Chuyên đề Xây dựng chính sách truyền thông cổ động sản phẩm xe Kamaz tại công ty DAESCO

Hệ thống truyền thông marketing hay còn gọi là hệ thống cổ động là việc sử dụng các công cụ marketing chủ yếu nhằm truyền đạt những thông tin cần thiết về hình ảnh, sản phẩm hay dịch vụ đến với khách hàng mục tiêu. Hệ thống truyền thông cổ động bao gồm các công cụ sau: 1, Quảng cáo: Là những hình thức truyền thông không trực tiếp thực hiện thông qua những phương tiện truyền tin phải trả tiền và xác định rõ nguồn kinh phí. 2, Marketing trực tiếp: Là việc sử dụng các hình thức như thư tín, điện thoại hay những công cụ liên lạc khác để thông tin cho những khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng hay yêu cầu họ đáp lại. 3, Khuyến mai: Là những hình thức khích lệ ngắn hạn nhằm giới thiệu hay khuyến khích mua thử, dùng thử sản phẩm hay dịch vụ nào đó. 4, Bán hàng trực tiếp: Là việc giới thiệu trực tiếp về sản phẩm hay dịch vụ bằng hình thức nói chuyện trực tiếp với một hay nhiều người mua tiềm ẩn với mục đích bán được hàng. 5, Quan hệ công chúng: Là bao gồm các chương trình khác nhau được thiết kế nhằm đề cao hay bảo vệ hình ảnh của công ty, dịch vụ, hay sản phẩm nhất định nào đó.

pdf42 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2997 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Xây dựng chính sách truyền thông cổ động sản phẩm xe Kamaz tại công ty DAESCO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan