Đề tài Đặc điểm đường cong địa vật lý giếng khoan đặc trưng cho trầm tích môi trường sông

Ngày nay, Địa vật lý giếng khoan được áp dụng rộng rãi trong nhiều lãnh vực. Việc ứng dụng đường cong địa vật lý giếng khoan vào môi trường sông cho phép ta cái nhìn rõ hơn về hình dạng dòng chảy, các vật liệu lắng đọng, cấu trúc trầm tích, Từ đó ta có thể dự đoán được khả năng tích tụ dầu, khí và than chứa trong nó. Với ý nghĩa đó cùng việc nghiên cứu và dịch tài liệu em đã hoàn tất đề tài khóa luận với đề tài: “Đặc điểm đường cong địa vật lý giếng khoan đặc trưng cho trầm tích môi trường sông” nhằm mục đích làm sáng tỏ ý trên. Bên cạnh đó nó cho phép ta đánh giá tiềm năng của vùng để có phương án khai thác hợp lý. Trong quá trình thực hiện em đã được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô bộ môn địa chất DầuKhí, đặc biệt là sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Phan Văn Kông và thầy Đào Thanh Tùng cùng sự giúp đỡ của các bạn lớp ĐC2000B. Do thời gian có hạn và sự hạn chế về kiến thức, khoá luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong rằng sẽ được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn.

doc56 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2247 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đặc điểm đường cong địa vật lý giếng khoan đặc trưng cho trầm tích môi trường sông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên