Chuyên đề Thực trạng và giải pháp hoạt động marketing dịch vụ vận tải biển của công ty vận tải dầu khí Việt Nam (chi nhánh Hà Nội)

Cơ chế thị trường được vận hành với nhiều thành phần kinh tế song song và tồn tại đã thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng. Sản xuất kinh doanh mở rộng, nhu cầu thị hiếu của con người đòi hỏi ngày càng cao. Các đơn vị sản xuất kinh doanh muốn dứng vững và phát triển được trên thị trường cần phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, thị trường khách hàng để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng một cách tối đa. Cùng với xu hướng đó, vai trò của hoạt động Marketing ngày càng được khẳng định trên thị trường. Nó giúp cho các đơn vị định hướng hoạt động kinh doanh của mình. Từ việc nghiên cứu thị trường, nhu cầu thị trường đến việc thúc đẩy tiêu thụ tăng doanh số bán và tăng sự thoả mãn khách hàng. Marketing được coi là một trong những bí quyết tạo nên sự thành công của doanh nghiệp và là công cụ cạnh tranh có hiệu quả. Đối với Công ty vận tải dầu khí Việt Nam (chi nhánh Hà Nội), hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải biển gắn liền với hoạt động Marketing đặc biệt là trong công tác tìm kiếm khách hàng. Làm tốt công tác Marketing sẽ đảm bảo tốt hiệu quả kinh doanh của Công ty. Qua lý thuyết và thực tế tìm hiểu hoạt động kinh doanh cũng nhờ hoạt động Marketing ở Công ty em đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing dịch vụ vận tải biển của Công ty vận tải dầu khí Việt Nam (chi nhánh Hà Nội)” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề được viết thành ba chương với các nội dung sau: Chương I: Thị trường vận tải biển và thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty vận tải dầu khí Việt Nam (chi nhánh Hà Nội). Chương II: Thực trạng hoạt động Marketing của Công ty vận tải dầu khí Việt Nam (chi nhánh Hà Nội). Chương III: Các giải pháp hoàn thiện nhằm mở rộng thị trường vận tải biển.

doc50 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1954 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Thực trạng và giải pháp hoạt động marketing dịch vụ vận tải biển của công ty vận tải dầu khí Việt Nam (chi nhánh Hà Nội), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan