Đề tài Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam

(Bản scan) Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống lành mạnh. Theo nghĩa rộng văn hóa bao gồm toàn bộ đời sống con người trên thế giới có nhiều định nghĩa về văn hóa. Chúng ta chọn định nghĩa Unessco công nhận: "Văn hóa là hệ thống hữu có các vật giá trị vật chất và tinh thần"

pdf48 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3332 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên