Đề tài Điều chế kháng huyết thanh thỏ và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp

Theo đề án phát triển nuôi cá rô phi giai đoạn 2003 – 2010 của Bộ Thủy sản, mục tiêu đến năm 2010 nhằm tăng diện tích nuôi lên 10.000 ha, 1 triệu m lồng, sản lượng 200.000 tấn với giá trị xuất khẩu đạt 150 triệu USD. Trong chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999 – 2010, Bộ Thủy sản đã xếp cá rô phi vào vị trí hàng đầu trong các loài thủy hải sản nuôi (Trích bởi Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2005). Trên thế giới, hiện nay cá rô phi nuôi xếp vị trí thứ ba về sản lượng, đạt 1.374.239 tấn vào năm 2002, có giá trị 1.706.538.200 USD (năm 2000), dự đoán trong vài năm tới sản lượng cá rô phi nuôi sẽ đạt vị trí hàng đầu. Những thành quả đạt được và mục tiêu phấn đấu của nghề nuôi cá rô phi rất hứa hẹn nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết thỏa đáng. Một trong số những vấn đề đó là bệnh trên cá nuôi. Song song với sự mở rộng quy mô và áp dụng nhiều mô hình nuôi tiên tiến để nâng cao năng suất là sự gia tăng về bệnh. Bệnh là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm sự phát triển nghề nuôi thủy sản hiện nay. Từ khi bắt đầu nghề nuôi thủy sản thâm canh, việc kiểm soát bệnh dựa chủ yếu vào các biện pháp hóa trị liệu. Tuy nhiên các biện pháp này bộc lộ nhiều nhược điểm. Điều này dẫn đến các áp lực từ phía người tiêu dùng, các tổ chức chính phủ và môi trường về nhu cầu được hưởng thụ các sản phẩm nuôi trồng an toàn về mặt vệ sinh thực phẩm và môi trường bảo đảm sản xuất bền vững. Trước các thực tế đó, việc dùng vaccine để kiểm soát bệnh là một sự lựa chọn đúng đắn. Nghiên cứu vaccine dùng trong thủy sản là sự kế thừa hợp lí nghiên cứu vaccine dùng trong chăn nuôi và chăm sóc sức khỏe con người. Bệnh do vi khuẩn Streptococcus sp. được báo cáo đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1958 trên loài cá hồi nuôi (Hoshina và ctv., 1958; trích bởi Yanong và Floyd, 2001) . Bệnh có tỉ lệ chết cao, có thể lên tới 100% trong vòng vài ngày phát bệnh. Hiện nay, bệnh do vi khuẩn Streptococcus sp. đã được phát hiện trên nhiều đối tượng nuôi và tại nhiều nơi trên khắp thế giới: Viễn Đông, Hoa Kỳ, Nam Phi, Trung Mỹ, Nhật, Israel, . Hiện nay trên thế giới có nhiều công trình nghiên cứu về khả năng đáp ứng miễn dịch của cá đối với vi khuẩn Streptococcus sp. cũng như vaccine phòng bệnh trên. Một số công trình đó như: Alkhlaghi và ctv.(1996) nghiên cứu cách cấp vaccine dạng FKC có thêm chất bổ trợ; Eldar và ctv.(1997) nghiên cứu về thời gian tạo đáp ứng miễn dịch sau khi cấp vaccine ở cá hồi đạt tới 4 tháng; Eldar và ctv. (1995), Bercovier và ctv. (1997) nghiên cứu hiệu lực của vaccine phòng Streptococcus difficile; Bunch và Bejerano (1997) nghiên cứu các ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên sự nhạy cảm của cá rô phi lai do Streptococcus sp.; các công trình nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm nghiên cứu sức khỏe động vật thủy, Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ ( Aquatic Animal Health Research Laboratary, ARS, USDA) gồm: Shoemaker C.A., Klesius P. H., Evans J. J. Họ đã lấy bằng sáng chế về vaccine phòng bệnh do Streptococcus iniae tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên ở nước ta các công trình nghiên cứu về bệnh trên cá rô phi chưa nhiều, chỉ có vài công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào ký sinh trùng như công trình nghiên cứu của Bùi Quang Tề và ctv. (1999; trích bởi Võ Văn Tuấn, 2005), và hầu như chưa có hoặc có rất ít công trình có tầm cỡ nghiên cứu về tác nhân vi khuẩn gây bệnh trên cá rô phi cũng như các công trình nghiên cứu về vacine và các chế phẩm miễn dịch phòng bệnh cho cá. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong việc nuôi và phòng trị bệnh hữu hiệu , được sự phân công của Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “ Điều chế kháng huyết thanh thỏ và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp. ”.

pdf53 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Điều chế kháng huyết thanh thỏ và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 I. GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề Theo đề án phát triển nuôi cá rô phi giai đoạn 2003 – 2010 của Bộ Thủy sản, mục tiêu đến năm 2010 nhằm tăng diện tích nuôi lên 10.000 ha, 1 triệu m3 lồng, sản lượng 200.000 tấn với giá trị xuất khẩu đạt 150 triệu USD. Trong chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999 – 2010, Bộ Thủy sản đã xếp cá rô phi vào vị trí hàng đầu trong các loài thủy hải sản nuôi (Trích bởi Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2005). Trên thế giới, hiện nay cá rô phi nuôi xếp vị trí thứ ba về sản lượng, đạt 1.374.239 tấn vào năm 2002, có giá trị 1.706.538.200 USD (năm 2000) (http:// ag.arizona.edu/azaqua/ista/market/htm), dự đoán trong vài năm tới sản lượng cá rô phi nuôi sẽ đạt vị trí hàng đầu. Những thành quả đạt được và mục tiêu phấn đấu của nghề nuôi cá rô phi rất hứa hẹn nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết thỏa đáng. Một trong số những vấn đề đó là bệnh trên cá nuôi. Song song với sự mở rộng quy mô và áp dụng nhiều mô hình nuôi tiên tiến để nâng cao năng suất là sự gia tăng về bệnh. Bệnh là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm sự phát triển nghề nuôi thủy sản hiện nay. Từ khi bắt đầu nghề nuôi thủy sản thâm canh, việc kiểm soát bệnh dựa chủ yếu vào các biện pháp hóa trị liệu. Tuy nhiên các biện pháp này bộc lộ nhiều nhược điểm. Điều này dẫn đến các áp lực từ phía người tiêu dùng, các tổ chức chính phủ và môi trường về nhu cầu được hưởng thụ các sản phẩm nuôi trồng an toàn về mặt vệ sinh thực phẩm và môi trường bảo đảm sản xuất bền vững. Trước các thực tế đó, việc dùng vaccine để kiểm soát bệnh là một sự lựa chọn đúng đắn. Nghiên cứu vaccine dùng trong thủy sản là sự kế thừa hợp lí nghiên cứu vaccine dùng trong chăn nuôi và chăm sóc sức khỏe con người. Bệnh do vi khuẩn Streptococcus sp. được báo cáo đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1958 trên loài cá hồi nuôi (Hoshina và ctv., 1958; trích bởi Yanong và Floyd, 2001) . Bệnh có tỉ lệ chết cao, có thể lên tới 100% trong vòng vài ngày phát bệnh. Hiện nay, bệnh do vi khuẩn Streptococcus sp. đã được phát hiện trên nhiều đối tượng nuôi và tại nhiều nơi trên khắp thế giới: Viễn Đông, Hoa Kỳ, Nam Phi, Trung Mỹ, Nhật, Israel, ... 2 Hiện nay trên thế giới có nhiều công trình nghiên cứu về khả năng đáp ứng miễn dịch của cá đối với vi khuẩn Streptococcus sp. cũng như vaccine phòng bệnh trên. Một số công trình đó như: Alkhlaghi và ctv.(1996) nghiên cứu cách cấp vaccine dạng FKC có thêm chất bổ trợ; Eldar và ctv.(1997) nghiên cứu về thời gian tạo đáp ứng miễn dịch sau khi cấp vaccine ở cá hồi đạt tới 4 tháng; Eldar và ctv. (1995), Bercovier và ctv. (1997) nghiên cứu hiệu lực của vaccine phòng Streptococcus difficile; Bunch và Bejerano (1997) nghiên cứu các ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên sự nhạy cảm của cá rô phi lai do Streptococcus sp.; các công trình nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm nghiên cứu sức khỏe động vật thủy, Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ ( Aquatic Animal Health Research Laboratary, ARS, USDA) gồm: Shoemaker C.A., Klesius P. H., Evans J. J.. Họ đã lấy bằng sáng chế về vaccine phòng bệnh do Streptococcus iniae tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên ở nước ta các công trình nghiên cứu về bệnh trên cá rô phi chưa nhiều, chỉ có vài công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào ký sinh trùng như công trình nghiên cứu của Bùi Quang Tề và ctv. (1999; trích bởi Võ Văn Tuấn, 2005), và hầu như chưa có hoặc có rất ít công trình có tầm cỡ nghiên cứu về tác nhân vi khuẩn gây bệnh trên cá rô phi cũng như các công trình nghiên cứu về vacine và các chế phẩm miễn dịch phòng bệnh cho cá. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong việc nuôi và phòng trị bệnh hữu hiệu , được sự phân công của Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “ Điều chế kháng huyết thanh thỏ và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp. ”. 1.2. Mục tiêu: Xác định mức độ tạo đáp ứng miễn dịch của thỏ khi tiêm FKC của vi khuẩn Streptococcus sp. nhằm điều chế kháng huyết thanh thỏ kháng Streptococcus sp. dùng cho mục đích chẩn đoán. Xác định ảnh hưởng của mật độ nuôi lên đáp ứng miễn dịch và tỷ lệ cảm nhiễm của cá rô phi đỏ đối với vi khuẩn Streptococcus sp. . Xác định thời gian tạo đáp ứng miễn dịch đặc hiệu của cá đối với vi khuẩn Streptococcus sp.. 3 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Một số đặc điểm sinh học của cá rô phi 2.1.1. Nguồn gốc Cá rô phi có nguồn gốc từ Châu Phi. Năm 1924, cá rô phi được nuôi đầu tiên ở Kenya và sau đó nuôi rộng rãi nhiều nước ở Châu Phi và trên thế giới, nhiều nhất là những nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chỉ vài chục năm gần đây, việc nuôi cá rô phi mới thực sự phát triển mạnh và trở thành một ngành nuôi có qui mô công nghiệp, cho sản lượng thương phẩm lớn và đạt hiệu quả kinh tế cao. Rô phi đỏ (Oreochromis sp.) được lai tạo từ cá bố có dạng đột biến lặn màu đỏ của loài O. mossambicus, còn mẹ thì cũng cùng giống Oreochromis nhưng có thể thuộc loài khác. Tất cả chúng đều có tên tiếng Anh chung là Red Tilapia. Rô phi đỏ được phân lập lần đầu tiên ở Đài Loan trong những năm 70 của thế kỷ trước từ thế hệ lai giữa con màu đỏ O. mossambicus với con màu đen hoang dại của rô phi sông Nile O. niloticus (Mai Chi, 2002). Cá rô phi đỏ được nhập vào nước ta từ Thái Lan năm 1985. 2.1.2. Phân loại Lớp : Osteichthyes Lớp phụ : Actynopterigii Bộ : Perciformes Bộ phụ : Perciidae Họ : Cichlidae Giống : Tilapia, Sarotherodon và Oreochromis. Việc phân loại cá rô phi dựa vào tập tính sinh sản của các loài được nhiều nhà khoa học công nhận. Ở giống Oreochromis, cá đực làm tổ và cá cái ấp trứng trong miệng. Ở giống Sarotherodon thì cả con đực và con cái đều ấp trứng ở trong miệng. Ở giống Tilapia thì cần giá thể khi đẻ trứng, cá đực và cá cái cùng tham gia bảo vệ tổ (Võ Văn Tuấn, 2005). 2.1.3. Môi trƣờng sống Các loài cá rô phi phát triển tốt ở nhiệt độ 20 – 310C, ngưỡng nhiệt độ thấp gây chết cá là 10 – 110C, chết nóng ở 420C (Theo Nguyễn Văn Tư, 2003). Môi trường 4 sống có pH thích hợp từ 6,5 – 8,5, tuy nhiên cá có thể sống ở pH = 4 và pH = 11 nhưng sinh trưởng không tốt. Rô phi sống được ở cả môi trường nước ngọt lẫn nước mặn với độ muối lên đến 32‰ và trong môi trường có nồng độ oxy hòa tan thấp (Trích bởi Võ Văn Tuấn, 2005). 2.1.4. Đặc điểm sống và tập tính dinh dƣỡng Trứng cá rô phi thụ tinh được ấp trong miệng cá mẹ (ở giống Oreochromis) ở 28 0C sẽ nở sau 4 ngày. Cá bột sau khi nở 3 – 5 ngày tuổi thì có thể bơi lội tự do ở bên ngoài. Khi có dấu hiệu nguy hiểm thì cá mẹ tìm cách báo động cho cá con biết để bơi vào miệng mẹ (Mai Đình Yên và ctv., 1982; trích bởi Võ Văn Tuấn, 2005). Giai đoạn này cá ăn phiêu sinh động (Zooplankton) nhỏ như là Moina, Daphnia, Cyclops. Cá 20 ngày tuổi trở lên chọn thức ăn giống như cá trưởng thành. Cá trưởng thành ăn thực vật hoặc ăn tạp mà thành phần thức ăn gồm thực vật thủy sinh và mùn bã hữu cơ (Bowen, 1982; trích bởi Võ Văn Tuấn, 2005). 2.1.5. Đặc điểm sinh sản  Mùa vụ sinh sản Rô phi đẻ quanh năm (trừ những ngày quá lạnh hoặc quá nóng), đẻ nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 10. Mỗi năm đẻ từ 5 – 11 lứa, mỗi lứa đẻ 100 – 3400 trứng. Trong một buồng trứng thường có 5 lứa trứng.  Tuổi thành thục Cá rô phi thành thục sinh dục rất sớm, bắt đầu sinh sản sau khi nở 3 – 4 tháng. Cỡ cá thành thục nhỏ nhất khoảng 40g. Thời gian tái thành thục khoảng 1 – 2 tháng.  Phân biệt đực cái ở cá rô phi Khi đến tuổi phát dục thì ở mép các vây đuôi, vây lưng và vây bụng ở cá đực có màu sắc rực rỡ từ hồng đến xanh đen, trong khi đó thì cá cái không có sự thay đổi về màu sắc mà bụng của nó phát triển rất nhanh. Ngoài ra ta có thể phân biệt được cá rô phi đực cái ngay khi chúng còn nhỏ, cỡ 6 – 7 cm, bằng cách nhìn vào vùng lỗ huyệt. Cách phân biệt này càng chính xác khi cá gần thành thục sinh dục. + Cá đực có 2 lỗ: phía trước là lỗ hậu môn, phía sau là rãnh huyệt (còn gọi là huyệt niệu sinh dục). + Cá cái có 3 lỗ: lỗ hậu môn, lỗ niệu và lỗ sinh dục. 5  Tập tính sinh sản Tùy theo loài mà cá rô phi có tập tính sinh sản khác nhau. Đối với loài cá rô phi đen và vằn khi sinh sản, cá đực làm tổ bằng cách đào hố trên đáy ao và chiến đấu chống lại cá đực khác, cá cái thành thục đi đến nơi làm tổ mà ở đó các cá đực đang phô diễn một cách tích cực. Việc bắt cặp và đẻ xảy ra nhanh. Con cái nhanh chóng nhặt trứng vào miệng ngay khi trứng được thụ tinh bởi con đực và tìm nơi trú ẩn. Thời gian ấp khoảng 10 ngày, sau đó cá mẹ tiếp tục chăm sóc khoảng 1 – 4 ngày thì cá con có thể tự đi kiếm ăn. Con cái sau thời kì ấp trứng và chăm sóc cá con sẽ ăn tích cực và hồi phục, thường kéo dài 2 – 4 tuần, trước khi no sẳn sàng đẻ trở lại. Hình 2.1. Cá rô phi đỏ (điêu hồng) 2.2. Tình hình nuôi cá rô phi trên thế giới và ở Việt Nam 2.2.1. Trên thế giới Hiện nay có trên 85 quốc gia nuôi cá rô phi trên khắp các châu lục trên thế giới. Trung Quốc là nước dẫn đầu thế giới về sản lượng cá rô phi nuôi, đạt 315.000 tấn, chiếm 48% sản luợng chung của thế giới. Nhìn chung cá rô phi được đánh bắt tự nhiên ngày càng khan hiếm nên lượng cá bán trên thị trường hiện nay chủ yếu là cá nuôi. Năm 2000, sản lượng cá rô phi nuôi đạt 754.000 tấn (Theo FAO, 2001.). Về quy mô châu lục, các quốc gia ở châu Á là nơi nuôi nhiều cá rô phi nhất, cung ứng 62% sản lượng toàn thế giới, đạt 620.100 tấn, kế đến là các quốc gia thuộc châu Đại Dương, đạt 280.050 tấn, châu Phi: 114.000 tấn, châu Mỹ: 84.450 tấn . Về thị trường cá rô phi: hiện nay thị trường về cá rô phi rất lớn đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển nghề nuôi này. Thị trường có nhu cầu lớn về dạng con còn 6 sống, nguyên con tươi, đông lạnh hoặc xông khói. Mỹ là thị trường cá rô phi lớn nhất thế giới, chiếm 88%. Năm 1993, Mỹ chỉ nhập có 14.528 tấn thì đến năm 2000 đã là 61.762 tấn. Năm 2001, cá rô phi nhập khẩu vào Mỹ tăng 39% về khối lượng, trong đó Việt Nam tham gia được gần 60 tấn (Báo Khoa học phổ thông và Nhà văn hóa khoa học, 2002; trích www.ctu.edu.vn/colleges/uquaculture/aquafishdata/index.htm). Bảng 2.1: Sản lƣợng và giá thành cá rô phi của một số nƣớc sản xuất trên thế giới năm 2000 (Theo Fitzsimmons, 2002, trích www.ctu.edu.vn/colleges/uquaculture/aquafishdata/index.htm) Quốc gia Sản lượng (Tấn) Giá thành (USD/kg) Quốc gia Sản lượng (Tấn) Giá thành (USD/kg) Trung Quốc Mexico Philippines Đài Loan Indonesia Thái Lan 150.000 102.000 95.000 90.000 50.000 40.000 1,0 1,3 1,1 1,5 1,2 1,3 Brazil Cuba Colombia Ecuador Costa Rica 45.000 39.000 23.000 15.000 10.000 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2 Bảng 2.2.: Sản lƣợng và giá trị xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ của một số quốc gia (Theo NASSA, 2002; trích bởi www.ctu.edu.vn/colleges/uquaculture/aquafishdata/index.htm) Quốc gia Sản lượng (kg) Giá trị (USD) Quốc gia Sản lượng (kg) Giá trị (USD) Trung Quốc Costa Rica Ecuador Honduras Indonesia 13.589.832 3.108.922 5.159.163 1.437.708 2.217.74 19.711.012 16.485.179 32.719.948 8.634.514 10.916.541 Jamaica Panama Đài Loan Thái Lan Việt Nam 119.111 352.553 29.808.742 259.596 59.897 766.096 2.110.785 34.459.643 941.509 206.274 7 2.2.2. Ở Việt Nam Sau một thời gian dài bị lãng quên, năm 1994 nhờ tiếp nhận một số dòng cá rô phi vằn có phẩm chất tốt và áp dụng nhiều công nghệ tiến bộ đã làm thức dậy nghề nuôi cá rô phi ở nước ta. Một số cơ sở tại miền Nam đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá rô phi theo phương pháp công nghiệp. Năm 1996, sản lượng cá rô phi nuôi ở nước ta ước tính đạt 15.000 tấn (Nguyễn Công Dân và ctv., 1997; trích bởi Trần Văn Vỹ, 1999) 2.2.3. Các tiến bộ kĩ thuật trong nghề nuôi cá rô phi Hiện nay trong nghề nuôi cá rô phi nhiều kĩ thuật mới đã được áp dụng để khắc phục nhược điểm về mùi bùn, cá chậm lớn do mang trứng, tỉ lệ phi lê thấp với mục đích cuối cùng là thu được sản phẩm từ cá sau cùng có giá trị thương mại cao, được thị trường chấp nhận (Báo Khoa học phổ thông và Nhà văn hóa khoa học, 2002; trích website: www.ctu.edu.vn/colleges/uquaculture/aquafishdata/index.htm). Các loại hình nuôi cá rô phi hiện nay khá phong phú. Ngoài phương thức nuôi ao, hầm còn có phương thức nuôi bè trên sông, kênh, rạch, ao, hồ, nuôi trên dòng nước chảy, kênh mương dẫn nước, trong bể chứa, nuôi trong ruộng lúa và nuôi bè cả trên mặt biển như ở Philippines (Báo Khoa học phổ thông và Nhà văn hóa khoa học, 2002; trích www.ctu.edu.vn/colleges/uquaculture/aquafishdata/index.htm). Một tiến bộ nữa trong nghề nuôi cá rô phi là việc thực hiện các chương trình cải thiện giống, tạo giống mới với mục đích hoặc là cải thiện tốc độ sinh trưởng của cá, hoặc là tạo cho cá có màu sắc hợp thị hiếu như cá rô phi đỏ - điêu hồng (Mai Chi, 2002). Hiện nay trên thế giới giống cá rô phi được nuôi nhiều nhất là cá rô phi sông Nile (Oreochromis niloticus) và cá rô phi vằn (O. mossambicus). Cá rô phi sông Nile chiếm tỉ lệ nuôi cao nhất và tăng từ 33% (66.000 tấn) vào năm 1984 lên 72% (474.000 tấn) vào năm 1995. Nó được nuôi nhiều nhất ở Đài Loan (tỉ lệ 39% ), Philipines (16%), Mexico (13% ), Mỹ (5,8% ) với nhiều dạng cá lai nuôi như: O. niloticus, O.aureus, O. mossambicus, O. hornorum và cá rô phi đỏ. Hiện nay nhiều nước đang tuyển chọn cá rô phi dạng đỏ, như cá rô phi đỏ của Singapore chọn từ O. mossambicus Mutante (Pruginin và ctv.,1988), của Florida là cá lai F1 giữa O. mossambicus Albina X O. urolepis hornorum (Sipe, 1985), của Tailandesa chọn từ O.niloticus Roja, của Manzala chọn từ cặp lai O. aureus Roja X O. niloticus (Egipcia) Roja (Mc Andrew và ctv., 1988; Tave, 1991), giống Yumbo No 1 lai giữa dạng Florida đỏ và O. niloticus (Castillo, 1990); giống Yumbo No 2 lai giữa Red Tilapia USA và Red Tilapia Israel,... 8 Hoặc sản xuất giống cá rô phi đơn tính bằng cách cho cá con ăn thức ăn có tỉ lệ đạm cao, phối trộn với methlytestosterone sẽ cho tỉ lệ đực rất cao (Báo Khoa học phổ thông và nhà văn hóa khoa học, 2002; trích www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/aquafishdata/index.htm ). 2.3. Tình hình dịch bệnh ở cá rô phi Cùng với sự gia tăng mật độ trong hệ thống nuôi là sự gia tăng về bệnh. Trong thời gian gần đây, người nuôi luôn phải đương đầu với vấn đề bệnh trên động vật thủy sản. Bệnh trên cá rô phi xảy ra khắp nơi, trong đó một số đã phát triển thành những trận dịch. Đài Loan là nước từng đã hứng chịu rất nhiều trận dịch trên cá rô phi. Chien (1991; trích bởi Nguyễn Tri Cơ, 2004) đã mô tả bệnh trong một hệ thống nuôi cá rô phi vằn do Saprolegnia sp. gây ra. Trận dịch năm 1992 đã làm chết rất nhiều cá rô phi trong những ao nuôi nước ngọt ở miền Đông và Nam Đài Loan, sau đó lan rộng ra các đảo trong khu vực ở cả nước lợ và nước mặn (Huang và ctv., 1998). Tại Israel, một tác nhân gây bệnh rất giống nấm Branchiomyces đã làm chết 85% cá rô phi đỏ và cá rô phi lai. Tại một đầm nuôi cá rô phi nước lợ ở Hưng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh đã xảy một trận dịch vào cuối năm 1997, nguyên nhân do đĩa Piscicola sp. và đã làm chết khoảng 20 – 25 tấn cá (Bùi Quang Tề, 2001; trích bởi Võ Văn Tuấn, 2005). 2.4. Tình hình nghiên cứu bệnh trên cá rô phi 2.4.1. Trên thế giới Hiện nay trên thế giới đã có một số công trình nghiên cứu về bệnh trên cá rô phi do các tác nhân vi khuẩn như: Miyazaki và ctv. (1984; trích bởi Nguyễn Tri Cơ, 2004) nghiên cứu mô học cá bị nhiễm Pseudomonas fluorescens và Streptococcus sp., Chang và Plumb (1996; trích bởi Nguyễn Tri Cơ, 2004) nghiên cứu mô học cá rô phi vằn nhiễm Streptococcus sp. và ảnh hưởng của độ mặn lên quá trình nhiễm Streptococcus sp. của cá rô phi vằn, Bunch và Bejerano (1997; trích bởi Nguyễn Tri Cơ, 2004) nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố môi trường lên sự nhạy cảm của cá rô phi lai đối với bệnh do Streptococcus sp., Huang và ctv. (1996; trích bởi Nguyễn Tri Cơ, 2004) nghiên cứu dịch tể học và khả năng sinh bệnh của Staphylococcus epidermidis trên cá rô phi nuôi ở Đài Loan và các tác giả này kết luận rằng S. epidermidis là một tác nhân gây bệnh ở cá rô phi,... 9 2.4.2. Tại Việt Nam Hiện nay ở Việt Nam các công trình nghiên cứu về bệnh cá rô phi chưa nhiều, chỉ có vài công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào kí sinh trùng và hầu như chưa có hoặc có rất ít công trình có tầm cỡ nghiên cứu về tác nhân virus hay vi khuẩn gây bệnh trên cá rô phi. Những công trình nghiên cứu ở Việt Nam như: nghiên cứu về kí sinh trùng trên một số dòng cá rô phi vằn ở Bắc Ninh và Quảng Ninh (Bùi Quang Tề và ctv., 1999; trích bởi Nguyễn Tri Cơ, 2004) hay nghiên cứu về kí sinh trùng ở những giai đoạn khác nhau trên ba dòng cá rô phi nuôi (O. niloticus) như dòng Thái, dòng Việt và dòng GIFT (Genetical Improved Farm Tilapia) tại miền Bắc Việt Nam (Bùi Quang Tề và Vũ Thị Lụa, 1999; trích bởi Nguyễn Tri Cơ, 2004). 2.5. Một số thông tin về liên cầu khuẩn Streptococcus iniae gây bệnh trên cá rô phi 2.5.1. Đặc điểm hình thái, sinh lí, sinh hóa Streptococcus iniae là một loài vi khuẩn thuộc giống Streptococcus. Streptococcus gồm vài loài được xác định là tác nhân gây bệnh trên nhiều kí chủ. Phần lớn các loài trong giống này vẫn chưa được xác định đầy đủ. Các đặc điểm dùng để định danh Streptococcus sp. thông thường trên loài hữu nhũ không được áp dụng nhiều khi xác định tác nhân gây bệnh trên cá. Một số loài vi khuẩn thuộc giống Streptococcus gây bệnh trên cá đã được xác định, bao gồm: Streptococcus difficile phát hiện ở Israel, S. milerri (Austin và Austin, 1999), S. parauberis phân lập từ loài cá bơn nuôi ở miền Bắc Tây Ban Nha (Austin và Austin, 1999), S. iniae được phát hiện trên nhiều loài và cả ở thú hữu nhủ (Austin và Austin, 1999; trích bởi Yanong và Floyd, 2001). Ngoài ra còn một số loài vi khuẩn có mối quan hệ họ hàng rất gần gũi với Streptococcus và gây ra các triệu chứng bệnh tương tự như: Lactococcus garvieae (Austin và Austin, 1999), L. piscium và Vagococcus salmoninarum (Yanong và Floyd, 2001). Tất cả chúng gây ra hội chứng bệnh có tên là bệnh do liên cầu khuẩn (streptococcosis). Bệnh streptococcosis được Hoshina và ctv. báo cáo đầu tiên vào năm 1958 ở Nhật Bản trên loài cá hồi nuôi. Streptococcus iniae cùng với vi khuẩn Lactococcus garvieae là những tác nhân gây bệnh chủ yếu của bệnh streptococcosis ở cá, theo ước tính nó là nguyên nhân gây ra 50% số cái chết trong tháng đầu của vụ nuôi và tới 80% số cá nuôi bị tổn thất khi kết thúc vụ nuôi, đặc biệt nghiêm trọng nếu bệnh xảy ra trong những tháng mùa lạnh . 10 S. iniae được phân lập đầu tiên trên loài cá heo vùng sông Amazone vào thập niên 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên nó chỉ được coi là tác nhân gây bệnh sau một vụ bộc phát trên cá rô phi lai vào năm 1994 (Yanong và Floyd, 2001). S. iniae có thể gây bệnh trên cả cá lẫn thú, kể cả con người (Austin và Austin, 1999; Weistein và ctv., 1997). S. iniae có dạng hình cầu, có thể đứng riêng lẻ, thành từng cặp hoặc tạo thành chuỗi dài. Vi khuẩn S. iniae bắt màu Gram dương . Đặc điểm này của nó khá hữu ích cho công tác phân lập vì thông thường các tác nhân vi khuẩn gây bệnh trên cá thuộc nhóm vi khuẩn Gram âm. Vi khuẩn S. iniae phát triển tốt trên các môi trường thạch Tryptic Soyar Agar, Brain Heart Infusion, Muller – Hinton và thạch máu cừu. Nhiệt độ nuôi cấy thích hợp từ 25 – 28oC. Sau 48h nuôi cấy, vi khuẩn tạo thành khuẩn lạc nhỏ (0,5 – 0,7mm) màu trắng đục. Một số chủng khuẩn lạc trong suốt có tính nhầy sau 24h nuôi cấy. Trên môi trường thạch máu, khuẩn lạc tạo vòng dung huyết beta nhỏ, trong suốt, rìa không rõ. Vi khuẩn không phát triển ở điều kiện pH 9,6, NaCl 6,5%, nhiệt độ 10 và 45oC (Nguyen và Kanai, 1999). S. iniae thủy phân esculin và tinh bột, không thủy phân gelatin. Vi khuẩn lên men đường glucose, maltose, mannitol, không lên men arabinose, lactose, raffinose v

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnoi dung chinh.pdf
  • docbia.doc
  • docmuc luc.doc
  • docphu luc.doc