Đề tài Các mô hình trong môi trường Microsoft

(Bản scan) Mô hình Work group còn gọi là mô hình Peer to peer. Các máy trong mạng có vai trò như nhau. dữ liệu tài nguyên được lưu trữ phân tán tại các máy cục bộ. Các máy tự quản lý tài nguyên của mình. Hệ thống mạnh không có các máy chuyên dụng để quản lý và cung cấp dịch vụ

pdf45 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2437 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các mô hình trong môi trường Microsoft, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên