Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và sự hình thành nền kinh tế tri thức - Định hướng của Việt Nam

Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã trải qua nhiều hình thái kinh tế, từ kinh tế tự nhiên mang nặng tính chất tự cung tự cấp đến kinh tế thị trường với vai trò chủ đạo của phân công lao động và trao đổi hàng hóa. Và trong những năm gần đây, người ta lại nhắc nhiều đến thuật ngữ “kinh tế tri thức”, đó phải chăng là một bước phát triển mới trong việc tổ chức kinh tế của xã hội loài người? Francis Bacon đã nhận định rằng: “Tri thức là sức mạnh”. Sự thực là, sự phát triển có tính chất bùng nổ của lực lượng sản xuất trong những năm gần đây, đặc biệt là ở các nước phát triển, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, đang làm xuất hiện một hình thái kinh tế mới dựa chủ yếu trên việc sản xuất, phân bổ và sử dụng tri thức. Nhiều người gọi đó là “kinh tế tri thức”. Ở Bắc Mĩ và một số nước Tây Âu, kinh tế tri thức bắt đầu được hình thành từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX. Hiện nay ở những nước này, kinh tế tri thức đã chiếm khoảng 45% - 60% GDP. Người ta ước tính đến khoảng năm 2030 các nước phát triển đều trở thành các nền kinh tế tri thức. Vậy nền kinh tế tri thức thực chất là như thế nào? Đâu là tiêu chuẩn để xác định một nền kinh tế tri thức? Và sự hình thành nền kinh tế mới này có tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam vốn đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, đang trong quá trình đổi mới? Đó là vấn đề được rất nhiều người Việt Nam quan tâm. Là sinh viên của một trường thuộc khối kinh tế, em chọn đề tài: “ Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và sự hình thành nền kinh tế tri thức. Định hướng của Việt Nam.” làm đề tài cho đề án của mình với mong muốn có được hiểu biết sâu sắc hơn, có phần nền lí luận để góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước sau này. Đề án được thực hiện trên cơ sở phương pháp phân tích – tổng hợp các lí luận và có đưa ra các ví dụ thực tế, đồng thời có tham khảo một số sách báo có nội dung liên quan

doc24 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và sự hình thành nền kinh tế tri thức - Định hướng của Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan