Đề tài Chương trình quản lý cán bộ, công nhân viên Viện kỹ thuật hải quân

l Xây dựng chương trình quản lý cán bộ, công nhân viên là đề tài thưc tế của viện kỹ thuật Hải Quân. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự trong quân đội mà không tốn nhiều công sức l Đưa chỉ thị 58/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Hải Phòng.

ppt21 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chương trình quản lý cán bộ, công nhân viên Viện kỹ thuật hải quân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBaocaototnghiep ngay 10_11.ppt
  • raralvtn_10_11.rar