Tiểu luận Thực trạng và định hướng phát triển thị trường OTC ở Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô chưa ổn định như hiện nay, sự biến động của thị trường chứng khoán đang thu hút sự quan tâm của không những các nhà đầu tư chứng khoán, các nhà kinh tế, hay các nhà hoạch định chính sách mà còn của báo chí, dư luận hay bản thân chúng ta-là những sinh viên đang học và nghiên cứu về tài chính tiền tệ. Thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung OTC có ảnhhưởng rất lớn tới thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Không thể phủ nhận rằng, vào giai đoạn cuối năm 2006 đầu 2007, OTC thực sự là cỗ máy in tiền siêu tốc. Nhưng, đến thời điểm này, cổ phiếu OTC đã mất đi nhiều sức nóng vốn có, đa số các cổ phiếu OTC đã giảm hẳn tính thanh khoản và gần như đóng băng. Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư, và đặc biệt là cho thị trường chứng khoán Việt Nam tại thời điểm này. Chính vì sức ảnh hưởng của thị trường OTCđến nền kinh tế như vậy, nên nhóm chúng tôi chọn OTC là đề tài nghiên cứu cho bài tiểu luận của mình. Bài tiểu luận nhằm mục đích mang đến cho các bạn cái nhìn tổng quan về thị trường OTC nói chung và thị trường OTC Việt Nam nói riêng. Đồng thời, chúng tôi cũng đề cập đến đinh hướng phát triển thị trường OTC chính thức ở Việt Nam, và tính khả thi của nó.

pdf25 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 5614 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Thực trạng và định hướng phát triển thị trường OTC ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên hướng dấn: Th.s Đặng Trí Thọ Nguồn: Nhóm liên minh Tài chính tiền tệ Anh 3 và Anh 6 1 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐỀ TÀI : “THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM.” GIÁO VIÊN HƯỚNG DẤN : TH.S ĐẶNG TRÍ THỌ NHÓM THỰC HIỆN : HOÀNG PHAN QUANG - ANH 3 HOÀNG QUỐC HƯNG - ANH 3 NGUYỄN THỊ THU THẢO - ANH 6 NGUYỄN THANH NGA - ANH 6 TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Giáo viên hướng dấn: Th.s Đặng Trí Thọ Nguồn: Nhóm liên minh Tài chính tiền tệ Anh 3 và Anh 6 2 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM MỤC LỤC Mục Lục Trang A. LỜI NÓI ĐẦU 3 B. NỘI DUNG I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG OTC 1. Khái niệm, đặc điểm. 2. Vai trò thị trường OTC với nền kinh tế nói chung 3. Thị trường NASDAQ. II. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 1. Thị trường OTC đã tồn tại song chưa chính thức. 2. Mặt tích cực và tiêu cực đối với nền kinh tế. 3. Hướng dẫn tham gia thị trường OTC. 4. Kỳ vọng nhà đầu tư. III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC. 1. Định hướng của chính phủ. 2. TÍnh khả thi. 4 4 4 5 6 8 8 8 16 18 20 20 23 C. KẾT LUẬN 25 Giáo viên hướng dấn: Th.s Đặng Trí Thọ Nguồn: Nhóm liên minh Tài chính tiền tệ Anh 3 và Anh 6 3 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM I. LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô chưa ổn định như hiện nay, sự biến động của thị trường chứng khoán đang thu hút sự quan tâm của không những các nhà đầu tư chứng khoán, các nhà kinh tế, hay các nhà hoạch định chính sách mà còn của báo chí, dư luận hay bản thân chúng ta- là những sinh viên đang học và nghiên cứu về tài chính tiền tệ. Thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung OTC có ảnh hưởng rất lớn tới thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.. Không thể phủ nhận rằng, vào giai đoạn cuối năm 2006 đầu 2007, OTC thực sự là cỗ máy in tiền siêu tốc. Nhưng, đến thời điểm này, cổ phiếu OTC đã mất đi nhiều sức nóng vốn có, đa số các cổ phiếu OTC đã giảm hẳn tính thanh khoản và gần như đóng băng. Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư, và đặc biệt là cho thị trường chứng khoán Việt Nam tại thời điểm này. Chính vì sức ảnh hưởng của thị trường OTC đến nền kinh tế như vậy, nên nhóm chúng tôi chọn OTC là đề tài nghiên cứu cho bài tiểu luận của mình. Bài tiểu luận nhằm mục đích mang đến cho các bạn cái nhìn tổng quan về thị trường OTC nói chung và thị trường OTC Việt Nam nói riêng. Đồng thời, chúng tôi cũng đề cập đến đinh hướng phát triển thị trường OTC chính thức ở Việt Nam, và tính khả thi của nó. Với những kiến thức rất bổ ích từ thầy Đặng Trí Thọ, kết hợp những thông tin thu thập từ mạng Internet và các phương tiện truyền thông, chúng tôi đã hoàn thành bài tiểu luận này. Tuy nhiên, do chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, bài tiểu luận của chúng tôi chắc không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sự góp ý của thầy giáo và các bạn! Giáo viên hướng dấn: Th.s Đặng Trí Thọ Nguồn: Nhóm liên minh Tài chính tiền tệ Anh 3 và Anh 6 4 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM II. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG OTC 1. KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM 1.1. KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG OTC: Thị trường OTC ( Over The Counter Market) thị trưòng giao dịch qua quầy, là thị trường được tổ chức không dựa vào một mặt bằng giao dịch cố định (như thị trường sàn giao dịch). Trên thị trưòng OTC, các nhà buôn chứng khoán (dealer) giao dịch tại các địa điểm khác nhau, công bố một danh mục chứng khoán với giá mua và giá bán được yết sẵn, và họ sẵn sàng mua hoặc bán chứng khoán cho những ai chấp nhận giá của họ. 1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG OTC a. Tính Phi Tập Trung: OTC không phải là một thị trường hiện hữu, nó không có địa điểm tập trung nhất định, thay vào đó là một hệ thống thông tin liên lạc hiện đại mà các bên tham gia thị thường sử dụng để mua bán chứng khoán. b. Tính đa dạng của các chứng khoán trên thị trưòng OTC: Do hình thức tổ chức như vậy nên các chứng khoán mua bán tại thị trường OTC rất đông đảo và đa dạng. Nó bao gồm các chứng khoán của những công ty chưa đủ điều kiện yết giá tại sở giao dịch lẫn những công ty chưa muốn yết giá tại sở giao dịch.. Tính đa dạng được thể hiện rõ nét ở các nước phát triển, cụ thể, giá trị các chứng khoán được mua bán qua thị trường OTC lớn hơn rất nhiều so với mua bán tại sở giao dịch. c. Cơ chế xác lập giá trên thị trường: Giá cả của chứng khoán trên thị trường OTC thường đựơc xác lập theo phương thức thương lượng và thoả thuận (Negotiated Market). OTC vận động như một mạng lưới liên công ty ( interdealer network). Các nhà tạo giá cạnh tranh giữa họ với nhau, liên tục đưa ra giá rao mua và giá chào bán (ask), giao dịch sẽ được rút lại bằng thương lượng, và đưa ra giá cuối cùng sau thoả thuận. Từ đó, giá thị trường cũng được tham khảo từ mạng lưới này.Đặc biệt, do tính đa dạng của thị trường nên tại một thời điểm, trên OTC có thể có nhiều mức giá khác nhau cho một loại chứng khoán. d. Thị trường OTC chịu sự chi phối của các nhà tạo lập thị trường: Các nhà tạo lập thị trưòng đóng vai trò quan trọng trên thị trường OTC. Họ duy trì tính thanh khoản cho các loại chứng khoán mình đảm trách, thông qua việc nắm giữ một lượng lớn chứng khoán để luôn sẵn sàng mua, bán, giao dịch với khách hang. e. Động lực chuyển hướng giá trên thị trường: Động lực chuyển hướng giá trên thị trường OTC chịu chi phối tương đối lớn từ các nhà tạo giá của thị trường. Khi nhà tạo giá muốn khuyến khích người đầu tư bán chứng khoán ra thì họ sẽ đưa ra giá rao mua cao hơn. Qua đó, tác động đến các nhà tạo giá khác, họ Giáo viên hướng dấn: Th.s Đặng Trí Thọ Nguồn: Nhóm liên minh Tài chính tiền tệ Anh 3 và Anh 6 5 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM bám theo nhịp độ và làm cho giá chứng khoán tăng lên. Ngược lại, khi các nhà tạo giá muốn hấp dẫn người mua mua vào, họ sẽ giảm giá chào bán. Và khi xu thế này lan qua các nhà tạo giá khác, sẽ làm cho giá chứng khoán giảm xuống. f. Tính năng động của giao dịch bên ngoài thị trường chính: Các công ty kinh doanh chứng khoán trên OTC có thể duy trì lượng chứng khoán OTC tồn kho riêng cho mình mà không cần đăng kí tạo giá. Hoặc cũng có thể sẵn sàng mua hay chào bán chứng khoán OTC cho chính tài khoản của họ bất cứ thời điểm nào (position trading). Các công ty này có thể tuỳ ý chọn cách để thực hiện lệnh cho khách hang của mình, giao dịch tự doanh bằng tài khoản công ty, hoặc giao dịch môi giới hưởng hoa hồng bằng cách chỉ thu xếp mua bán cho tài khoản của khách hang. 2. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG OTC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ. 2.1. THỊ TRƯỜNG OTC HỖ TRỢ VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN. Bằng các đặc điểm nổi bật trên, thị trường OTC đang tạo ra sức hút lớn với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chứng khoán. Cổ phiếu của các doanh nghiệp được mua bán trao đổi sôi động trên thị trường OTC, ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư, từ đó tác động đến giao dịch trên thị trường chính thức. Mặt khác, giá cổ phiếu trên thị trường OTC cũng là cơ sở tham khảo cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tự khi tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chính vì thế, hoạt động của thị trường OTC đã, đang và sẽ tác động lớn tới hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán. 2.2. THỊ TRƯỜNG OTC TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT TRÊN CÁC SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN. Là thị trường phi tập trung, các chứng khoán giao dịch trên thị trường OTC rất đông đảo và đa dạng, (hay nói cách khác, thị trường OTC không “kén” chứng khoán giao dịch). Chính vì thế, OTC là cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa đủ điều kiện tham gia thị trường tập trung, thu hút vốn từ việc bán cổ phiếu của mình để mở rộng kinh doanh sản xuất. Các doanh nghiệp này tham gia thị trường OTC không những có thể thu hút vốn từ kinh doanh cổ phiểu, mà còn có cơ hội cọ xát, tăng kinh nghiệm trước khi đưa cổ phiếu của doanh nghiệp mình tham gia thị trường chính thức. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển chính là một vai trò tích cực mà TT OTC tác động đến sự phát triển của nền kinh tế. 2.3 THỊ TRƯỜNG OTC TẠO MÔI TRƯỜNG LINH HOẠT CHO NHÀ ĐẦU TƯ. Do tính năng động của thị trường, các nhà đầu tư hoạt động trên OTC rất dễ dàng trong việc giao dịch, truy cập, chia sẻ thông tin. Do đó, tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả giao dịch. Giáo viên hướng dấn: Th.s Đặng Trí Thọ Nguồn: Nhóm liên minh Tài chính tiền tệ Anh 3 và Anh 6 6 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM 2.4 THỊ TRƯỜNG OTC GIÚP TĂNG TÍNH THANH KHỎAN CHO CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH. Một trong những lí do khiến thị trường chứng khoán phát triển nhanh là tính thanh khoản cao của cổ phiếu. Chứng khoán có tính thanh khoản (tính lỏng) là những chứng khoán có sẵn thị trường cho việc bán lại dễ dàng, giá cả tương đối ổn định theo thời gian. Là thị trường linh hoạt, năng đông và hiệu quả cao, OTC đã góp phần tích cực tăng tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. 3. THỊ TRƯỜNG OTC MỸ (NASDAQ) – MỘT MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH CHO THỊ TRƯỜNG OTC THẾ GIỚI. NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotations system, là sàn giao dịch chứng khoán phi tập trung(OTC), có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 thế giới. Nasdaq được thành lập năm 1971 bởi Hiệp hội những người buôn bán chứng khoán Quốc gia (NASD), và hiện đang được điều hành bởi Nasdaq Stock Market, Inc. NASDAQ là sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất nước Mỹ, với khoảng 3,200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ.Khi bắt đầu mở cửa giao dịch vào ngày 8/2/1971, NASDAQ là sàn thị trường chứng khoán điện tử tiên phong trên thế giới. Lúc đầu, nó chỉ đơn thuần là hệ thống bản điện tử niêm yết giá chứ chưa thực sự kết nối giữa người mua với người bán. Tác dụng quan trọng nhất lúc đó là nó giúp làm giảm mức chênh lệch giữa giá mua(bid price) và giá bán(ask price)cổ phiếu , gây bất lợi cho những tay môi giới chứng khoán thường kiếm bộn nhờ chênh lệch này, song lại làm thị trường chứng khoán hoạt động nhộn nhịp hơn. Vài năm sau, NASDAQ tiến gần hơn đến một sàn giao dịch chứng khoán theo đúng nghĩa của nó, khi đưa vào hoạt động hệ thống báo cáo và giao dịch chứng khoán tự động. Cho đến năm 1987, hầu hết các giao dịch được tiến hành qua điện thoại, song trong suốt cuộc khủng hoảng của thị trường chứng khoán năm 1987, những người tạo lập thị trường hầu như không trả lời điện thoại. Để đối phó với vấn đề này, Hệ thống thực thi các lệnh nhỏ (SOES) đã ra đời, cung cấp cho những người mua bán chứng khoán một phương thức giao dịch điện tử hoàn toàn mới, và để đảm bảo những giao dịch nhỏ không bị bỏ qua. NASDAQ cũng niêm yết cổ phiếu của chính họ trên sàn dưới mã hiệu NDAQ. Chỉ số chủ yếu trên NASDAQ là chỉ số tổng hợp NASDAQ (The Nasdaq Composite), được xây dựng dựa trên giá cổ phiếu của toàn bộ các công ty niêm yết trên NASDAQ. Chỉ số này là chỉ số được theo dõi nhiều nhất đối với các công ty về công nghệ. Một số mốc chính với chỉ số tổng hợp NASDAQ: Giáo viên hướng dấn: Th.s Đặng Trí Thọ Nguồn: Nhóm liên minh Tài chính tiền tệ Anh 3 và Anh 6 7 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM -17/7/1995: lần đầu tiên chỉ số tổng hợp NASDAQ đóng cửa ở mức giá trên 1000 điểm. -10/3/2005: chỉ số này đạt mức giao dịch cao kỉ lục 5,132.52 điểm. -10/10/2002: chỉ số tổng hợp NASDAQ tụt xuống mức thấp nhất 1,108.49 điểm. Bên cạnh NASDAQ Composite thì NASDAQ 100 và Nasdaq Financial 100 cũng là những chỉ số chứng khoán rất quan trọng. Nasdaq 100 là chỉ số chứng khoán của 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên NASDAQ, cả công ty trong nước và quốc tế, còn Nasdaq Financial 100 là của các công ty tài chính. Để được lọt vào top 100 công ty trong chỉ số NASDAQ 100, một công ty phải đạt được các số tiêu chí sau, bao gồm: 1. Được niêm yết độc quyền trên NASDAQ. 2. Đã niêm yết được ít nhất 2 năm( hoặc 1 năm nếu thoả mãn một số tiêu chuẩn về vốn hoá thị trường). 3. Khối lượng giao dịch bình quân ngày tối thiểu là 200,000 cổ phiếu. 4. Lưu hành báo cáo hàng quí và hàng năm. 5. Không đứng trước nguy cơ phá sản. Ngoài ra, nếu công ty có nhiều loại cổ phiếu thì nó chỉ được phép có 1 cổ phiếu với giá trị vốn hoá thị trường lớn nhất được tham gia vào chỉ số NASDAQ 100. Danh mục công ty nằm trong NASDAQ 100 được tái cơ cấu lại theo chu kì 1 năm hoặc sau khi xảy ra các vụ chia tách, sáp nhập các công ty trong top 100. Trong danh sách của NASDAQ 100 được công bố 1/2/2007 có nhiều cái tên khá quen thuộc trong lĩnh vực IT như: Adobe Systems Incorporated (ADBE), Amazon.com, Inc. (AMZN), Apple Inc. (AAPL), Cisco Systems, Inc. (CSCO), Dell Inc. (DELL), eBay Inc. (EBAY). NASDAQ đã có những nỗ lực đáng kể nhằm thâu tóm London Stock Exchange. Hiện NASDAQ đã nắm được 28.75% cổ phần của London Stock Exchange và đưa ra mức giá £12.43, mức giá cao nhất mà họ từng trả cho một cổ phần trên thị trường mở. (Nguồn về thị trường NASDAQ: www.saga.vn) Giáo viên hướng dấn: Th.s Đặng Trí Thọ Nguồn: Nhóm liên minh Tài chính tiền tệ Anh 3 và Anh 6 8 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM III. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1. THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM ĐÃ TỒN TẠI NHƯNG CHƯA CHÍNH THỨC. Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về thực trạng doanh nghiệp tính đến thời điểm tháng 6 năm 2005, cả nước có gần 2000 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá và trên 3000 công ty cổ phần. Tổng vốn điều lệ của các công ty này hơn hơn rất nhiều lần khối lượng vốn hoá trên thị trường chính thức. Đây chính là nguồn cung của thị trường OTC. Hay nói theo cách của một số người thường nói là thị trường OTC ở Việt Nam rất nhiều tiềm năng. Không phải cổ phiếu của tất cả các công ty cổ phần đều được mua bán, trao đổi thường xuyên mà chỉ có một ít trong số đó được giao dịch. Có những loại cổ phiếu gần như không bao giờ được giao dịch, nhưng có những loại cổ phiếu tuy chưa được niêm yết trên thị trường chính thức trên sàn, nhưng chúng được giao dịch rất sôi động như cổ phiếu của các ngân hàng cổ thương mại cổ phần Á Châu, Sài Gòn Thương Tín, Bánh kẹo Kinh đô, Vinamilk. Đây chính là những cổ phiếu mà các nhà đầu tư có tổ chức, nhất là các quỹ đầu tư rất quan tâm. Thị trường phi tập trung ở Việt Nam đang tồn tại là một thực thể khách quan. Chỉ có thể nói, rằng hoạt động của thị trường này còn manh mún, rời rạc, tổ chức của thị trường này chưa được chặt chẽ, chưa có người tạo lập và dẫn dắt thị trường chứ không thể nói là Việt Nam chưa có thị trường OTC và Việt nam đang đặt mục tiêu xây dựng đến năm 2010 sẽ có thị trường này như một số người thường nói. Thị trường OTC là một tất yếu, là một phần không thể tách rời khỏi một nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi như Việt Nam hiện nay. Việc quản lý thế nào là hợp lý để phát huy được tiềm năng và giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn, chính là bài toán khó đặt ra không chỉ riêng cho các nhà quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC. 2.1 TÍCH CỰC 2.1.1 Cải thiện tính minh bạch trên thị trường Quản lý OTC tập trung có áp dụng các chế tài cần thiết sẽ giúp cải thiện tính minh bạch trên thị trường. Các Cty đại chúng phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và bất thường theo Luật DN như: báo cáo tài chính năm có kiểm toán, thông tin bất thường... Với việc "định cư" OTC, kiểm tra giám sát quá trình công bố thông tin của các Cty đại chúng sẽ ngày được thắt chặt hơn, giúp các nhà đầu tư hiểu hơn nữa tình hình hoạt động sản xuất của DN phát hành, từ đó giúp ích cho việc xem xét, định giá chính xác DN nhằm tránh những rủi ro trong quá trình giao dịch và tạo điều kiện bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, Giáo viên hướng dấn: Th.s Đặng Trí Thọ Nguồn: Nhóm liên minh Tài chính tiền tệ Anh 3 và Anh 6 9 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM tránh được các rủi ro trong quá trình giao dịch chứng khoán OTC. Hầu hết các giao dịch trên thị trường OTC đều mang tính tự phát, chưa có một cơ chế quản lý chặt chẽ nên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để có thể thực hiện mua bán một cách dễ dàng, thông thường phải thông qua trung gian đứng giữa. Điều đó có thể dẫn tới khả năng gây ra các giao dịch thao túng giá khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị ép giá. Việc xây dựng cơ chế quản lý giao dịch OTC còn giúp các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhau, yên tâm hơn khi mua cổ phiếu vì đã có khung pháp lý bảo vệ cho họ. Từ đó góp phần hạn chế được rủi ro, tạo ra sự an toàn trong giao dịch, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Khi sàn OTC chính thức hoạt động, các tổ chức đăng ký giao dịch tại sàn ngoài việc có thể dễ dàng huy động vốn thông qua phát hành, còn là một bước đệm tập dượt về công bố, quản trị, điều hành Cty trước khi chính thức niêm yết cổ phiếu tại sàn HaSTC hoặc HoSE. Bên cạnh đó, đây cũng là một biện pháp PR hiệu quả và kinh tế nhằm nâng cao hình ảnh DN, giúp DN sẽ có rất nhiều lợi thế khi tiếp tục phát hành cổ phiếu. Trong tình cảnh tính thanh khoản của thị trường niêm yết cũng như thị trường OTC đang rất kém như hiện nay, với chủ trương ưu tiên những cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, những cổ phiếu của những chủ thể chủ chốt trong hệ thống tài chính hiện đang có tính thanh khoản cao thì sự vận hành của thị trường OTC tập trung có thể sẽ là một dấu hiệu tốt giúp cải thiện tính thanh khoản, mang lại nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư. Theo nguồn tin từ website www.tienphongonline.com.vn , www.vnexpress.net , www.vneconomy.vn , www.thanhnien.com.vn . 2.1.2 Cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư. Sau những lo ngại về tình hình kinh tế ở Việt Nam, niềm tin đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài vẫn không mấy thay đổi. Theo thông tin từ Thị trường chứng khoán Việt Nam dù đang trong giai đoạn nhạy cảm, nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Dòng tiền tiềm năng đổ vào thị trường ở mức cao thể hiện qua số dư tiền gửi tại các công ty chứng khoán vẫn đạt khoảng 400-600 tỷ đồng/công ty đối với các công ty lớn và khoảng 100-200 tỷ đồng/công ty đối với những công ty nhỏ ngay cả trong những tháng ảm đạm. Nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian qua thể hiện xu hướng bán chủ đạo, nhưng họ vẫn quan tâm nhiều tới thị trường Việt Nam. Tính tới đầu tháng 9/2008, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho trên 12.000 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có hơn 800 mã của nhà đầu tư tổ chức và hơn 11.000 mã của nhà đầu tư cá nhân. Riêng trong tháng 8, đã có thêm 35 tổ chức và hơn 220 nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản. Có thể nói nhu cầu đầu tư có tiềm năng khá lớn, trong khi tại sàn niêm yết cả HoSE và HaSTC mới chỉ có khoảng 300 mã, so với hơn 1.000 loại cổ phiếu đã từng được giao dịch trên thị trường OTC trước đây quả là Giáo viên hướng dấn: Th.s Đặng Trí Thọ Nguồn: Nhóm liên minh Tài chính tiền tệ Anh 3 và Anh 6 10 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC Ở VIỆT NAM con số bé nhỏ.Hơn thế nữa, khó khăn lớn nhất trên thị trường OTC chính là khoảng trống thông tin về người có nhu cầu mua và bán. Và các dịch vụ mà CTCK đưa ra hiện nay chủ yếu nhằm khỏa lấp khoảng trống này, trong đó lập sàn giao dịch cổ phiếu OTC là một dịch vụ điển hình. Giảm thiểu rủi ro, tránh bị giá thao túng, và giao dịch bảo đảm là những cái được lớn nhất của nhà đầu tư OTC khi thực hiện giao dịch qua công ty chính thức. 2.1.3 Thị trường tiện lợi cho các giao dịch. Trong mô hình thị trường chứng khoán quốc gia, thị trường phi tập trung (OTC) là một thị trường cấp cao,