Chuyên đề phương pháp thi công nền đường

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, ngành Giao Thông Vận Tải là ngành có những đóng góp vô cùng quan trọng. Cùng với sự phát triển liên tục của đất nước trong những năm qua, lĩnh vực xây dựng công trình nói riêng và lĩnh vực xây dựng cơ bản nói chung đã và đang được nhà nước đầu tư phát triển và có những thành tựu đáng tự hào. Thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”. Nghiên cứu khoa học kết hợp với sản xuất, nhà trường đã tổ chức phân công cho sinh viên ngành kinh tế xây dựng giao thông, sau khi học hết các môn kỹ thuật xây dựng cầu, đường đến thực tập ở các đơn vị trong ngành, nhằm kết hợp giữa lý thuyết học trên giảng đường với sự học hỏi thực tế. Em được phân công về thực tập tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây. Qua thời gian thực tập tại công ty em đã rút ra nhiều bài học bổ ích cho bản thân.

doc39 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3716 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề phương pháp thi công nền đường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan