Chuyên đề Thực trạng hoạt động đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect

Thị trường chứng khoán Việt Nam khai trương vào ngày 20/07/2000 và chính thức động từ ngày 28/07/2000 sau nhiều năm chuẩn bị. Cho đến nay, thị trường chứng khoán đã trở thành một kênh huy động vốn trung dài hạn trong nền kinh tế thị trường, bổ sung cho các kênh huy động vốn khác. Thị trường chứng khoán ngày càng được hoàn thiện phù hợp với thực tế phát triển kinh tế và nhu cầu kinh doanh của các nhà đầu tư.Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán thì các công ty chứng khoán cũng được thành lập và thực hiện nhiều nghiệp vụ cơ bản về chứng khoán. Từ trước đến nay ta vẫn thường hay đề cập đến nghiệp vụ môi giới mà không quan tâm nhiều đến nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của các công ty chứng khoán. Đây là một nghiệp vụ chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của đa số các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, do trình độ chuyên môn, năng lực thực hiện của các công ty chứng khoán cũng như các yếu tố khách quan dẫn đến việc thực hiện nghiệp vụ này ở các công ty chứng khoán còn nhiều bất cập. Chính vì thế trong quá trình thực tập tại công ty chứng khoán VNDirect em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Thực trạng hoạt động đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect” làm chuyên đề thực tập nhằm hiểu rõ hơn về nghiệp vụ tự doanh chứng khoán trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của việc đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh. Đề tài của em được chia làm 2 phần: Phần I: Thực trạng của hoạt động tự doanh chứng khoán tại VNDIRECT Phần II: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tự doanh của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

doc77 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4516 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Thực trạng hoạt động đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Phần I: Thực trạng của hoạt động tự doanh chứng khoán tại VNDIRECT 1 Phần II: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tự doanh của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT 1 Phần I: Thực trạng của hoạt động tự doanh chứng khoán tại VNDIRECT 2 I. Quá trình phát triển của công ty 2 1. Khái quát chung 2 2. Sơ đồ tổ chức của VNDIRECT: 3 3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây: 5 II. Thực trạng của hoạt động tự doanh tại VNDIRECT 10 1. Giới thiệu chung về nghiệp vụ tự doanh chứng khoán 10 1.1. Khái niệm 10 1.2. Yêu cầu của hoạt động tự doanh 11 1.3. Mục đích của hoạt động tự doanh 12 2. Quy trình thực hiện đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh tại VNDIRECT 13 2.1 Xác định mục tiêu đầu tư 13 2.2. Phân tích cơ hội đầu tư 14 2.2.1. Phân tích cơ bản: 14 2.2.2. Phân tích kỹ thuật 16 2.2.3. Định giá chứng khoán 31 2.3. Thực hiện phân bổ tài sản và xây dựng danh mục đầu tư 32 2.4. Quản lý và đánh giá danh mục đầu tư 36 2.5. Điều chỉnh danh mục đầu 37 3. Phương pháp thực hiện đầu tư theo nghiệp vụ tự doanh 39 4. Kết quả và hiệu quả thực hiện đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh tại VNDIRECT. 43 4.1. Vốn đầu tư thực hiện 43 4.2. Tốc độ tăng trưởng của Danh mục đầu tư chứng khoán. 45 5. Đánh giá hoạt động tự doanh của VNDIRECT 46 5.1.Những thành tựu 46 5.2.Những hạn chế và nguyên nhân 47 5.2.1. Những hạn chế. 47 5.2.2.Nguyên nhân 49 Phần II: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tự doanh của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT 53 I. Định hướng phát triển của công ty 53 II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh tại công ty chứng khoán VNDIRECT 58 1.Nhóm giải pháp đối với công ty 58 1.1. Hoàn thiện quy trình tự doanh tại VNDIRECT 58 1.2. Nâng cao chất lượng và số lượng cán bộ tự doanh 60 1.3. Hoàn thiện công tác nghiên cứu và phân tích 61 1.4. Hoàn thiện việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán và đa dạng hóa danh mục đầu tư. 64 1.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của ban kiểm soát 65 1.6. Mở rộng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư thông qua nghiệp vụ tự doanh 66 1.7. Bổ sung thêm công tác quản lý rủi ro đối với hoạt động tự doanh 66 2. Nhóm giải pháp đối với các cơ quản quản lý nhà nước 69 3. Kiến nghị đối với công ty chứng khoán VNDIRECT về hoạt động của nghiệp vụ tự doanh. 70 KẾT LUẬN 72 PHỤ LỤC: TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 LỜI MỞ ĐẦU Thị trường chứng khoán Việt Nam khai trương vào ngày 20/07/2000 và chính thức động từ ngày 28/07/2000 sau nhiều năm chuẩn bị. Cho đến nay, thị trường chứng khoán đã trở thành một kênh huy động vốn trung dài hạn trong nền kinh tế thị trường, bổ sung cho các kênh huy động vốn khác. Thị trường chứng khoán ngày càng được hoàn thiện phù hợp với thực tế phát triển kinh tế và nhu cầu kinh doanh của các nhà đầu tư.Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán thì các công ty chứng khoán cũng được thành lập và thực hiện nhiều nghiệp vụ cơ bản về chứng khoán. Từ trước đến nay ta vẫn thường hay đề cập đến nghiệp vụ môi giới mà không quan tâm nhiều đến nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của các công ty chứng khoán. Đây là một nghiệp vụ chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của đa số các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, do trình độ chuyên môn, năng lực thực hiện của các công ty chứng khoán cũng như các yếu tố khách quan dẫn đến việc thực hiện nghiệp vụ này ở các công ty chứng khoán còn nhiều bất cập. Chính vì thế trong quá trình thực tập tại công ty chứng khoán VNDirect em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Thực trạng hoạt động đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect” làm chuyên đề thực tập nhằm hiểu rõ hơn về nghiệp vụ tự doanh chứng khoán trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của việc đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh. Đề tài của em được chia làm 2 phần: Phần I: Thực trạng của hoạt động tự doanh chứng khoán tại VNDIRECT Phần II: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tự doanh của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT Phần I: Thực trạng của hoạt động tự doanh chứng khoán tại VNDIRECT I. Quá trình phát triển của công ty 1. Khái quát chung Tên giao dịch tiếng việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Tên giao dịch tiếng anh: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội Điện thoại: (84-4) 972 4568  Fax: (84-4) 972 4600  Email: info@VNDirect.com.vn  Website: www.VNDirect.com.vn Tổng giám đốc/Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thanh hiện tại là bà: Phạm Minh Hương Số giấy phép hoạt động: 22/UBCK-GPHĐKD Ngày cấp: 16/11/2006  Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng , hiện tại là:300 tỷ đồng Hình thức sở hữu vốn: công ty cổ phần Lĩnh vực kinh doanh: Công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán. Tổng số nhân viên : 178 người trong đó nhân viên quản lý: 31 người. VNDirect là công ty thành viên của Tập đoàn Đầu tư IPA, một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài vụ kinh doanh, bao gồm hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư. Công ty được thành lập và điều hành bởi một nhóm các chuyên gia tài chính và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, mạng lưới chi nhánh và đại lý nhận lệnh trên toàn quốc, cùng với đội ngũ cán bộ điều hành và hơn 180 chuyên viên có nền tảng kiến thức tài chính chuyên sâu, bề dày kinh nghiệm về môi trường kinh doanh chính và đầu tư bất động sản. Công ty hoạt động theo giấy phép của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp năm 2006 với đầy đủ nghiệp và mạng lưới quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, VNDirect đã khẳng định được vị thế là một trong những công ty chứng khoán trẻ có dịch vụ uy tín nhất trên thị trường. 2. Sơ đồ tổ chức của VNDIRECT: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VNDIRECT 3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây: Trong năm 2008, VNDirect đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa ra các sản phẩm mới để phục vụ Quý khách hàng. Những kết quả mà VNDirect đã đạt được trong năm vừa qua bao gồm: Về công nghệ và dịch vụ : Tháng 3 năm 2008, VNDirect đã hoàn tất đầu tư và đưa vào hoạt động trung tâm dữ liệu (Data Center). Với trung tâm dữ liệu hiện đại vào bậc nhất của Việt nam hiện nay, VNDirect đã khẳng định rõ ràng chất lượng dịch vụ, bảo đảm hệ thống hoạt động với sự ổn định tuyệt đối (99,9%) và độ an toàn cao cho các nhà đầu tư giao dịch trực tuyến với công ty. Triển khai thành công giao dịch từ xa với HOSE, và HASTC. Qua đó,VNDirect đã có thể tăng được số lương đại diện sàn cần thiết để nhập lệnh vào hệ thống của 2 sàn. Ra mắt bảng giá DirectBoard với ưu điểm vượt trội về tốc độ cập nhật giá, và những tính năng ưu việt như thân thiện, dễ sử dụng, giúp khách hàng có thể chọn lựa được các danh mục cổ phiếu cần theo dõi theo yêu cầu của mình. Liên tục nâng cấp giải pháp Giao dịch trực tuyến VNDirect Online để mang lại các tiện ích mới cho khách hàng như huỷ sửa lệnh trực tuyến, ứng trước tiền bán trực tuyến và đặc biệt là chuyển tiền trực tuyến. VNDirect là công ty chứng khoán đầu tiên cho phép khách hàng thực hiện tất cả các giao dịch cần thiết qua internet. Đưa các công cụ hỗ trợ đầu tư vào website như: Quản lý Danh mục theo giá vốn và giá trị thị trường; tính năng gửi cảnh báo về giá chứng khoán cho khách hàng; đồ thị phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, VNDirect đã xây dựng bộ chỉ số nghành giúp Nhà đầu tư có thể dễ dàng phân tích công ty mình quan tâm hoạt động trong lĩnh vực nào và so sánh với các công ty khác trong cùng lĩnh vực để phát hiện cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp nào có lợi nhất trong các doanh nghiệp cùng ngành . Tháng 12-2008, VNDirect là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên được chọn giao dịch không sàn với HOSE và đạt tốc độ xử lý lệnh vào HOSE nhanh nhất là 83 lệnh/ giây trong khi phần lớn các công ty chứng khoán khác chỉ đạt tốc độ xử lý ở mức dưới 50 lệnh/ giây. Đây là một thành tích vượt bậc, chứng tỏ hướng đi đúng đắn và cam kết đầu tư dài hạn của công ty vào nền tảng công nghệ. Với tốc độ xử lý lệnh trên, các khách hàng của VNDirect sẽ có cơ hội gửi lệnh vào sàn trực tiếp với khả năng khớp lệnh cao nhất hiện nay trên thị trường. Về mạng lưới : Công ty đã mở rộng và phát triển mạng lưới đại lý rộng khắp trên toàn quốc. Riêng trong năm 2008, công ty khai trương thêm 2 đại lý nhận lệnh ở TPHCM và Vĩnh phúc nâng tổng số đại lý nhận lệnh lên 8 đại lý ở các tỉnh và thành phố lớn. VNDirect đã xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với rất nhiều Ngân hàng bao gồm BIDV,Ngân hàng Nông Nghiệp, Việt Á, VP bank, Liên Việt để kết hợp cung cấp giải pháp hỗ trợ vốn đầu tư và dịch vụ tài chính trọn gói cho nhà đầu tư bao gồm: dịch vụ uỷ thác đầu tư có hỗ trợ vốn cho các đợt đấu giá IPO, dịch vụ cầm cố các cổ phiếu niêm yêt với lãi suất hợp lý và tỷ lệ hỗ trợ cao, dịch vụ repo cho một số cổ phiếu chưa niêm yết. Về đội ngũ cán bộ : Ban lãnh đạo VNDirect là một đội ngũ chuyên gia gắn bó và tận tâm vì quyền lợi của khách hàng, luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách để xứng đáng với sự tin cậy của các nhà đầu tư sử dụng dịch vụ của công ty. Công ty đã không ngừng xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên viên môi giới với những kiến thức chuyên sâu về thị trường để hỗ trợ nhà đầu tư có thêm thông tin và nhận định khi đưa ra các quyết định đầu tư. Nhóm chuyên gia nghiên cứu và phân tích thị trường của VNDirect cũng rất thành công trong việc đưa ra các báo cáo ngày, báo cáo giới thiệu về các cổ phiếu đáng được quan tâm và có những buổi thảo luận trực tiếp với nhà đầu tư về diễn biến cũng như xu hướng của thị trường. Với đội ngũ nhân viên trên 120 người, VNDiect sẽ tiếp tục cam kết không ngừng cải tiến và nâng cao trình độ tri thức để xứng đáng với sự tin cậy của Quý Khách hàng. Sau hai năm hoạt động, với số vốn chủ sở hữu 300 tỷ đồng VNDirect đã khẳng định là một trong những công ty chứng khoán có uy tín nhất hiện nay trên thị trường. 2008 là một năm khó khăn cho thị trường tài chính Việt nam. VNDirect cũng không thể tránh khỏi những rủi ro biến động bất thường của thị trường. Cụ thể kết quả kinh doanh của công ty trong những năm qua được thể hiện như sau: Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2007 2008  Doanh thu 323.441 214.913  Lãi đầu tư 25.505 18.74  Lợi nhuận sau thuế 95.877 14.32  Nguồn:Báo cáo tài chính của VNDIRECT Nhận xét: Doanh thu và lãi đầu tư của VNDIRECT năm 2007 là rất tốt, mặc dù đây là năm đầu công ty đi vào hoạt động nhưng rõ ràng VNDIRECT đã có chỗ đứng trên thị trường và đạt hiểu quả kinh doanh tốt. Trong đó doanh thu của từng nghiệp vụ tính trên tổng doanh thu như sau Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Môi giới Tự doanh Tư vấn đầu tư Khác  Số tuyệt đối 46.488 259.975 0.667 16.310  % so với tổng doanh thu 14.37 80.38 0.21 5  Nguồn: VNDIRECT Hoạt động mang lại doanh thu cao nhất cho công ty vẫn là hoạt động tự doanh chứng khoán, tiếp đến là hoạt động môi giới chứng khoán. Hiện nay, khi các công ty đang cạnh tranh gay gắt với nhau thì nghiệp vụ môi giới chứng khoán đòi hỏi phải được đầu tư để nâng cao hiệu quả của mình. Hoạt động tư vấn của công ty chỉ mới chiếm chưa đầy 1% tổng doanh thu điều đó chứng tỏ công ty chưa tận dụng được hết những ưu thế của mình.Nghiệp vụ môi giới cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu của công ty. Trong tình hình hiện nay nghiệp vụ môi giới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, ta có thể thấy sự biến động về doanh thu của công ty trong năm 2008. Nguyên nhân của sự giảm sút này chính là do cuộc khủng hoảng kinh tế đã dẫn đến sự suy giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2008. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản: STT Chỉ tiêu Đơn vị tính (%) Năm 2007 Năm 2008  1 Cơ cấu tài sản %      - Tài sản dài hạn/Tổng TS %  17.54% 16.36%  TS ngắn hạn/ Tổng TS %  82.31% 83,84%  2 Cơ cấu vốn %      - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 76% 41.60%  Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn %  54% 58.40%  3 Khả năng thanh toán Lần      - Khả năng thanh toán nhanh Lần  1.01 0.81  -Khả năng thanh toán hiện hành Lần  1.01 2.101  4 Tỷ suất lợi nhuận %      -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản %  23% -13.99%  -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ DT thuần %  27% -42.61%  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH %  32% -24%  Nguồn: Báo cáo tài chính VNDIRECT Ta có thể sự biến động về lợi nhuận trong năm 2008. Trong năm 2007 lợi nhuận của công ty là khá cao nhưng trong năm 2008 thì có sự sụt giảm. Đó cũng là tình hình chung của các công ty chứng khoán trong giai đoạn hiện nay. Việc công ty duy trì được hoạt động của mình cũng là một thành công lớn. II. Thực trạng của hoạt động tự doanh tại VNDIRECT 1. Giới thiệu chung về nghiệp vụ tự doanh chứng khoán 1.1. Khái niệm Giao dịch tự doanh là các giao dịch bằng chính nguồn vốn kinh doanh của công ty chứng khoán nhằm phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh thu lợi của chính mình. Đó là hoạt động mua đi bán lại chứng khoán, nói cách khác là hoạt động kinh doanh nhằm thu chênh lệch giá ( mua thấp bán cao) để thu chênh lệch giá. Ở Việt Nam, theo Luật chứng khoán ngày 29/6/2006 thì nghiệp vụ tự doanh là việc công ty chứng khoán mua và bán chứng khoán cho chính mình. Hoạt động tự doanh được thực hiện theo hai phương thức là giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp: Giao dịch trực tiếp là các giao dịch “ trao tay” giữa khách hàng và công ty chứng khoán theo giá thỏa thuận trực tiếp ( giao dịch tại quầy). Các đối tác giao dịch do các tổ chức tự “ đấu mối”, họ có thể là cá nhân hay tổ chức (chủ yếu là các công ty chứng khoán). Giao dịch gián tiếp là các giao dịch mà công ty chứng khoán không thể thực hiện được bằng giao dịch trực tiếp để đảm bảo an toàn khi thị giá có biến động lớn và dôi khhi có thể vì mục đích can thiệp vào giá thị trường. Nghiệp vụ tự doanh của CTCK có thể chia thành 2 lĩnh vực: Thứ nhất, các công ty chứng khoán thực hiện việc mua bán chứng khoán niêm yết cho chính công ty mình. Tuy nhiên, hiện nay do số lượng các chứng khoán niêm yết còn ít nên nghiệp vụ này hầu như chưa được triển khai. Thứ hai, các CTCK thực hiện hoạt động tự doanh bằng hình thức như mua chứng khoán không niêm yết lô lẻ, sau đó công ty chứng khoán sẽ gộp lại thành lô chẵn để niêm yết và có thể bán lại trên Trung tâm giao dịch chứng khoán, Tác dụng của hoạt động tự doanh: Khối lượng mua bán chứng khoán tăng lên tạo điều kiện cho thị trường sôi động Tăng tính thanh khoản cho thị trường: Tiêu cực của hoạt động tự doanh là các công ty chứng khoán có thể sử dụng các hoạt động bị cấm như thao túng thị trường thông đồng với nhau nhằm tăng giá hoặc giảm giá chứng khoán để kiếm chênh lệch giá, gây tổn hại cho đông đảo các nhà đầu tư nhỏ. 1.2. Yêu cầu của hoạt động tự doanh Đối với công ty chứng khoán, yêu cầu khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh là: - Tách biệt quản lý: Khi công ty chứng khoán đồng thời thực hiện cả 2 nghiệp vụ môi giới và tự doanh thì phải tách biệt quản lý để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động, bao gồm tách bạch về yếu tố con người, quy trình nghiệp vụ, vốn và tài sản. Nhân viên làm nghiệp vụ tự doanh không quan hệ với bộ phận môi giới, không trao đổi với các khu vực làm việc khác. - Ưu tiên khách hàng: Công ty chứng khoán phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của chính mình. Điều này đảm bảo tính công bằng trong giao dịch chứng khoán khi mà các công ty chứng khoán có nhiều lợi thế hơn khách hàng về tìm kiếm thông tin và phân tích thị trường. - Góp phần bình ổn thị trường: Để góp phần bình ổn thị trường, công ty chứng khoán phải thực hiện giao dịch theo luật định trong giới hạn cho phép, tức mua vào bán ra chứng khoán trong giới hạn quy định của luật pháp nhằm góp phần bình ổn thị trường. Công ty chứng khoán phải đảm bảo có đủ tiền và chứng khoán để thanh toán các lệnh giao dịch cho tài khoản của chính mình. - Hoạt động tạo ra thị trường: Các công ty chứng khoán thực hiện tự doanh đối với chứng khoán mới phát hành và chưa có thị trường giao dịch nhằm tạo ra thị trường cấp hai cho chúng. 1.3. Mục đích của hoạt động tự doanh Đối với các công ty chứng khoán, mục đích của hoạt động tự doanh là thu chênh lệch giá chứng khoán cho chính mình Dự trữ đảm bảo khả năng thanh toán: đối với công ty chứng khoán nguồn chứng khoán dự trữ là cơ sở để : vay vốn từ các trung tâm thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán. Kinh doanh đầu tư: Việc đầu tư chứng khoán đem lại cho các công ty chúng khoán các khoản lợi nhuận từ lợi tức chứng khoán ( như lợi tức, trái tức, cổ phần quỹ đầu tư…) và chênh lệch giá. Ngược lại, khi thị giá bị tụt giảm thì các khoản lãi tức khó có thể bù đắp được phần mất giá. Chính vì vậy, các công ty hay ngân hàng rất thận trọng trong việc hoach định chiến lược đầu tư và đầu cơ chứng khoán. Kinh doanh hùn vốn: Bằng việc mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi hay kèm quyền chuyển đổi, các công ty chứng khoán đầu tư vào các công ty cổ phần sẽ là các cổ đông. Vì vậy, công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định pháp lý đối với các cổ đông lớn và hạn mức được phép đầu tư hùn vốn vào một công ty cổ phần. Can thiệp bảo vệ giá chứng khoán: Khi giá chứng khoán bị biến động bất lợi do tình hình hoạt động chung của thị trường các công ty chứng khoán thực hiện các giao dịch mua bán nhằm bình ổn lại thị trường theo yêu cầu can thiệp của cơ quan hữu trách và tự bảo vệ mình hay khách hàng của mình khi thực hiện các đợt phát hành hay bảo lãnh phát hành. Thu lợi: Về bản chất mục đích của hoạt động kinh doanh chứng khoán của các công ty chứng khoán là nhằm thu lợi tức và chênh lệch thị giá khi mua vào và bán ra ( tức mua rẻ bán đắt). Với lợi thế thông tin và sở trường phân tích ngoài mục đích tích lũy chứng khoán phục vụ khách hàng, hoạt động đầu tư chứng khoán của công ty chứng khoán thường là đầu cơ chờ chênh lệch giá. 2. Quy trình thực hiện đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh tại VNDIRECT * VNDIRECT thực hiện đầu tư chứng khoán theo quy trình sau: 2.1 Xác định mục tiêu đầu tư Đối với VNDIRECT thì Hội đồng đầu tư sẽ là người đề ra mục tiêu hoạt động tự doanh và phòng tự doanh có trách nhiệm thực hiện mục tiêu đó. Tùy vào từng thời điểm và tùy vào tình hình thực tế của thị trường chứng khoán mà công ty VNDIRECT có thể sử dụng kết hợp các mục tiêu như sau: Quyết định đầu tư hay thanh lý được căn cứ vào những đánh giá về rủi ro đầu tư, chiến lược thoát vốn và khả năng sinh lợi; Đầu tư vào các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong những ngành tiềm năng với kỳ vọng đạt được sự tăng trưởng mạnh trong định giá và cổ tức hàng năm; Đầu tư và các công ty có thương hiệu mạnh; Đầu tư vào các doanh nghiệp cổ phần hóa có qui mô lớn; Đầu tư và các chứng khoán có chọn lọc với tính thanh khoản cao; Các quỹ đầu tư của VNDIRECT sẽ ưu tiên cho việc đầu tư vào các công ty mà VNDIRECT đã tư vấn về việc cổ phần hóa, tái cấu trúc, quản lý tài chính, niêm yết, v.v; Bảo toàn số vốn so với số lượng vốn ban đầu và sức mua của nó không thay đổi nếu thị trường có biến động Phải đảm bảo cắt lỗ giá một chứng khoán nào giảm theo tỷ lệ là 15% so với giá mua bình quân Trong năm 2007 công ty VNDIRECT thường đầu tư vào các chứng khoán có tính thanh khoản cao và có tỷ suất lợi nhuận của danh mục là lớn nhất. Đây là mục tiêu đã giúp cho VNDIRECT đảm bảo được nguồn cốn cũng như đạt được tỷ suất lợi nhuận nhất định. 2.2. Phân tích cơ hội đầu tư 2.2.1. Phân tích cơ bản: Phân tích cơ bản theo nghĩa rộng là viêch phân tích tác động của các yếu tố và chu kỳ kinh doanh vào thị giá chứng khoán và phản ứng của thị trường trư
Luận văn liên quan