Đề tài Đặc điểm của luật quốc tế

1.SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU LUẬT QUỐC TẾ Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của giao lưu quốc tế, của quá trình quốc tế hóa mọi mặt đời sống, nhiều vấn đề vượt khỏi phạm vi quốc gia, trở thành vấn đề chung của toàn cầu như vấn đề bảo vệ môi trường, chống tội phạm có tính quốc tế Những vấn đề đó không có sự hợp tác quốc tế thì không một quốc gia nào có thể giải quyết được một cách hiệu quả. Do vậy, ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật quốc gia, thì rất cần đến việc xây dựng và thực hiện các quy phạm của luật quốc tế. So với luật quốc gia, luật quốc tế có điều chỉnh rộng hơn. Nó là do sự tự nguyện thỏa hiệp xây dựng của tất cả các quốc gia tham gia vào quan hệ quốc tế.Tìm hiểu luật quốc tế là vấn đề rất hay và cần thiết. 2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU LUẬT QUỐC TẾ Khác với luật quốc gia luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật được các quốc gia thỏa thuận cùng nhau xây dựng lên trên cơ sở bình đẳng tự nguyện giữa các quốc gia trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Khi nghiên cứu luật quốc tế mới làm rõ được vai trò các nguyên tắc cơ bản do các quốc gia thoả thuận xây dưng lên ,vấn đề chủ thể của luật quốc tế,luật quốc tế về quyền con người,luật biển, luật hàng không,luật ngoại giao của luật quốc tế để so sánh với pháp luật quốc gia và tìm ra những điểm chưa phù hợp,chưa tiến bộ,để kế thừa.phát huy và kiến nghị những điểm không phù hợp với mỗi quốc gia từ đó tạo cơ sở hoàn thiện và phát triển luật quốc tế hiện đại

doc30 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 5537 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đặc điểm của luật quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan