Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Hai Thanh

Cạnh tranh là bản chất vốn có của nền kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường càng phát triển, cạnh tranh càng khốc liệt. Nền kinh tế Việt Nam đang hòa vào nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít những thách thức. Đối với mỗi doanh nghiệp hiệu quả hoạt động kinh doanh thể hiện ở nhiều mặt và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó vấn đề tài chính là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. Chính vì thế các nhà quản trị doanh nghiệp thường dùng công cụ hữu ích là phân tích tài chính để đánh giá tình hình tài chính của công ty và vạch ra chiến lược phù hợp để cải thiện tình hình tài chính ngày càng tốt hơn. Còn đối với các đối tác của công ty, tùy theo mục đích khác nhau mà họ quan tâm đến những khía cạnh phân tích khác nhau. Nếu như các chủ nợ ngắn hạn thường quan tâm đến khả năng thanh toán trong ngắn hạn của công ty thông qua các bảo đảm về tài sản ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ ròng từ hoạt động kinh doanh, thì các chủ nợ dài hạn hay nhà đầu tư lại quan tâm đến khả năng sinh lời trong dài hạn và mức độ rủi ro tài chính nhiều hơn. Không chỉ thế, từ kết quả phân tích tài chính còn giúp các cơ quan chức năng nhìn nhận một tổng quát nhất về thực trạng chung của các doanh nghiệp. Từ đó sớm đưa ra những điều chỉnh kịp thời hoặc đề xuất các biện pháp hỗ trợ hiệu quả. Như vậy, phân tích tài chính vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, bởi vì đằng sau những con số tưởng chừng khô khan lại là bức tranh đầy đủ những gam màu tương phản về thực trạng tài chính của một công ty.

pdf77 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4230 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Hai Thanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 1 LỜI MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của đề tài Cạnh tranh là bản chất vốn có của nền kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường càng phát triển, cạnh tranh càng khốc liệt. Nền kinh tế Việt Nam đang hòa vào nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít những thách thức. Đối với mỗi doanh nghiệp hiệu quả hoạt động kinh doanh thể hiện ở nhiều mặt và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó vấn đề tài chính là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. Chính vì thế các nhà quản trị doanh nghiệp thường dùng công cụ hữu ích là phân tích tài chính để đánh giá tình hình tài chính của công ty và vạch ra chiến lược phù hợp để cải thiện tình hình tài chính ngày càng tốt hơn. Còn đối với các đối tác của công ty, tùy theo mục đích khác nhau mà họ quan tâm đến những khía cạnh phân tích khác nhau. Nếu như các chủ nợ ngắn hạn thường quan tâm đến khả năng thanh toán trong ngắn hạn của công ty thông qua các bảo đảm về tài sản ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ ròng từ hoạt động kinh doanh, thì các chủ nợ dài hạn hay nhà đầu tư lại quan tâm đến khả năng sinh lời trong dài hạn và mức độ rủi ro tài chính nhiều hơn. Không chỉ thế, từ kết quả phân tích tài chính còn giúp các cơ quan chức năng nhìn nhận một tổng quát nhất về thực trạng chung của các doanh nghiệp. Từ đó sớm đưa ra những điều chỉnh kịp thời hoặc đề xuất các biện pháp hỗ trợ hiệu quả. Như vậy, phân tích tài chính vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, bởi vì đằng sau những con số tưởng chừng khô khan lại là bức tranh đầy đủ những gam màu tương phản về thực trạng tài chính của một công ty. Với ý nghĩa quan trọng như thế nên em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh” làm chuyên đề tốt nghiệp, với mong muốn củng cố lại những kiến thức chuyên ngành đã học, đồng PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 2 thời vận dụng lý luận vào nghiên cứu thực tiễn tình hình tài chính tại doanh nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu phân tích dựa trên nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phân tích tài chính và nêu lên hiệu quả hoạt động cũng như những khó khăn, hạn chế còn tồn tại của công ty trong thời gian qua. Từ đó tìm ra nguyên nhân cơ bản tác động đến những khó khăn và đưa ra giải pháp khắc phục. 3. Nội dung phân tích Phân tích tình hình tài chính thực chất là việc đáng giá mức độ rủi ro cũng như kết quả về mặt tài chính thông qua xem xét cơ cấu vốn, xác định các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời và hệ số phản ánh khả năng thanh toán. Vì vậy, nội dung nghiên cứu của chuyên đề sẽ là: - Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh qua các năm. - Đánh giá hiệu quả tình hình tài chính của công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh. - Đưa ra những khó khăn, xu hướng biến động về tình hình tài chính của công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh đồng thời tìm hiểu nguyên nhân đã tác động đến. - Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho chiến lược phát triển dài hạn và ổn đinh trong thời gian tới. 4. Đối tƣợng nghiên cứu Chuyên đề tập trung nghiên cứu sự biến động tình hình tài chính của công ty qua các năm bằng việc phân tích các chỉ số tài chính thông qua bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính của công ty qua các năm. Do công ty có đặc thù của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, có nhu cầu nguồn vốn dài hạn lớn để đạt hiệu quả kinh doanh nên công ty cũng chịu tác động nhiều từ những chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính Phủ và cực kỳ nhạy cảm PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 3 với bất kỳ sự biến động nào của nền kinh tế. Vì vậy chuyên đề cũng sẽ nghiên cứu các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. 5. Phạm vi nghiên cứu Chuyên đề tập trung nghiên cứu đến khía cạnh tình hình tài chính của công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh dựa trên số liệu báo cáo tài chính trong thời gian 4 năm, từ năm 2005 đến năm 2008. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập - thống kê - tổng hợp số liệu. - Phương pháp phân tích các chỉ số tài chính, kết hợp với so sánh-liên hệ, phân tích theo chiều ngang và theo quy mô chung để tìm ra xu hướng biến động qua các năm. Song song đó tìm hiểu các yếu tố bên ngoài tác động đến. 7. Cấu trúc của chuyên đề Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được trình bày theo kết cấu sau: - Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính. - Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh. - Chương 3: Giải pháp hoạch định cho chiến lược phát triển của công ty Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1.1. Ý nghĩa và mục đích phân tích báo cáo tài chính 1.1.1. Khái niệm Phân tích báo cáo tài chính là quá trình đánh giá vị thế, tình trạng và kết quả tài chính bằng cách sử dụng thông tin từ các báo cáo tài chính và các nguồn khác. Như vậy, phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập thông tin, xem xét, đối chiếu, so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty, giữa đơn vị và chỉ tiêu bình quân ngành để từ đó có thể xác định được thực trạng tài chính và dự đoán cho tương lai về xu hướng, tiềm năng kinh tế của công ty nhằm xác lập một giải pháp kinh tế, điều hành và quản lý có hiệu quả lợi nhuận mong muốn. 1.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính để biết được tình hình tài chính của công ty giữ một vai trò cực kỳ quan trọng không thể thiếu được trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính cũng có các công cụ và kỹ thuật khác giúp nhà phân tích, nhà quản trị công ty kiểm tra lại các báo cáo tài chính đã qua và hiện hành để có định hướng phát triển hoạt động kinh doanh trong tương lai. Phân tích báo cáo tài chính nhằm đạt được các mục đích chủ yếu sau đây: - Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo của công ty để họ có những quyết định đúng đắn trong tương lai nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong điều kiện hữu hạn về nguồn lực kinh tế. - Phải đánh giá đúng thực trạng của công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản, mật độ, hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có, tìm ra sự tồn tại và nguyên nhân của sự tồn tại đó để có biện pháp phù hợp trong kỳ dự toán để có những chính sách điều chỉnh thích hợp nhằm đạt được mục tiêu mà công ty đã đặt ra. - Cung cấp tình hình huy động vốn, các hình thức huy động vốn, chính sách vay nợ, mật độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính với mục PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 5 đích làm gia tăng lợi nhuận trong tương lai. Kết quả phân tích tài chính phục vụ cho những mục đích khác nhau của nhiều đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính. 1.1.3. Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính - Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, xác định tiềm năng phát triển hay rủi ro tài chính của công ty, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. - Đối với chủ nợ (ngân hàng, các nhà cung cấp, nhà cho vay): khi đưa ra quyết định thường quan tâm đến khả năng thanh toán trả nợ, cũng như quan tâm lượng vốn chủ sở hữu. - Đối với nhà đầu tư trong tương lai: họ cần thông tin tài chính từ công ty khi muốn đầu tư. Do vậy, khả năng sinh lời và thời gian hoàn vốn là vấn đề quan trọng. - Đối với cơ quan chức năng: thông qua thông tin trên báo cáo tài chính xác định các khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện với nhà nước hay với cơ quan thống kê. 1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính Trong phân tích tài chính, người phân tích phải thu thập, sử dụng mọi nguồn thông tin: từ những thông tin nội bộ doanh nghiệp, đến những thông tin bên ngoài doanh nghiệp, từ thông tin số lượng đến thông tin giá trị. Những thông tin đó đều giúp nhà phân tích có thể đưa ra những nhận xét, kết luận tinh tế và thích đáng. 1.2.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp Khi phân tích tài chính doanh nghiệp cần chú ý thu thập các thông tin bên ngoài liên quan đến cơ hội kinh doanh. Nghĩa là tình hình chung về kinh tế tại một thời điểm cho trước, ví dụ trạng thái kinh tế đang suy thoái hay tăng trưởng có tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Khi cơ hội thuận lợi, các hoạt động của doanh nghiệp được mở rộng, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng lên và ngược lại. Khi phân tích tài chính doanh nghiệp, điều PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 6 quan trọng phải nhận thấy sự xuất hiện mang tính chu kỳ: qua thời kỳ tăng trưởng thì sẽ đến thời kỳ suy thoái và ngược lại. Đồng thời thu thập thông tin về chính sách thuế, lãi suất, các thông tin về ngành kinh doanh như thông tin liên quan đến vị trí của ngành trong nền kinh tế, cơ cấu ngành, các sản phẩm của ngành, tình trạng công nghệ, thị phần, và các thông tin pháp lý mà doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan quản lý như: tình hình quản lý, kiểm toán, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp… 1.2.2. Thông tin tài chính trong doanh nghiệp Với những đặc trưng hệ thống, đồng nhất, phong phú, kế toán hoạt động như một nhà cung cấp quan trọng những thông tin tài chính liên quan đến “sức khỏe doanh nghiệp”, và được phản ánh khá đầy đủ trong báo cáo tài chính. Phân tích tài chính được thực hiện trên cơ sở các báo cáo tài chính được hình thành, thông qua việc xử lý các báo cáo kế toán chủ yếu: đó là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.  Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa quan trọng đối với mọi đối tượng có quan hệ sở hữu, quan hệ kinh doanh và quan hệ quản lý với doanh nghiệp. Thông thường bảng cân đối kế toán dược trình bày dưới dạng bảng cân đối các số dư tài khoản kế toán: một bên phản ánh tài sản, một bên phản ánh nguồn vốn của doanh nghiệp. Về mặt kinh tế, bên tài sản phản ánh quy mô và kết cấu các loại tài sản; bên nguồn vốn phản ánh cơ cấu tài trợ, cơ cấu vốn cũng có khả năng độc lập về tài chính của doanh nghiệp. Dựa vào bảng cân đối kế toán, nhà phân tích có thể nhận biết được loại hình doanh nghiệp, quy mô, mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán là một tư liệu quan trọng bậc nhất giúp các nhà phân tích đánh giá được khả năng cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn của doanh nghiệp.  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 7 Một thông tin không kém phần quan trọng được sử dụng trong phân tích tài chính là thông tin phản ánh trong báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo kết quả kinh doanh cho biết sự dịch chuyển tiền trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cho phép dự tính khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Trên cơ sở doanh thu và chi phí, có thể xác định được kết quả sản xuất kinh doanh: lãi hay lỗ trong năm. Nó cung cấp những thông tin tổng hợp về tình hình và kết quả sử dụng tiềm năng về vốn, lao động, kĩ thuật và trình độ quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Thuyết minh báo cáo tài chính Thuyết minh báo cáo tài chính được lập nhằm cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh chưa có trong hệ thống các báo cáo tài chính, đồng thời giải thích thêm một số chỉ tiêu mà các báo cáo tài chính chưa được trình bày, giải thích một cách rõ ràng và cụ thể.  Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Để đánh giá một doanh nghiệp có đảm bảo được khả năng chi trả hay không cần tìm hiểu tình hình ngân quỹ của doanh nghiệp. Trên cơ sở dòng tiền nhập quỹ và dòng tiền xuất quỹ, nhà phân tích thực hiện cân đối ngân quỹ với số dư ngân quỹ đầu kỳ để xác định số dư ngân quỹ cuối kỳ. Từ đó có thể thiết lập mức ngân quỹ dự phòng tối thiểu cho doanh nghiệp nhằm mục tiêu đảm bảo chi trả. 1.3. Phƣơng pháp phân tích báo cáo tài chính 1.3.1. Phân tích theo chiều ngang Phân tích theo chiều ngang các báo cáo tài chính sẽ làm nổi bật biến động của một khoản mục nào đó qua thời gian, việc phân tích này làm rõ tình hình, đặc điểm về lượng và tỷ lệ các khoản mục theo thời gian. Phân tích giúp đánh giá khái quát biến động các chỉ tiêu tài chính, từ đó đánh giá tình hình tài chính. Đánh giá từ tổng quát đến chi tiết, sau khi đánh giá cho ta liên kết các thông tin để đánh giá khả năng tiềm tàng và rủi ro, nhận ra những khoản có biến động cần tập trung phân tích xác định nguyên nhân. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 8 1.3.2. Phân tích xu hƣớng Xem xét xu hướng biến động qua thời gian là một biện pháp quan trọng để đánh giá các tỷ số đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hay trở nên xấu đi. Phương pháp này được dùng để so sánh một sự kiện kéo dài trong nhiều năm. Đây là thông tin rất cần thiết cho người quản trị doanh nghiệp và nhà đầu tư. 1.3.3. Phân tích theo chiều dọc Phân tích theo chiều dọc (hay còn gọi là phân tích theo quy mô chung) là việc xác định tỷ lệ tương quan giữa các khoản mục trên báo cáo tài chính, qua đó xem xét đánh giá thực chất xu hướng biến động một cách đúng đắn mà phân tích theo chiều ngang không thể thực hiện được. Với báo cáo quy mô chung, từng khoản mục được thể hiện bằng một tỷ lệ kết cấu so với một khoản mục được chọn làm gốc có tỷ lệ là 100%. Phân tích theo chiều dọc giúp ta đưa về một điều kiện so sánh, dễ dàng thấy được kết cấu của từng chỉ tiêu bộ phận so với chỉ tiêu tổng thể tăng hay giảm như thế nào, từ đó đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.3.4. Phân tích các tỷ số chủ yếu Phân tích các tỷ số cho biết mối quan hệ của các chỉ tiêu trên báo cáo, giúp hiểu rõ hơn về bản chất và khuynh hướng tài chính của doanh nghiệp. Hơn nữa, việc phân tích các tỷ số để thấy rõ hơn thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Mỗi tỷ số tài chính phản ánh một nội dung khác nhau về tình hình tài chính của doanh nghiệp, chúng sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn khi được so sánh các chỉ số có liên quan, và có thể so sánh tỷ số kỳ này với kỳ trước, hoặc so sánh tỷ số của doanh nghiệp với tỷ số trung bình của ngành. 1.3.5. Phƣơng pháp liên hệ cân đối Khi tiến hành phân tích, chúng ta cần chú ý đến mối quan hệ, tính cân đối cần thiết và hữu dụng trong quản lý tài chính của từng thời kỳ, từng doanh nghiệp, từng hoàn cảnh kinh tế. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 9 1.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính 1.4.1. Ý nghĩa Phân tích tài chính của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhiều đối tượng quan tâm đến những khía cạnh khác nhau để phục vụ mục đích của mình. 1.4.2. Nội dung phân tích - Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp. - Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn. - Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. - Cơ cấu tài chính. - Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 1.4.2.1. Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp Khi tiến hành phân tích tài chính, trước hết cần phân tích một cách khái quát các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Như vậy cần phải xem xét ở sự thay đổi của bảng cân đối kế toán, tức là sự tăng giảm về mặt tổng số của tài sản và nguồn vốn. Sự thay đổi này nói lên sự thay đổi về quy mô hoạt động của công ty, tuy nhiên sự thay đổi đó chỉ đơn thuần là sự thay đổi về số lượng, chưa giải thích được hiệu quả hoạt động tài chính của công ty. Do vậy ta cần nghiên cứu về các chỉ tiêu tài chính tiếp theo. 1.4.2.2. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn Phân tích tình hình biến động của tài sản ngắn hạn nhằm xem xét sự biến động của tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho… có đảm bảo cho việc dự trữ tài sản cho sản xuất kinh doanh hay không, từ đó nhà quản trị tìm ra nguyên nhân và phương hướng giải pháp. Đối với khoản mục nguồn vốn chủ sở hữu, các nhà phân tích tài chính luôn quan tâm đến tỷ suất tự tài trợ để thấy được mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 10  Bố trí cơ cấu tài sản  Bố trí cơ cấu nguồn vốn 1.4.2.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán Qua chỉ tiêu các khoản phải thu và tình hình thu nợ của doanh nghiệp sẽ đánh giá được chính sách bán hàng của doanh nghiệp hiện tại hiệu quả như thế nào. Nhóm các khoản phải trả và khả năng chi trả sẽ đánh giá được khả năng tài chính, uy tín kinh doanh của doanh nghiệp.  Phân tích các khoản phải thu Phân tích các khoản phải thu là quá trình so sánh tổng số các khoản nợ phải thu với tổng nguồn vốn của công ty, và so sánh các khoản mục cuối kỳ với đầu kỳ để thấy được sự tiến bộ trong việc thu hồi công nợ. TSNH Tỷ trọng TSNH = x 100 trên tổng tài sản Tổng tài sản Trị giá các khoản đầu tư dài hạn Tỷ suất đầu tư = x 100 tổng quát Tổng tài sản Nợ phải trả Tỷ số nợ = x 100 Tổng nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Tỷ số tự tài trợ = x 100 Tổng nguồn vốn TSDH Tỷ trọng TSDH = x 100 trên tổng tài sản Tổng tài sản PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 11  Phân tích các khoản phải trả Tỷ số này phản ánh mật độ nợ trong tổng tài sản của doanh nghiệp từ đó cho thấy tổng tài sản sở hữu thực chất của doanh nghiệp là bao nhiêu, khi tỷ số này tăng lên thì mật độ cần thanh toán tăng, điều này ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp.  Hệ số khả năng thanh toán lãi vay  Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Các khoản phải thu Tỷ lệ giữa các khoản = x 100 phải thu và tổng vốn Tổng nguồn vốn Các khoản phải thu Tỷ lệ khoản phải thu = x 100 trên khoản phải trả Các khoản phải trả Các khoản phải trả Tỷ lệ giữa các khoản = x 100% phải trả và TSNH TSNH Các khoản phải thu Tỷ lệ giữa các khoản = x 100 phải thu và TSNH TSNH Lợi nhuận thuần HĐKD Hệ số khả năng = thanh toán lãi vay Lãi nợ vay Nợ phải trả Tỷ số nợ / Vốn = chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH GVHD: TS. ĐỖ THỊ THỦY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG SƢƠNG KHOA: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TRANG 12  Vốn luân chuyển( Vốn lƣu động)  Khả năng thanh toán nhanh bằng tiền Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền đo lường số tiền hiện có tại doanh nghiệp có đủ
Luận văn liên quan