những người-dùng-cuối khả nǎng lưu trữ thông tin cá nhân như các cuộc hẹn, lịch hay các thông tin tài chính. Kết quả việc một người dùng đǎng kí dịch vụ này là thông tin được chia sẻ với các ứng dụng khác (thông tin dùng chung) theo ý muốn của họ, và nó trở thành một phần của người dùng khi điều khiển các hoạt động trên Web. Trong thời gian tới bạn sẽ được tiếp cận các dịch vụ tương tự được đề xuất trên Web bởi các công ty bán cho bạn thông qua việc đǎng kí vào dịch vụ của họ. Như chúng ta đã thấy .NET đã chuẩn bị cho việc sử dụng một số công nghệ của Microsoft mà nó bắt đầu thích nghi và được sự chấp nhận bởi cộng đồng tin học và Internet. I.5.Tác động của .NET đến người làm CNTT Chiến lược .NET có thể tác động đến các chuyên gia CNTT theo một số cách. Trước hết chúng ta hãy xem xét .NET có thể tác động như thế nào đến các nhà phát triển và sau đó đánh giá tác động của nó đối với những nhà quản trị hệ thống và các chuyên gia CNTT khác. Những nhà phát triển cảm thấy có một tác động mạnh mẽ từ ý tưởng .NET. Để hiểu tác động này, đầu tiên chúng ta phải biết công việc phát triển ứng dụng đã thay đổi như thế nào. Trước đây các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng trên các dịch vụ hệ thống cục bộ. Một ứng dụng riêng biệt được xây dựng để chạy trên các dịch vụ được cung cấp bởi một hệ điều hành riêng biệt. Trong hệ thống này những nhà phát triển đã có thể kiểm soát một cách cụ thể ứng dụng hoạt động như thế nào trên nền tảng đó. Những ứng dụng cho những nền tảng riêng biệt thì không liên lạc (truyền thông) tốt được với nhau. Giai đoạn thứ hai của sự thay đổi xuất hiện có nghĩa các nhà phát triển phải chuyển sang một mức độ khác, gọi là mức thứ n (n-tier). Điều đó cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng mà nó hoạt động trên một mức mạng. Nói cách khác, sự phát triển xuất hiện liên tục từ các dịch vụ hệ thống cục bộ cho đến các dịch vụ mạng toàn cầu. Sự phát triển này đã tạo ra khả nǎng phát triển các phần mềm doanh nghiệp mà thực chất tập chung hơn vào công việc kinh doanh mà nó tạo ra nǎng suất làm việc cao hơn. Chúng ta hiện đang ở vào giai đoạn tiếp theo của công cuộc thay đổi thông qua XML và SOAP, dịch vụ Web. Dịch vụ Web cho phép các ứng dụng tương tác với nhau thông qua Internet và cung cấp các dịch vụ tới người dùng hay các ứng dụng khác. Đây là một sự thay đổi cơ bản theo cách các ứng dụng đã được mô tả trước đây khi mà chúng ta nghĩ về những ứng dụng như một sản phẩm: bạn mua CD-ROM và cài đặt sản phẩm trên một máy tính. Một dịch vụ Web hoàn tất một vài kiểu giao dịch và trao đổi thông tin. Khi xây dựng trên XML, các dịch vụ Web có thể được sử dụng bởi bất kỳ người nào với bất kỳ thiết bị đơn lẻ nào tại bất kỳ thời điểm đã cho nào. Đặc tính này cho phép bất cứ số lượng tiến trình chuyên biệt (đặc trưng riêng biệt cho từng ứng dụng) nào xuất hiện liên tục (seamlessly) trên Internet không có sự can thiệp của người dùng. Quy trình dịch vụ Web được hoàn thành bởi việc sử dụng cả hai đặc tính chương trình ghép nối lỏng và ghép nối chặt. Qui trình nghiệp vụ của việc tính toán n-tier (ghép nối chặt) được kết hợp với các chuẩn truyền thông điệp ghép nối lỏng và các phương pháp truy nhập dữ liệu trên Internet. Do ý tưởng .NET được tìm thấy trên cơ sở của XML và khái niệm dịch vụ Web, các nhà phát triển có một cách mới để tạo ra các ứng dụng mà nó hoạt động và tích hợp dễ dàng hơn. Sự thách thức của các nhà phát triển là tích hợp những khái niệm đó với cái mà nền tảng .NET được xây dựng trên nó. Để cho các chuyên gia CNTT khác, ý tưởng .NET sẽ không thay đổi hoàn toàn công việc quản lý máy