Đề tài Dạy học phần bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

(Bản scan) Bước sang thế kỷ XXI, xã hội loài người đã có những tiến bộ vượt bậc cả về kinh tế xã hội và đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật vầ tri thức. Chính vì vậy, hiện nay chúng ta đang sống trong một xã hội của sự phát triển mạnh mẽ, xã hội của thông tin và tri thức.

pdf137 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2260 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dạy học phần bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan