Đề tài Bức tranh toàn cảnh về lợi nhuận của ACB, EIB, TCB, EAB, STB

NĂM 2011 : CON SỐ LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ  ACB 3,207,481 TRIỆU ĐỒNG  EIB 3,038,864 TRIỆU ĐỒNG  EAB 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG  TCB 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG  STB 1,995,857 TRIỆU ĐỒNG

pdf20 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2019 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bức tranh toàn cảnh về lợi nhuận của ACB, EIB, TCB, EAB, STB, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO Bộ môn: Ngân hàng thương mại BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN CỦA ACB, EIB, TCB, EAB, STB GV: Hoàng Công Gia Khánh 1. Trần Câ ̉m Vân 2. Nguyễn Thi ̣ Kim Vân 3. Nguyễn Đặng Thúy Vân 4. Lê Thi ̣ Khắc Vi 5. Võ Thi ̣ Vi NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN BÀI THUYẾT TRÌNH LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???? LỢI NHUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG??? NĂM 2011 : CON SỐ LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ  ACB 3,207,481 TRIỆU ĐỒNG  EIB 3,038,864 TRIỆU ĐỒNG  EAB 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG  TCB 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG  STB 1,995,857 TRIỆU ĐỒNG LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA NĂM 2011 VỚI NĂM 2010 LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ACB EIB STB TCB EAB NIM HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? NIM LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% ACB EIB STB TCB EAB TrungBinh NIM (2011) LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???  NIM của STB năm 2011 lên tới 5,11%, cao nhất trong số các ngân hàng. Ngân hang ACB có NIM thấp nhất với mức 3.09%.  Trung bình tám ngân hàng đang niêm yết có hệ số NIM lên tới 4,18%, cao hơn khá nhiều so với mức 3,64% năm 2009 và 3,37% năm 2010. Như vậy, rõ ràng hệ số NIM cao hơn là yếu tố chính làm cho lợi nhuận của các ngân hàng tăng. (Theo như đánh giá của S&P thì tỷ lệ NIM dưới 3% được xem là thấp trong khi NIM lớn hơn 5% thì được xem là quá cao) “Tỷ lệ NIM tăng cho thấy dấu hiệu của quản trị tốt tài sản Nợ - Có trong khi NIM có xu hướng thấp và bị thu hẹp thì cho thấy lợi nhuận ngân hàng đang bị co hẹp lại” HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG (2011) LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% ACB EIB STB LN khác LN CK đầu tư LN mua bán CKKD LN KDNH LN từ dịch vụ LN tín dụng LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? Lợi nhuận chủ yếu đến từ tín dụng trong hoạt động cho vay và đi. Trong hoạt kinh doanh vàng và ngoại hối, chứng khoán đều tăng trưởng âm. Hoạt động tín dụng của ACB là cao nhất chiếm 89% tổng lợi nhuận. Năm 2011, lạm phát tăng mạnh buộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải thắt chặt tín dụng khiến lãi suất tăng vọt. Có thời điểm lãi suất cho vay lên tới trên 25%, còn lãi suất huy động lên 20%. Hầu hết các ngân hàng buộc phải lách trần lãi suất huy động 14% để huy động vốn. Tuy nhiên, dù khó khăn trong huy động vốn và bị giới hạn bởi trần tăng trưởng tín dụng nhưng lợi nhuận các ngân hàng vẫn tăng mạnh do chênh lệch lãi suất cho vay và huy động lớn. CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? 0% 20% 40% 60% 80% 100% ACB STB EIB EAB NỢ DÀI HẠN NỢ TRUNG HẠN NỢ NGẮN HẠN 0% 20% 40% 60% 80% 100% ACB STB EIB EAB DƯỚI 1 NĂM TỪ 1-5 NĂM TRÊN 5 NĂM CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???  Các NHTM cho vay trung và dài hạn trong khi các khoản tiền gửi của khách hàng lại chỉ tập trung vào các kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng sẽ khiến các ngân hàng có thể gặp rủi ro về thanh khoản. Đây là sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận LỢI NHUẬN VÀ TÍNH BỀN VỮNG ROA & ROE NỢ XẤU KHOẢN DỰ PHÒNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG KINH DOANH TÍNH BỀN VỮNG CỦA LỢI NHUẬN GIẢI QUYẾT NỢ XẤU LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???  Các NHTM có quy mô tài sản càng lớn và có mạng lưới chi nhánh rộng, tài sản cố định chiếm tỷ trong lớn trong tổng tài sản, thì ROA tương đối thấp ( % tài sản sinh lợi ở mức 80-85%). 1 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% ACB EIB STB TCB EAB ROA ROA LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG??? • ACB, EIB, EAB có ROE có ROE tăng so với năm trước và ngân hàng còn lại đều sụt giảm. • Nguyên nhân, một phần do các ngân hàng này mới tăng vốn ,nhưng lợi nhuận tăng chưa tương ứng. Ngoài ra, ROE sụt giảm còn do lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh phi tín dụng giảm(kinh doanh vàng và ngoại hối, chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư) và phải trích lập dự phòng cao hơn 2 ROE 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% ACB EIB STB TCB EAB ROE LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG??? Đánh giá ROA và ROE để thấy được rằng:  Nếu những như NHTM CP lớn, có quy mô tài sản lớn đứng cuối bảng trong hiệu quả sử dụng tài sản ( có có tài sản cố định lớn, tài sản cố định chiếm tỷ trong lớn, nhưng sinh lợi thấp). Nhưng do sử dụng đòn bẩy nợ cao ( đẩy mạnh vốn vay để đẩy mạnh hoạt động ) tạo ra thu nhập trên VCSH cao và duy trì đc khả năng canh cao so vs các NH khác trong quá trình huy động vốn và cho vay. Vì vậy, lợi nhuận đạt được chưa bền vững. LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG??? • Con số chính thức của toàn hệ thống được công bố năm 2011 chỉ là 3,39%. So với thông lệ quốc tế, đây là mức khá an toàn khi vẫn ở dưới ngưỡng 5% và cũng thấp hơn nhiều so với nợ xấu của ngân hàng nhiều nước trên thế giới. • Điều này chứng tỏ, các ngân hàng nay đa ở trong tình trạng tương đối an toàn. Nhưng thực tế có phải vậy hay không???? 3 TỶ LỆ NỢ XÂǶU ̉ ̣ Ƕ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2007 2008 2009 2010 2011 ty ̉ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ EIB STB ACB EAB LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???  Báo cáo tài chính năm 2011 của một số ngân hàng cũng cho thấy một nghịch lý đang tồn tại là dù nợ xấu của ngân hàng tăng nhưng trích lập dự phòng lại không tăng tương ứng, thậm chí còn giảm so với năm trước. 4 TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG̣ 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% EIB STB ACB EAB khoản dự phòng/ tổng dư nợ 2009 2010 2011 LỢI NHUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG???  Năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đặt giới hạn chung tăng trưởng tín dụng dưới 20% cho các ngân hàng va ̀ áp trần lãi suất huy động. Điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng tạo lợi nhuận BI ̣ GIỚI HẠN TÍN DỤNG LÃI SUÂǶT VAY DOANH NGHIỆP CAO KHÓ TIÊǶP CẬN VÔǶN Bị giới ha ̣n giảm Trâǹ lãi suât́ huy đô ̣ng ĐỂ LỢI NHUẬN CAO ĐỂ NIM CAO NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN Lãi lớn Nợ xấu vẫn còn tồn tại ở mức cao tính thanh khoản chưa được đảm bảo an toàn giá trị trích dự phòng chưa lớn [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. Tín dụng là nguồn thu lợi nhuận chủ yếu LOGO www.themegallery.com NHÓM 26
Luận văn liên quan