Đánh giá về công tác tổ chức quản lý và công tác kế toán ở công ty

Kế toán là một bộ phận hết sức quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp việc bố trí sắp xếp hợp lý bộ máy kế toán nó có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp các thông tin của đơn vị như thông tin về TSCĐ, tiền mặt, chi phí, từ đó giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được các thông tin một cách chính xác và đưa ra các quyết định phù hợp. Chính vì lẽ đó việc đi sâu vào tìm hiểu về công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng trong các doanh nghiệp là một việc làm hết sức quan trọng. Qua đó có thể tìm hiểu được cách thức tổ chức, sắp xếp quản lý ở đơn vị nhằm phát hiện ra những yếu điểm để khắc phục, đồng thời phát huy những ưu điểm. Cũng như mọi doanh nghiệp khác, ở công ty Dệt Vĩnh Phú với đặc điểm là một đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc vì vậy công tác tổ chức quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng trong công ty có nhiều điểm giống và khác so với các đơn vị khác. Với sự hiểu biết của mình trong quá trình thực tập tại công ty Dệt Vĩnh Phú em xin mô tả lại công tác quản lý cũng như công tác kế toán tại công ty trong Báo cáo thực tập này nhằm cung cấp cho mọi người biết về công tác quản lý, công tác kế toán ở công ty qua đó góp phần đưa ra ý kiến đánh giá, nhận xét về công tác quản lý, công tác kế toán ở công ty. Báo cáo thực tập của em gồm có 3 phần: Phần I: Khái quát về công ty Dệt Vĩnh Phú. Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của công ty Dệt Vĩnh Phú. Phần III: Đánh giá về công tác tổ chức quản lý và công tác kế toán ở công ty.

doc52 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5159 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá về công tác tổ chức quản lý và công tác kế toán ở công ty, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan