Đề tài Nhà nước và vai trò của Nhà nước với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong thời kì quá độ

Con người trải qua hàng ngàn năm lịch sử tồn tại và phát triển, từ thời kì nguyên thuỷ chưa có nhà nước rồi xuất hiện nhà nước đầu tiên trong lịch sử loài người - thời kì nô lệ cho đến ngày nay đã có các hình thái nhà nước phát triển rất cao như nhà nước tư bản và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Song song với sự phát triển của nhà nước thì các hoạt động kinh tế của con người cũng xuất hiện và phát triển từ hoạt động lao động đơn giản cho đến hoat động kinh tế phức tạp ngày nay. Suốt cả quá trình ấy không nhà nước nào đứng ngoài nền kinh tế. Nhà nước đã khẳng định vai trò kinh tế của mình dù với nhiều mức độ khác nhau như có lúc đã can thiệp rất sâu vào nền kinh tế bằng các kế hoạch, mệnh lệnh nhưng cũng có lúc nhà nước chỉ quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô. Ngày nay thực tiễn trên khắp thế giới đã chứng minh nền kinh tế cần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Ở nước ta, cũng không nằm ngoài quy luật trên, đã xác định xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa từ Đại hội VI của Đảng( 12/1986 ). Từ lúc đó cho đến nay dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Nhà nước ta vẫn khẳng định được vai trò của mình trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, bảo đảm con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

doc14 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nhà nước và vai trò của Nhà nước với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong thời kì quá độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan