Chuyên đề Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thủ Đức phòng giao dịch Linh Tây

Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng cũng như hoạt động huy động vốn và cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu, tạo nguồn thu lớn nhất trong tổng thu. Chính vì vậy việc tăng trưởng hoạt động huy động vốn và cho vay nhanh, bền vững là động lực giúp ngân hàng phát triển, tăng khả năng cạnh tranh. Do đó, ngân hàng cần có những biện pháp để mở rộng hoạt động huy động vốn và cho vay không chỉ đối với các doanh nghiệp mà cả với các cá nhân, hộ gia đình. Thông qua hoạt động huy động vốn và cho vay, ngân hàng sẽ gián tiếp kích thích tiết kiệm và đẩy mạnh đầu tư của dân cư và các thành phần kinh tế, góp phần tăng trưởng kinh tế. Nhận định được điều đó nên em chọn đề tài báo cáo thực tập là “Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủ Đức – Phòng giao dich Linh Tây” để có điều kiện củng cố lại những kiến thức đã học và tiếp xúc với điều kiện thực tế để biết thêm về hoạt động của ngân hàng. Cơ cấu của bài báo cáo thực tập như sau: Chương I: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỦ ĐỨC. Chương II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NHNO&PTNT THỦ ĐỨC - PHÒNG GIAO DỊCH LINH TÂY. Chương III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NGÀY NAY.

doc33 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3706 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thủ Đức phòng giao dịch Linh Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochieu.doc
  • doc1. LOI NHAN XET.doc
  • doc2. LOI MO DAU.doc
  • doc3. MUC LUC.doc
  • doc4. CAC CHU VIET TAT.doc
  • doc7. LOI CAM ON.doc
  • docBIA.doc
Luận văn liên quan