phục vụ CNTT. Các chuyên gia CNTT phải nhìn thấy sự giải toả chung trong việc quản trị bởi vì mô hình tính toán phân tán .NET đã được sẵn sàng, nhưng việc quản lý các máy phục vụ xí nghiệp (Enterprise server) .NET và các máy trạm sẽ hoạt động phần lớn theo cùng một cách. I.6.Tác động của .NET đến người dùng Nền tảng .NET có thể có tác động sâu sắc đến kinh nghiệm người dùng (theo hướng tích cực). Trước khi khảo sát khả nǎng này, chúng ta hãy xem xét mô hình tính toán hiện thời. Hiện tại, việc tính toán người dùng chủ yếu là nằm ở phần cứng và hệ điều hành. Những người dùng sở hữu những thiết bị phần cứng như PC, laptop hay PDA và họ cài đặt phần mềm và cấu hình các hệ thống đó. Dữ liệu chủ yếu được quản lý và thao tác (và cả dữ liệu đã mất) cũng trên các hệ thống đó. Do sự tǎng trưởng của công nghệ, số lượng PC tại gia và vǎn phòng ngày càng tǎng lên nhanh chóng. Có ai đã từng nghĩ rằng một người dùng có thể cần đến 13 Gbyte ổ cứng? Mô hình tính toán hiện thời gây ra nhiều vấn đề do số lượng người sử dụng máy tính của họ ngày càng nhiều. Người dùng phải chú ý đến dữ liệu và thiết bị của chính họ và Internet được coi không gì hơn là một thứ đồ chơi tô vẽ. .NET có khả nǎng thay đổi cách tiếp cận. Do sức mạnh của Internet, người dùng không còn thấy cần thiết phải lưu giữ tất cả dữ liệu và phần mềm trên máy tính cá nhân của họ. Thay vào đó, dữ liệu và ngay cả việc sử dụng các ứng dụng có thể được lưu trữ trên các máy phục vụ trên Internet (thông thường chi phí ở đây là không đáng kể). Đặc tính này đã xoá bỏ trách nhiệm người dùng về mặt quản lý. Người dùng truy nhập và thao tác dữ liệu, nhưng người quản trị trên máy phục vụ quản lí công việc lưu giữ, sự chấp nhận lỗi và lập kế hoạch cấu hình. Người dùng không còn phải lưu giữ dữ liệu cục bộ. Một khi dữ liệu được đưa lên Internet, chiến lược .NET sẽ bắt đầu vận hành. Hãy nhớ rằng .NET cho ta một cách để truyền dữ liệu một cách thông suốt thông qua XML và SOAP. I.7. Cơ sở hạ tầng của .NET Việc tạo nên một khung (framework) mà những hàm theo cách được mô tả trong mục này chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Để nó có thể làm việc được, chiến lược .NET phải cung cấp một cơ sở hạ tầng mà trên đó các dịch vụ Web có thể được xây dựng. May thay, .NET đã cung cấp cơ sở hạ tầng này để giải phóng các nhà lập trình tập trung hơn vào việc xử lí các tác vụ kinh doanh hơn là chú trọng đến việc lập trình bản thân nó. Tại mức cơ sở cơ sở hạ tầng .NET xem những thành phần chương trình như những dịch vụ Web, nó lấy ra những đặc tính tốt nhất của COM[11] của Microsoft và trộn lẫn chúng với ý tưởng truyền thông điệp ghép nối lỏng. Do những đặc tính này mà cơ sở hạ tầng tồn tại cho người lập trình và như vậy họ có thể tập trung vào công việc xử lý các tác vụ kinh doanh cần sự phát triển mà không cần phải tạo ra các thành phần (component) riêng biệt hoạt động với nhau. Cơ sở hạ tầng .NET tạo ra framework (khung) trên đó các dịch vụ Web được xây dựng. Ba thành phần cho.NET framework này được giới thiệu sơ lược dưới đây. 1. Thực thi ngôn ngữ chung CLR (Common Language Runtime) Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có một runtime (thi hành), một dịch vụ hoạt động cùng với ngôn ngữ lập trình. Common Language Runtime (CLR là bộ thi hành ngôn ngữ chung) là một thành phần cốt lõi (cơ bản nhất) của .NET. Nó cung cấp nền cơ sở mà trên đó các ứng dụng cho. NET được xây dựng. CLR quản lí nhiều khía cạnh của chu trình phát triển theo quan điểm của người phát triển. Chẳng hạn, khi làm việc với COM, các nhà phát triển phải lưu tâm đến vấn đề quản lí bộ nhớ, những sự khởi tạo luồng (thread) và loại bỏ nó, các thành phần bảo mật và những vấn đề tương tự. Điều đó gây ra một số khó khǎn do các nhà phát triển phải tiêu tốn quá nhiều thời gian vào các vấn đề này. Bộ thi hành ngôn ngữ chung CLR quản lí tất cả các vấn đề nảy sinh đó một cách tự động và giải phóng cho các nhà phát triển tập trung vào việc xử lý giao dịch logic. CLR cung cấp một runtime chung mà nó được sử dụng với tất cả các ngôn ngữ. Thành phần này làm cho .NET có một khả nǎng "hỗ trợ mọi ngôn ngữ" (language-free). 2. Các lớp lập trình hợp nhất (Unified Progrgamming Classes) Những thư viện lớp lập trình hay các giao diện lập trình ứng dụng (API) được sử dụng bởi nhiều ngôn ngữ khác nhau. Để sử dụng những ngôn ngữ lập trình khác nhau, các nhà phát triển nghiên cứu các bộ thư viện lớp khác nhau để làm việc với các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Vấn đề này đã làm chậm quá trình phát triển ứng dụng và làm cho công việc phát triển trở nên tẻ ngắt và lãng phí khá nhiều thời gian. .NET cung cấp các lớp lập trình hợp nhất với một bộ API dùng chung cho mọi ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ có thể tương tác với một ngôn ngữ khác và các lớp lập trình hợp nhất này cho phép các nhà phát triển lựa chọn bất cứ ngôn ngữ nào mà họ muốn trong khi chỉ cần duy nhất một bộ API mà thôi. 3. ASP.NET (Active Server Pages .NET) ASP.NET được sử dụng chung với các lớp lập trình mà nó có thể tạo các ứng dụng Web một cách dễ dàng cho người lập trình. ASP.NET cung cấp cách truy cập giao diện HTML chung và nó chạy trên chương trình máy phục vụ nhưng thể hiện kết quả thông qua HTML (ví dụ như text box chẳng hạn). Giao diện ASP.NET làm cho việc phát triển các ứng dụng Web trở nên nhanh hơn do bởi các đối tượng điều khiển chung này. Như một kết quả (của) các lớp lập trình chung và những đặc tính chuẩn của ASP.NET, các nhà phát triển tiêu tốn ít thời gian hơn khi viết các mã mới và cần nhiều thời gian hơn khi sử dụng các mã đã có. ASP.NET được sử dụng ở phần trên của hai thành phần thực thi ngôn ngữ chung CLR và các ngôn ngữ lập trình hợp nhất để tạo ra các dịch vụ Web. II.Nghiên cứu về ASP.NET II.1.Giới thiệu chung về ASP.NET ASP.NET là phiên bản kế tiếp của Active Server Page (ASP); nó là một nền phát triển ứng dụng Web hợp nhất, cung cấp nhiều dịch vụ cần thiết cho lập trình viên xây dựng các lớp ứng dụng chuyên nghiệp. Cú pháp ASP.NET tượng thích với cú pháp ASP, ngoài ra ASP.NET còn cung cấp một mô hình lập trình mới, nền tảng an toàn (secure), linh hoạt (scalable),và ổn định (stable). Sẽ cảm thấy dễ chịu khi nâng cấp ứng dụng ASP hiện có, bằng cách đưa vào các hàm ASP.NET cho chúng (lời của MS).ASP.NET là biên dịch, dựa trên môi trường .NET và có thể xây dựng bằng bất cứ ngôn ngữ nào tương thích .NET, bao gồm Visual Basic .NET, C#, and JScript .NET. Ngoài ra, toàn bộ thư viện .NET Framework có thể sử dụng với ứng dụng ASP.NET, lập trình viên tận dụng dễ dàng những lợi ích của các kỹ thuật được cung cấp, bao gồm quản lý môi trường thực thi ngôn ngữ cung (common language runtime), kiểu an toàn (type safety), kế thừa (inheritance), .v.v. ASP.NET được thiết kế làm việc với các trình soạn thảo WYSIWYG HTML đi kèm và các công cụ lập trình khác được đưa vào trong Microsoft Visual .NET. Tất cả các công cụ này không phài chỉ dùng để phát triển ứng dụng Web được dễ dàng, tuy nhiên có thể sử dụng một vài chức năng thông thường cho ứng dụng Web, bao gồm một GUI cho phép lập trình viên có thể dễ dàng đặt các server control vào trang web (web page), và một trình debug rất mạnh mẽ. Khi tạo một ứng dụng Web lập trình viên có thể chọn Web