Đề tài Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên các khoa sư phạm

Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất những biện pháp nâng cao chất lượng NCKHGD của SV Đại học Sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường ĐHSP hiện nay. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động NCKHGD của SV Đại học Sư phạm. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp nâng cao chất lượng NCKHGD của SV Đại học Sư phạm. Nếu trong quá trình tổ chức NCKHGD của S V Đại học Sư phạm chú trọng đến việc chuẩn bị tâm lý, gây hứng thú, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, tạo điều kiện vật chức và kỹ thuật thuận lợi cùng với việc quy chế hóa hoạt động này thì chất lượng NCKHGD của SV sẽ được nâng lên.

doc108 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2237 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên các khoa sư phạm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan