Đặc điểm tổ chức quản lý và sản suất kinh doanh của nhà máy

Kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự hưng vong của đât nước. Kinh tế của mỗi nước trong thế giới giao lưu và hoà nhập này đang phát triển theo xu thế toàn cầu.Trong chúng ta chắc ai cũng đã rõ song song với việc phát triển "xa lộ tin học" đã làm cho thế giới ngày nay dường như nhỏ bé lại thậm trí trở thành như một "ngôi nhà thế giới" do dó thị trường quốc gia trở thành thị trường nằm trong thị trường thế giới thống nhất. Sức cạnh tranh của các nước trở thành cạnh tranh toàn diện. Ngày nay chúng ta muốn hội nhập với nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế của chúng ta cũng phải vững mạnh để lành mạnh cho quan hệ giúp cho sự hội nhập hợp tác cùng phát triển, kinh tế diễn ra được tốt đẹp hơn. Do đó mà nhà nước ta đã ra chỉ tiêu phấn đấu phát triển kinh tế xã hội cho các Bộ, các ngành phải tăng cường sản xuất kinh doanh góp phần tăng trưởng nền kinh tế đất nước. Nhà máy thiết bị bưu điện thuộc ngành Bưu điện là một đơn vị sản xuất kinh doanh cho ra rất nhiều sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho mạng Bưu chính viễn thông trong cả nước. Đứng trước xu thế hội nhập này Nhà máydự định phát triển mạng lưới tiêu thụ ra các thị trường thế giới và đã đặt chỉ tiêu phấn dấu cho mình là "nâng cao chất lượng hàng hoá để hội nhập" vì thế nhà máy đã tổ chức sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu, đã đầu tư chiều sâu: mua dây truyền công ngệ sản suất tiên tiến hiện đại của các nước có công nghệ cao như Nhật bản-Đài loan. từ đó cho ra sản phẩm có chất lượng cao cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Trong thời gian thực tập tại nhà máy em đã tìm hiểu tổng quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy và viết bài "báo cáo thực tập" này. Bố cục của báo cáo bao gồm những phần sau: I-/ Lịch sử hình thành và phát triển nhà máy. II-/ Đặc điểm tổ chức quản lý và sản suất kinh doanh của nhà máy. III-/ Kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy trong những năm gần đây. IV-/ Tổ chức công tác kế toán của nhà máy. V-/ Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy.

doc24 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1671 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đặc điểm tổ chức quản lý và sản suất kinh doanh của nhà máy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự hưng vong của đât nước. Kinh tế của mỗi nước trong thế giới giao lưu và hoà nhập này đang phát triển theo xu thế toàn cầu.Trong chúng ta chắc ai cũng đã rõ song song với việc phát triển "xa lộ tin học" đã làm cho thế giới ngày nay dường như nhỏ bé lại thậm trí trở thành như một "ngôi nhà thế giới" do dó thị trường quốc gia trở thành thị trường nằm trong thị trường thế giới thống nhất. Sức cạnh tranh của các nước trở thành cạnh tranh toàn diện. Ngày nay chúng ta muốn hội nhập với nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế của chúng ta cũng phải vững mạnh để lành mạnh cho quan hệ giúp cho sự hội nhập hợp tác cùng phát triển, kinh tế diễn ra được tốt đẹp hơn. Do đó mà nhà nước ta đã ra chỉ tiêu phấn đấu phát triển kinh tế xã hội cho các Bộ, các ngành phải tăng cường sản xuất kinh doanh góp phần tăng trưởng nền kinh tế đất nước. Nhà máy thiết bị bưu điện thuộc ngành Bưu điện là một đơn vị sản xuất kinh doanh cho ra rất nhiều sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho mạng Bưu chính viễn thông trong cả nước. Đứng trước xu thế hội nhập này Nhà máydự định phát triển mạng lưới tiêu thụ ra các thị trường thế giới và đã đặt chỉ tiêu phấn dấu cho mình là "nâng cao chất lượng hàng hoá để hội nhập" vì thế nhà máy đã tổ chức sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu, đã đầu tư chiều sâu: mua dây truyền công ngệ sản suất tiên tiến hiện đại của các nước có công nghệ cao như Nhật bản-Đài loan... từ đó cho ra sản phẩm có chất lượng cao cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Trong thời gian thực tập tại nhà máy em đã tìm hiểu tổng quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy và viết bài "báo cáo thực tập" này. Bố cục của báo cáo bao gồm những phần sau: I-/ Lịch sử hình thành và phát triển nhà máy. II-/ Đặc điểm tổ chức quản lý và sản suất kinh doanh của nhà máy. III-/ Kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy trong những năm gần đây. IV-/ Tổ chức công tác kế toán của nhà máy. V-/ Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy. I-/ Lịch sử hình thành và phát triển nhà máy thiết bị Bưu điện Tên cơ sở: Nhà máy thiết bị Bưu điện Tên giao dịch quốc tế: Post and telecommunication equipment factory (postef) Địa chỉ văn phòng Nhà máy: Số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội gồm hai cơ sở sản xuất như sau: Cơ sở1: Số 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội Điện thoại (84-4) 8455946; 8455980 Fax(84-4) 8234128 Cơ sở 2: Số 63 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội Điện thoại : (84 -4) 8584166; 8584563 Fax: (84 - 4) 8582710 Trước đây: tiền thân Nhà máy thiết bị Bưu điện là xưởng quân giới của liên khu 5, tiếp quản nhà Bưu điện Hà nội vào năm 1954. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chống chiến tranh phá hoại Miền Bắc nhà máy thiết bị Bưu điện vẫn bám trụ sở thủ đô Hà Nội tham gia sản xuất chiến dấu và phục vụ tiền tuyến, Nhà máy đã sản xuất hàng trăm nghìn máy điện thoại đi đường dã chiến phục vụ cho quân đội trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc. Đến năm 1968 do yêu cầu phát triển của đất nước thời kỳ này Tổng cục Bưu điện đã tách Nhà máy thiết bị Bưu điện ra thành bốn nhà máy trực thuộc để đảm đương các nhiệm vụ khác nhau kịp thời đáp ứng các nhu cầu trên mọi trận tuyến với tinh thần tât cả vì tuyền tuyến Năm1975 sau khi Miền nam được hoàn toàn giải phóng kỹ thuật thông tin Bưu điện đã phát triển lên một bước mới, chiến lược đầu tư theo chiều sâu, nâng câp mạng thông tin phục vụ nghành Bưu điện đòi hỏi sự thích ứng mới của nhà máy cả trong cung cấp sản phẩm và hoạt động. Tổng cục bưu điện đã sát nhập nhà máy 1,2,3,4 thành một. Sản phẩm của nhà máy cung cấp ra đã bước đầu được đa dạng hoá bao gồm: Các thiết bị hữu tuyến vô tuyến,thiết bị truyền thanh thu thanh một số sản phẩm chuyên dùng cho cơ sở sản suất của ngành và một số sản phẩm dân dụng khác đã ra đời đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin cho các đối tượng khác nhau Đại hội toàn quốc lần thứ 6 (tháng 12 - 1986 ) đã dshánh dáu bước chuyển mình của cả dân tộc. Khi nền kinh tế được chuyển từ nền kinh tế tập chung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.Do cuộc khủng hoảng kinh tế của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa chủ yếu là Liên xô và Đông âuNhà máy lại một lần nữa tách thành hai nhà máy Nhà máy thiết bị Bưu điện: tại 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội Nhà máy vật liệu điện từ, loa âm thanh tại 63 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội Đến tháng 4 năm 1990 khi nèn kinh tế thị trường thực sự đi vào cuộc sống. Tổng cục Bưu điện ra quyết định thành lập hai nhà máy trên thành một:Nhà máy thiết bị Bưu diện để nâng cao sức mạnh tổng hợp đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngày 15 tháng 3 năm 1995 sau khi chính phủ có quyết định thành lập lại Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt nam theo mô hình tổng công ty mạnh. Nhà máy thiết bị Bưu điện được quyết định thành lập lại là Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập thành viên của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt nam. Nhà máy đã chính thức được Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt nam (Tổng cục Bưu điện cũ) ra quyết định thành lập lại số 202 / QĐ - TCBĐ với giấy phép kinh doanh số 105985 do trọng tài kinh tế cấp ngày 20 tháng 3 năm 1995. Hiện nay Nhà máy thiết bị Bưu điện là một Doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt nam. Qua hơn 40 năm hoạt động với đường lối đúng đắn của ban lãnh đạo nhà máy, từ một doanh nghiệp có nguy cơ giải thể trong thời kỳ bao cấp nay đã trở thành một trong những cơ sở công nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị phục vụ ngành Bưu chính viễn thông. cho đến nay nhà máy thiết bị bưu điện đã đạt được những thành công to lớn trong việc sản xuất cung ứng và lắp đặt các thiết bị chuyên ngành cho mạng bưu chính viễn thông việt nam.Các sản phẩm của nhà máy thiết bị bưu điện tương đối đa dạng chủ yếu bao gồm : máy điện thoại ấn phím cố định, máy điện thoại di động GMS máy fax thiết bị đầu nối cáp đồng và cáp quang nguồn vi ba nguồn tổng đài ống cáp viễn thông ca bin đàm thoại... Nhà máy đang cố gắng phấn đấu góp sức mình cùng ngành bưu chính viễn thông thực hiện mục tiêu do đại hội đảng lần thứ 8 đề ra"phấn đấu phát triển công nghiệp bưu chính viễn thông đến năm 2000 đạt mật độ 5:6 máy điện thoại trên một nghìn dân và mở dịch vụ liên lạc bằng điện thoại đến 61 tỉnh thành trong toàn quốc". Nhà máy đã đang phát huy sức mạnh tổng hợp bằng việc đổi mới và hoàn thiện công nghệ sản xuất đồng thời có các biện pháp kiẻm tra chất lượng sản phẩm đầu ra nghiêm ngặt và toàn diện. Bên cạnh đó Nhà máy cũng trú trọng phát triển đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề và giầu kinh nghiệm. hiện nay nhà máy cũng đã gửi một số cán bộ công nhân sang một số nước công nghệ hiện đại tiến nhuư Nhật Bản - Đài Loan... Trong hướng phát triển chung của nền kinh tế thị trường Nhà máy thiết bị bưu điện đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ nhập các công nghệ sản suất hiện đại tiên tiến như hệ thống công nghệ dây chuyền lắp giáp điện thoại và lắp ráp linh kiện điện tử theo công nghệ SMT, hệ thống ra công cơ khí điều khiển tự động số NC (Numeric Control) và hệ thống điều khiển số bằng máy tính CNC (computer numeric control), hệ thống máy ép nhựa tự động Theo sự đánh giá chung sản phẩm của nhà máy là một trong những sản phẩm tốt nhất được sản suất ở Việt nam hiện nay. Sản phẩm của nhà máy sản xuất ra đã có mặt trong cả nước và có triển vọng xuất khẩu ra nước ngoài. Về quy mô phát triển hiện nay nhà máy thiết bị Bưu điện hiện có hai cơ sở sản xuất tại 61 Trần Phú và 63 Nguyễn Huy Tưởng. Theo định hướng phát triển trong tương lai dây truyền sản suất máy điện thoại Việt nam sẽ được sản xuất bằng các kỹ thuật công nghệ tiên tiến và tối ưu hơn với công suất thiết kế một triệu chiếc một năm. Trong tương lai gần nhà máy thiết bị Bưu điện sẽ phấn đấu trở thành trung tâm ứng dụng sản xuất các sản phẩm Bưu chính - Viễn thông ứng dụng dây truyền sản suất công nghệ sạch của Viện kỹ thuật Bưu điện II-/ Đặc điểm tổ chức quản lý và sản suất kinh doanh của nhà máy thiết bị Bưu điện Trong lĩnh vực quản trị kinh doanh hiện nay đang có sự thay đổi sâu sắc về hai mặt: một là quản lý dựa trên kinh nghiệm được thay thế bằng quản lý dựa trên khoa học, hai là đang diễn ra cuộc cách mạng trong các cơ quản lý (cách mạng văn phòng) : về mặt thay đổi cở vật chất kỹ thuật của quản lý và tiêu chuẩn mới về nhân sự quản lý. có thể nói thế kỷ 21 là thế kỷ của con nguời nhân tài chiếm ưu thế sẽ thay thế cho kinh tế phát triển vì rằng trong những thế kỷ tới vấn đề nắm vững kỹ thuật và vấn dề nhân tài là những nhân tố thực sự chiếm ưu thế. Ba yếu tố kỹ thuật tri thức và trí tuệ sẽ làm cho nhà quản lý giỏi nhà quản lý tài ba trở thành nhân tố quan trọng nhất then trốt nhất của sự phát triển kinh tế của thế kỷ 21. Trong thực tế thì nhà máy thiết bị Bưu điện đã chuẩn bị đầy đủ cả về mặt tri thức kỹ năng của cán bộ quản lý và dây truyền công nghệ sản xuất hiện đại tiên tiến của các nước trên thế giới như Nhật bản - Đài loan... kết hợp với đội ngũ công nhân lao động lành nghề được đào tạo một cách cẩn thận đã tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh rất cao góp phần chung vào sự phát triển nền kinh tế đất nước. Nguồn nhân lực của nhà máy thiết bị Bưu điện: Tổng số cán bộ công nhân viên hiện nay : 450 người Trong đó : Tại cơ sở 1:61 Trần phú có 300 người Tại cơ sở 2: 63 Nguyễn huy tưởng có 150 người Số lao động trực tiếp là :300 người Số lao động gián tiếp là:150 người Trình độ Đại học - Cao đẳng :80 người Trình độ trung cấp: 45 người Công nhân bậc cao(6& 7/7) là 50 người Trình độ văn hoá cấp 3 đạt 100% Đối mặt với môi trường thay đổi nhanh chóng luôn luôn có những vấn đề mới xuất hiện, hiệu quả quản lý của Nhà máy được thể hiện qua lợi nhuận, văn hoá, khách hàng và khả năng đổi mới, ở đây yếu tố con người có vai trò nổi bật là nhân vật trung tâm của thời đại mới. Nhà máy đã tinh giản đội ngũ cán bộ công nhân viên để có số lượng lao động phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh như hiện nay của nhà máy 1-/ Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của nhà máy thiết bị Bưu điện Nhà máy thiết bị Bưu điện được thành lập theo quyết định 427 TCBĐ ngày 9 tháng 9 năm 1996 của tổng cục bưu điện, chức năng và nhiệm vụ được nêu trong điều lệ của nhà máy: Chức năng: 1 - Sản xuất các loại thiết bị máy móc linh kiện kỹ thuật chuyên ngành Bưu chính viễn thông, các sản phẩm điện tử tin học cơ khí và các mặt hàng khác. 2 - Sản xuất kinh doanh ống nhựa và các sản phẩm khác chế biến từ nhựa, kim loại màu vật liệu từ. 3 - Lắp giáp bảo hành bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị bưu chính viễn thông, điện tử, tin học. 4 - Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật bưu chính viễn thông điện tử tin học. 5 - Xuất khẩu - Nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư kỹ thuật chuyên ngành Bưu chính viễn thông và các nguyên vật liệu khác phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. 6 - Liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật. 7 - Kinh doanh hành nghề khác trong phạm vi được Tổng công ty cho phép và phù hợp với pháp luật. Nhiệm vụ: 1 - Sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước được tổng công ty giao cho nhà máy quản lý bao gồm phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, Nhà máy phải bảo toàn phát triển phần vốn và các nguồn lực khác được giao. 2 - Trả những khoản nợ mà nhà máy trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng đã được tổng công ty bảo lãnh vay theo quy định của pháp luật. 3 - Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng danh mục nghành nghề đăng ký chịu trách nhiệm trước tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm do nhà máy sản xuất ra. 4 - Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng sản phẩm phục vụ quốc phòng an ninh phòng trống thiên tai các hoạt động công ich do tổng công ty giao 5 - Xây dựng quy hoạch phát triển nhà máy phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển của tổng công ty và phạm vi chức năng nhiệm vụ của nhà nước quy định. 6 - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn ngắn hạn phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ được giao và nhu cầu thị trường. 7 - Xây dựng phương án giá các sản phẩp của nhà máy để ban hành và trình ban hành theo quy định của nhà nước và tổng công ty. 8 - Chấp hành điều lệ quy trình quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật giá và chính sách giá theo quy định của nhà nước và tổng công ty. 9 - Đổi mới hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý trong quá trình xây đựng và phát triển Nhà máy. Thu thập từ chuyển nhượng tài sản phải được sử dụng để tái đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ của nhà máy. 10 - Nhà máy chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của tổng công ty 11 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quyền lợi đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động tạo điều kiện cho người lao đông tham gia quản lý nhà máy. 12 - Thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý và bảo vệ môi trường quốc phòng và an ninh quốc gia. 13 - Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê báo cáo định kỳ và báo cáo bất thường chế độ kiểm toán theo quy định của nhà nước và tổng công ty, chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp lý của báo cáo. 14 - Chịu sự kiểm soát và tuân thủ các quy định về thanh tra kiểm tra của tổng công ty và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Với chức năng và nhiệm vụ trên luôn được nhà máy thực hiện nghiêm túc trong những năm qua. Là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt nam nhà máy lôn tuân thủ áp dụng đúng đắn đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Thực hiện đầy đủ các nghị định thông tư hướng dẫn của cấp trên. 2-/ Cơ cấu tổ chức quản lý của Nhà máy thiết bị Bưu điện Trong nhiều năm qua Nhà nước luôn coi trọng việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, luôn coi vấn đề này là một trong những nội dung chủ yếu của đổi mới quản trị doanh nghiệp. Ngày nay cùng dường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần đi đôi với chủ trương mở rộng quyềntự chủ sản xuất kinh doanh của đơn vị kinh tế, cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp cần được đa dạng hoá cho phù hợp với cơ cấu sở hữu với quy mô và trình độ kỹ thuật của từng loại hình doanh nghiệp. Để đáp ứng với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay nhà máy thiết bị Bưu điện đưa ra mô hình quản lý sản suất như sau: Các phân xưởng PX1 PX2 PX9 PX khuôn mẫu PX PVC cứng-mềm Phó Giám đốc kinh doanh Giám đốc Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm tiêu thụ Trung tâm bảo hành Ban nguồn Phòng tổ chức lao động tiền lương Phòng đầu tư phát triển Phòng kế hoạch Phòng vật tư Phòng kế toán thống kê Phòng điều độ sản xuất Phòng công nghệ Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm Phòng hành chính bảo vệ PX bưu chính Quan hệ chỉ đạo Quan hệ điều hoà Ban giám đốc : gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc Giám đốc là người đại diện cho nhà máy chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy, có nhiệm vụ điều hành quản lý toàn nhà máy. Phó giám đốc : 1 phó giám đốc chỉ đạo công tác kinh doanh, 1 phó giám đốc chỉ đạo về mặt kỹ thuật. Các phòng ban chức năng có trách nhiệm quản lý và thực thi bộ phận của mình được ban giám đốc giao. Hưởng lương theo thời gian (theo hệ số) Khối sản xuất : thực hiện tổ chức sản xuất cho gia sản phẩm để tiêu thụ (hưởng lương theo sản phẩm) Các phòng chức năng : Phòng tổ chức lao động tiền lương : Tổ chức lao động sản xuất quản lý nhân sự, điều hoà bố chí tuyển dụng lao động, lập các kế hoạch về bảo hộ lao động điều độ kế hoạch sản xuất. Phòng đầu tư phát triển: Xây dựng kế hoạch chiến lược ngắn hạn, dài hạn nghiên cứu cải tiến bổ sung dây truyền công nghệ. Phòng kế toán - thống kê: Ghi chép theo dõi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày theo dõi cơ cấu nguồn vốn và nguồn hình thành nên tài sản của nhà máy. Phòng vật tư : Tổ chức quản lý vật tư, tìm nguồn vật tư và cung ứng vật tư cho bộ phận sản xuất theo định mức đã lập. Phòng điều độ sản xuất : Phối hợp sản xuất giữa các phân xưởng, điều động xuất vật tư cho sản xuất kịp thời. Phòng kế hoạch : Lập kế hoạch các đơn giá vật tư (định mức tiêu hao vật tư) tính giá thành của sản phẩm và phân phối tiêu thụ Phòng công nghệ : Theo dõi thực hiện các quy trình công nghệ nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới, tính toán các thông số kỹ thuật đưa vào sản xuất chế tạo sản phẩm, đưa ra kế hoạch mua sắm sản phẩm mới. Phòng hành chính - bảo vệ : Quản lý các con dấu, tiếp khách, bảo vệ an ninh trật tự về trính trị kinh tế xã hội của toàn nhà máy. Quan sát tình hình thực hiện và chấp hành nội dung kỷ luật của nhà máy đề ra, mọi sản phẩm xuất đi tiêu thụ đều được sự kiểm tra của bảo vệ về số lượng phương tiện và người vận chuyển. Phòng kểm tra chất lượng sản phẩm : Tổ chức kiểm tra kiểm định sản phẩm từ lúc thành phẩm đưa vào nhập kho cho đến khi tiêu thụ. Bộ phận sản xuất - tiêu thụ : Ban nguồn: Chuyên chế tạo những loại nguồn( ổn áp )một chiều có công suất lớn hoạt động liên tục 24/24 giờ có tác dụng nuôi mạng bưu điện. Trung tâm tiêu thụ : theo dõi cửa hàng giới thiệu sản phẩm và các chi nhánh tiêu thụ thực hiện các chính sách ưu đãi với khách hàng khi bán sản phẩm. Tung tâm bảo hành : Theo dõi sản phẩm của nhà máy bán ra và thực hiện các chính sách bảo hành sản phẩm của nhà máy. Các phân xưởng trực tiếp sản xuất bao gồm : Phân xưởng 1 : Sản xuất sản phẩm cho phân xưởng khác. Phân xưởng 2 : Chuyên lắp ráp sản phẩp từ, các bán thành phẩm của phân xưởng khác ngoài ra còn đột dập chế tạo (sơn hàn ) cho phân xưởng khác. Phân xưởng 3 : (Sản xuất tại thượng đình ) Sản xuất loan và từ nam châm Phân xưởng 4 : (Sản xuất tại thượng đình ) nhiệm vụ chính là quấn máy biến thế cơ điện. Phân xưởng 5 :Phân xưởng cơ khí sản xuất các loại dụng cụ như ốc vít... phục vụ cho lắp ráp sản phẩm. Phân xưởng 6 : Sản xuất đồ điện dân dụng (nếu có đơn đặt hàng ) và các chi tiết máy điện thoại. Phân xưởng 7 : Chuyên sản xuất lắp ráp các linh kiện điện tử có dây truyền sản xuất máy điện thoại mới nhập cuả Nhật bản và Đài loan. Phân xưởng 8 : Chuyên lắp ráp loa. Phân xưởng khuôn mẫu : sản xuất vỏ máy điện thoại và các hộp khác (khi có đơn đặt hàng). Phân xưởng PVC cứng, mềm (sản xuất tại thượng đình ) sản xuất ống PVC bảo vệ đường dây điện thoại dưới đất. 3-/ Đặc điểm sản xuất sản phẩm và sản xuất kinh doanh của nhà máy thiết bị Bưu điện. Hiện nay loài người đang chứng kiến những thay đổi to lớn trong các lĩnh vực do tác động ngày càng mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Nhiệm vụ của các doanh nghiệp là phải nhanh chóng nắm bắt được Khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất kinh doanh vì các sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ cao sẽ thắng thế trong các cuộc cạnh tranh. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải tạo được thế mạnh trên thị trường bằng những sản phẩm có năng lực làm thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng về số lượng chất lượng kiểu dáng tính thẩm mỹ của sản phẩm và quan trọng hơn là phải có năng lực thoả mãn người tiêu dùng cao hơn nhưng sản xuất với chi phí thấp hơn, giá thành rẻ hơn các sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh. Thực Tổng công trạng : Nhà máy thiết bị Bưu điện ngày càng tăng cường đầu tư mới máy móc thiết bị hiện đại đáp ứng tình hình sản xuất mới do đó mà năng suất lao động tăng lên rõ rệt làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhà máy thiết bị Bưu điện cũng rất coi trọng chất lượng kiểu dáng tính thẩm mỹ của các sản phẩm để cho ra những sản phẩm hoàn hảo đáp ứng nhu cầu thị Tổng công Tổng công trường. Đi đôi với nó cũng phải tìm ra những biện pháp tối ưu giảm chi phí sản xuất để có giá thành hạ cạnh tranh được các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường như các sản phẩm của Trung quốc đang Tổng công tràn ngập thị trường hiện nay. Do số lượng sản phẩm rất đa dạng và phong phú nên nhà máy tổ chức sản xuất và quản lý theo đối tượng sản phẩm và tổ chức sản xuất theo công nghệ. Đặc trưng của hình thức tổ chức sản xuất theo đối tượng sả
Luận văn liên quan