Đề tài Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nhằm tạo việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động vùng Đồng Bằng Sông Hồng đến năm 2000

(Bản scan) Phân công và phân công lại lao động xã hội là quá trình tất yếu nảy sinh do nhu cầu của sản xuất và đời sống. Quy mô hình, hình thức và bước đi của sự phân công này phụ thuộc vào tính chất và quy trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội cũng như khả năng và yêu cầu phát triển của mỗi nước trong từng giai đoạn lịch sử

pdf58 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1761 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nhằm tạo việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động vùng Đồng Bằng Sông Hồng đến năm 2000, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan