Đề tài Đầu tư phát triển theo hình thức B.O.T trong nước tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà - Thực trạng và giải pháp

Sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế của Đảng, chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong mọi lĩnh vực. Nền kinh tế nước ta đã từng bước thoát ra khỏi khủng hoảng và đạt tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liền. Cùng với đường lối phát triển kinh tế đúng đắn, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách kinh tế hợp lí nhằm khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để làm giàu cho mình và cho xã hội. Thực hiện chủ trương của Đảng, để hạn chế sức ép cho ngân sách nhà nước trong việc đầu tư phát triển kinh tế, Chính phủ đã ban hành những văn bản pháp quy để khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong nước sử dụng vốn và năng lực quản lý sản xuất kinh doanh của mình tham gia thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Một trong những văn bản quan trọng đó là Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng B.O.T (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) áp dụng cho đầu tư trong nước. Hình thức đầu tư B.O.T là hình thức đầu tư quen thuộc đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhưng đối với các nhà đầu tư nước ta, đây là hình thức đầu tư mới và vẫn còn rất nhiều những vướng mắc liên quan đến hình thức đầu tư này. Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng thuỷ điện ở nước ta, Tổng công ty xây dựng Sông Đà đã xây dựng nhiều công trình thuỷ điện lớn của đất nuớc như thuỷ điện Thác Bà, thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Yaly.Thực hiện chủ trương, đường lối khuyến khích đầu tư trong nước của Đảng và Nhà nước, đồng thời mở ra một hướng đi mới cho mình, trên cơ sở năng lực cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thuỷ điện, Tổng công ty Xây dựng Sông Đà đã lập dự án trình Chính phủ xin phép đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện Cần Đơn theo hình thức đầu tư B.O.T trong nước vào năm 1998. Dự án đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy phép đầu tư xây dựng theo hình thức đầu tư B.O.T trong nước, Tổng công ty Xây dựng Sông Đà đã trở thành doanh nghiệp trong nước đầu tiên được cấp phép đầu tư xây dựng một nhà máy thuỷ điện theo hình thức đầu tư B.O.T trong nước. Song song với việc thực hiện dự án Cần Đơn, Tổng công ty Xây dựng Sông Đà cũng đang lập hồ sơ xin phép xây dựng một số thuỷ điện khác theo hình thức đầu tư B.O.T trong nước như thuỷ điện Nà Lơi (Lai Châu), thuỷ điện Ry Ninh II (Gia Lai).Qua nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực hiện các dự án B.O.T tại Tổng công ty Xây dựng Sông Đà trong thời gian thực tập, em đã chọn đề tài : “ Đầu tư phát triển theo hình thức B.O.T trong nước tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà : thực trạng và giải pháp".

doc94 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2005 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đầu tư phát triển theo hình thức B.O.T trong nước tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà - Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan