Đảm bảo bền vững về môi trường để thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

báo cáo này là kết quả của một quá trình tham khảo ý kiến cơ quan đối tác của chính phủ (MPI các vụ cucj và cơ quan thuộc Mard như ICD, FPD, FĐ, CERWASS, moste/nea, cục khí tượng thủy văn) các cơ quan quản lý địa phương của tỉnh NInh Bình và thành phố Hải phòng

pdf40 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1746 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đảm bảo bền vững về môi trường để thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên