Công tác kế toán hành chính sự nghiệp tại trường THCS Tứ Liên

Mục Lục Trang Lời nói đầu1 Chương I : Các vấn đề chung về Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp3 1.1. Khái niệm, nhiệm vụ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp3 1.2.Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp4 1.3. Tổ chức bộ máy kế toán11 1.4. Nội dung các phần hành kế toán12 Chương II : Thực tế công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên22 1. Tổng quan về trường THCS Tứ Liên22 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của trường THCS Tứ Liên22 1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của trường26 1.3. Hình thức kế toán của đơn vị27 2. Công tác lập dự toán thu chi tại trường THCS Tứ Liên28 2.1 Công tác lập dự toán thu, chi năm tại đơn vị 28 2.2. Công tác lập dự toán thu, chi quý tại đơn vị30 3. Công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên31 3.1. Kế toán vốn bằng tiền31 3.2. Kế toán tài sản cố định42 3.3. Kế toán các khoản thanh toán……………………………………………. 43 3.4. Kế toán nguồn kinh phí…………………………………………………… 46 3.5. Kế toán các khoản chi…………………………………………………….50 3.6. Báo cáo tài chính………………………………………………………….53 Chương III: Kết luận chung về tình hình thực hiện công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên54

doc63 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 4418 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công tác kế toán hành chính sự nghiệp tại trường THCS Tứ Liên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan