Chuyên đề Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu

Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Tiết kiệm bao gồm các nội dung: tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời giờ, tiết kiệm tiền của. Mỗi người, dù làm công việc gì, ở vị trí nào cũng có thể thực hành tiết kiệm. Giá trị tiết kiệm của một người có thể nhỏ, nhưng nhiều người cộng lại sẽ lớn. Tham ô hiểu theo nghĩa chung nhất là trộm cướp là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Đối với cán bộ, tham ô là lợi dụng quyền hạn hoặc chức trách để ăn cắp của công làm của tư. Lãng phí là làm tốn kém, hao tổn một cách vô ích. Lãng phí có các nội dung: Lãng phí sức lao động, lãng phí thì giờ, lãng phí tiền của của nhà nước, cơ quan và bản thân mình. Quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ.

doc3 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 6705 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thu hoạch Chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu” ----------------------------- 1. Nhận thức của bản thân về vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu sau khi học tập chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”: Có thể hiểu các khái niệm cơ bản sau: Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Tiết kiệm bao gồm các nội dung: tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời giờ, tiết kiệm tiền của. Mỗi người, dù làm công việc gì, ở vị trí nào cũng có thể thực hành tiết kiệm. Giá trị tiết kiệm của một người có thể nhỏ, nhưng nhiều người cộng lại sẽ lớn. Tham ô hiểu theo nghĩa chung nhất là trộm cướp là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Đối với cán bộ, tham ô là lợi dụng quyền hạn hoặc chức trách để ăn cắp của công làm của tư. Lãng phí là làm tốn kém, hao tổn một cách vô ích. Lãng phí có các nội dung: Lãng phí sức lao động, lãng phí thì giờ, lãng phí tiền của của nhà nước, cơ quan và bản thân mình. Quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ. Tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu là kẻ thù của nhân dân; làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà, hại đến công việc cải thiện đời sống nhân dân, hại đến đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.Văn kiện Đại hội X của Đảng nhận định: “tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”. Những biện pháp chống tham ô, lãng phí, quan liêu: - Đồng tâm nhất trí, huy đông được sự tham gia của nhân dân. - Phải làm thường xuyên nhiệm vụ chống tham ô, lãng phí, quan liêu. - Phải công khai, dân chủ, minh bạch. Trong kiểm thảo thực hiện nguyên tắc: + Cán bộ, đảng viên ở vị trí càng cao thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ, mạnh dạn, thật thà tự kiểm thảo. + Thật thà báo cáo tình hình của đơn vị mình cho mọi người trong toàn đơn vị, toàn ngành biết rõ. + Phải kiên quyết “nhổ cỏ”. Nắm vững trọng điểm, làm từng bước, từ cấp trên đến cấp dưới, từ bộ phận chính đến bộ phận phụ. + Trong chống tham ô, lãng phí, quan liêu, giáo dục là chính, trừng phạt là phụ + Có khen thưởng, có kỷ luật – thưởng phạt nghiêm minh. + Coi trọng tự phê bình và phê bình. + Nhận thức đúng chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị chứ không phải là một tổ chức hành chính. 2. Liên hệ cá nhân về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu: a/ Những việc đã làm để thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu: - Thực hành tiết kiệm, sắp xếp công việc chuyên môn một cách khoa học để tránh lãng phí thời gian và chi phí tốn kém cho công việc - Gần gũi, quan tâm, thương yêu học sinh, nắm bắt tình hình kịp thời để có biện pháp giáo dục phù hợp, tránh xa rời thực tế hoặc lý thuyết suông. - Sống lành mạnh và vận động những người xung quanh (người thân, đồng nghiệp, bà con xóm phố) cùng sống có trách nhiệm, không lãng phí, xa hoa. b/ Những tồn tại, hạn chế: - Đôi khi còn lãng phí thời gian - Trong các cuộc họp còn thụ động, ít tham gia đóng góp ý kiến, tinh thần phê và tự phê chưa cao. c/ Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: - Do kinh nghiệm công tác chưa nhiều nên đôi khi không tránh khỏi những sai sót, phải làm lại gây lãng phí về thời gian - Do tính cách trầm, chưa mạnh dạn trong giao tiếp. 3. Kế hoạch cá nhân trong thời gian tới để thực hiện và làm tốt “Tư tưởng tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”: - Khắc phục những hạn chế nêu trên, phát huy những mặt tích cực đã làm được để thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. - Vận động gia đình, người thân và những người xung quanh cùng thực hiện. - Gắn các nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị với những tiêu chí cụ thể. Uông Bí, ngày 1 tháng 7 năm 2008 Người viết
Luận văn liên quan