Dãy Fibobacci, dãy Lucas và các ứng dụng

Học tập và giới thiệu dãy Fibonacci, dãy lucas cùng với các tính chất cơ bản, các tính chất số học cũng như các tính chất liên hệ giữa chúng. Đặc biệt, giúp mọi người nắm được những ứng dụng quan trọng và sự xuất hiện đa dạng của dãy Fibonacci, dãy Lucas trong tự nhiên

pdf84 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4330 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dãy Fibobacci, dãy Lucas và các ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan