Đề tài Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Mục tiêu của CNH-HĐH. -Mục tiêu của cộng nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất -kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội . -Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. Lực lượng sản xuất đến lúc đó sẽ đạt trình độ tương đối hiện đại , phần lớn lao động thủ công được ta thế bằng lao động sử dụng máy móc, điện khí cơ bản hoá được thực hiện trong cả nước , năng suất lao động xã hội và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nhều so với hiện nay.Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 8 đến 10 lần so với năm 1990.

doc8 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3024 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vai trò thanh niên sinh viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan