Đề tài Dự án phim

TRÌNH TỰ TIÊU BIỂU CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN Xem xét lại và định nghĩa nhiệm vụ của tổ chức. Thiết lập mục đích và mục tiêu dài hạn. Phân tích và đề ra chiến lược để đạt mục tiêu. Hiện thực hóa mục tiêu thông qua dự án.

pptx49 trang | Chia sẻ: Trịnh Thiết | Ngày: 05/04/2024 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dự án phim, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD : Nguyễn Thuỳ Trang NHÓM : 01 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO ĐỀ TÀI: DỰ ÁN PHIM QUẢN LÝ DỰ ÁN Q 2 CHAPTER 2: STRATEGY AND PROJECT SELECTION 3 Tổng quát về tầm quan trọng của kế hoạch chiến lược và tiến trình phát triển nó Những vấn đề cơ bản khi chiến lược và dự án không có liên hệ Phương pháp chung đảm bảo tính thống nhất chiến lược – dự án NỘI DUNG 4 5 Project 1 Project 2 Project 3 Strategy * Chiến lược của một công ty được thực hiện qua các dự án . *Mỗi dự án cần có một sự liên hệ rõ ràng với chiến lược chung của tổ chức. Service New Products Processes Strategy Project Project Project Dự án được công ty dùng để chuyển hóa chiến lược thành những sản phẩm, dịch vụ hay các tiến trình cần thiết để đạt mục tiêu. 6 7 KHÔNG HIỂU ĐƯỢC VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN TRONG CHIẾN LƯỢC THEO ĐUỔI LAN MAN NHỮNG CÔNG NGHỆ NGOẠI LAI TẬP TRUNG VÀO CÁC KHÁCH HÀNG TRUNG BÌNH VƯỚNG VÀO VIỆC TÌM KIẾM SỰ HOÀN HẢO TẬP TRUNG VÀO VẤN ĐỀ CÓ SỰ ƯU TIÊN THẤP The Strategic Management Process: An Overview 8 The Strategic Management Process Quản lí chiến lược là quá trình Tiếp cận “chúng ta là gì?” Quyết định và thực hiện “chúng ta định sẽ trở thành gì và làm cách nào để tới được đó” STRATEGY 9 10 PHÂN BỔ NGUỒN LỰC PHẢN ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI CỦA MÔI TRƯỜNG HAI CHIỀU HƯỚNG CHÍNH CỦA QUẢN LÝ NGUỒN LỰC Xem xét lại và định nghĩa nhiệm vụ của tổ chức. Thiết lập mục đích và mục tiêu dài hạn. Phân tích và đề ra chiến lược để đạt mục tiêu. Hiện thực hóa mục tiêu thông qua dự án. TRÌNH TỰ TIÊU BIỂU CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN 11 CHI TIẾT, TRỌNG TÂM 12 Đồng Bộ Máy chủ Tránh lỗi tr ư ơng thích Kiểm soát phầm mềm và phần cứng Kiểm soát phần mềm Cải thiện chất l ư ợng ảnh Ghi đĩa dễ dàng Cùng phần mềm Free, chính sách khách hang tốt. 13 MỤC TIÊU VÀ ĐỐI T Ư ỢNG DÀI HẠN Đối t ư ợng Nhiệm vụ Mục tiêu Làm rõ Đo đạt Mục tiêu có phân tầng các cấp Mục tiêu ở đâu và khi nào thì đến đó? 14 PHÂN TÍCH VÀ CÔNG THỨC ĐẾN MỤC TIÊU Đi từ tìm hiểu khách hàng tới nội tại doạnh nghiệp 15 THỰC HIỆN CHIẾN L Ư ỢC THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN Vị trí nguồn lực Văn hóa Cân bằng hiệu quả với các hoạt động khác Cảm hứng Dự án ưu tiến 16 QUẢN LÝ DỰ ÁN 17 KẾ HOẠCH KỊCH BẢN Là phương pháp hàng đầu để liên tưởng tượng các điểm yếu không thể thay đổi ở tương lai, mang tính giải pháp sống còn. Đặt vào tổ chức để đáp ứng, thay đổi nguồn lực bằng cách dự đoán các dự án khác phải thực hiện. 18 CÁC VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN Xung đột gây thiếu tin tưởng Thường xuyên đàm phán các ưu tiên Nhân viên bối rối và không hiệu quả Tài nguyên không đủ 19 VẤN ĐỀ 3: XUNG ĐỘT TÀI NGUYÊN VÀ ĐA NHIỆM XUNG ĐỘT TÀI NGUYÊN ĐA NHIỆM Tranh cãi giữa các nhà quản lí dự án Chậm trễ kém hiệu quả 20 Phân loại DỰ ÁN DỰ ÁN TUÂN THỦ & KHẨN CẤP DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CHIẾN L Ư ỢC 21 22 PHI TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN topic question Chiến lược / liên kết Những chiến lược cụ thể? Số liệu thành công Đo lường sự thành công như thê nào? Sự tài trợ Người tài trợ là ai? Rủi ro Những rủi ro là gì? Lợi ích, giá trị Những giá trị đem lại cho tổ chức? Nguồn lực Các nguồn lực có sẵn không? Lịch trình Dự án kéo dài bao lâu? Danh mục đầu tư Dự án có tương tác với các dự án hiện tại không? Công nghê Sử dụng công nghệ sẵn có hay công nghệ mới MÔ HÌNH DANH MỤC KIỂM TRA 23 Ưu điểm Nhược điểm -linh hoạt trong việc lựa chọn trong nhiều dự án - dễ dàng sử dụng trên các địa điểm khác nhau -không trả lời được tầm quan trọng của một dự án tiềm năng -không thể so sánh với các dự án khác 24 Sử dụng mô hình đa trọng điểm 25 Lựa chọn tiêu chính Gán trọng số Cho điểm từng tiêu chí Tính tổng điểm MÔ HÌNH ĐA TRỌNG ĐIỂM CHỌN DỰ ÁN CÓ ĐIỂM CAO NHẤT 26 27 MỘT MÔ HÌNH ĐA TRỌNG ĐIỂM Nếu các nguồn lực sẵn có tạo ra một ngưỡng cắt của 50 điểm, nhóm ưu tiên sẽ loại bỏ các dự án 2 và 4. Dự án 5 sẽ nhận được ưu tiên hàng đầu, dự án n thứ hai. MÔ HÌNH ĐA TRỌNG ĐIỂM 28 Phân loại dự án Lựa chọn mô hình Nguồn đầu tư và sức thu hút của bản đề xuất dự án 29 Phân loại dự án 1 Chiến lược Cơ sở hạ tầng Quy định Vấn đề giải quyết dự án 2 Tăng sự hài lòng của khách hàng thông qua web dành cho xe buýt, xe điện Tăng cường an toàn cho lái xe và hành khách Cách để dự án phù hợp với chiến lược tổ chức 3 Tăng số người đi xe thông qua lịch trình và các kế hoạch tốt hơn Phản ứng nhanh với tai nạn . Phân phối chính của dự án 4 GPS hệ thống theo dõi xe Màn hình lịch Truy cập internet Ước lượng sự thành công 5 Tăng số người đi xe Sự hài lòng xủa khách hang Ngân sách họp và lịch trình R ủi ro của dự án này 6 Vượt chi phí Hệ thống bị tắc nghẽn Không đủ nguồn lực BẢN ĐỀ XUẤT THEO DÕI XE CÔNG CỦA DỰ ÁN GIAO THÔNG VẬN TẢI QUÁ TRÌNH SÀNG LỌC DỰ ÁN 30 Ý tưởng đề xuất dự án Lựa chọn dữ liệu và sao lưu Đánh giá dự án theo các chỉ tiêu Nhóm ưu tiên đề nghị đánh giá lại tránh rủi ro PHÂN TÍCH ƯU TIÊN 31 Mục tiêu đặt ra Sự đáp ứng nếu có các tác động 26 27 28 29 Tất cả các hoạt động đáp ứng hiện hành của pháp luật, an toàn và tiêu chuẩn môi trường Yes-Đáp ứng mục tiêu No-Không đáp ứng obj N/A-Không có tác động Các sản phẩm mới sẽ có một phân tích thị trường hoàn chỉnh Yes-Đáp ứng mục tiêu No-Không đáp ứng obj N/A-Không có tác động Tổng KẾT Ưu tiên Phân tích ưu tiên không có gán trọng số 32 Mục tiêu cần đạt được Tầm quan trọng tương đối 1-100 Xác định các tác động đến một dự án 26 27 28 29 Cung cấp phản ứng ngay lập tức với các vấn đề thuộc các lĩnh vực 99 0 ≤ Không giải quyết 1 = Cơ hội để sửa chữa 2 ≥ vấn đề khẩn cấp Tạo 5 triệu $ doanh thu mới bằng cách 20XX 88 0 <$ 100.000 1 = $ 100,000-500,000 2> $ 500.000 TỔNG ĐiỂM ƯU TIÊN Phân tích ưu tiên có gán trọng số 33 QUẢN LÝ HỆ THỐNG DANH MỤC ĐẦU TƯ 34 NGUYÊN NHÂN NHIỀU DỰ ÁN CẠNH TRANH NGUỒN LỰC HẠN CHẾ ÁP LỰC THỜI GIAN 35 Lựa chọn dự án tốt hơn. G iám sát và điều chỉnh tiêu chí lựa chọn để phản ánh trọng tâm chiến lược của tổ chức. C ung cấp các cơ sở hạ tầng để quản lý nhiều dự án và liên kết chiến lược kinh doanh với lựa chọn dự án Vai trò 36 DỰ ÁN PHIM 37 TÌNH HUỐNG 38 CUỘC ĐỜI CỦA TÔI VỚI ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 1 HEIDI 2 NĂM CỦA ECHO 3 THOÁT KHỎI RIO JAPUNI 4 NADIA 5 KEIKO 6 ĐẢO GRAND 7 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 1: CUỘC ĐỜI CỦA TÔI VỚI ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA Một bộ phim, kể về tiểu sử của thời thơ ấu của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng dựa trên cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của Tales từ Nepal. Cuộc đời của Lạt Ma được kể qua con mắt của "Guoda," một con rắn đồng, và các động vật khác tại địa phương người làm bạn với Đức Đạt lai Lạt Ma và giúp anh ta hiểu các nguyên tắc của Phật giáo. 39 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 2: PHIM HEIDI Một bộ phim kể về câu chuyện trẻ em xưa với âm nhạc được viết bởi nhà soạn nhạc từng đoạt giải thưởng Syskle và Obert. Bộ phim với kinh phí lớn sẽ có ngôi sao tên tuổi hàng đầu và phong cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Alps của Thụy Sĩ 40 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 3: NĂM CỦA ECHO Một bộ phim kể về sự nghiệp của một trong những ban nhạc rock-and-roll có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Bộ phim sẽ được đạo diễn bởi đạo diễn mới- Elliot Cznerzy và sẽ kết hợp cảnh buổi hòa nhạc và đằng sau hậu trường các cuộc phỏng vấn kéo dài lịch sử 25 năm của ban nhạc rock Echos. Ngoài âm nhạc tuyệt vời, bộ phim sẽ tập trung vào cái chết của một trong những thành viên sáng lập vì đã dùng quá liều heroin và tiết lộ thế giới ngầm của tình dục, nói dối, và các loại thuốc trong ngành công nghiệp âm nhạc. 41 THOÁT KHỎI RIO JAPUNI Một bộ phim hoạt hình trong rừng Amazon. Câu chuyện xoay quanh Pablo, một con báo đốm Mỹ trẻ tuổi cố gắng thuyết phục động vật rừng chiến đấu mà họ phải đoàn kết và thoát khỏi sự tàn phá của dân địa phương. 42 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 5: PHIM NADIA 43 Câu chuyện của Nadia Comaneci, là một vận động viên thể dục Romania nổi tiếng giành được ba huy chương vàng 1976 tại Thế vận hội mùa hè Olympic. Bộ phim sẽ diễn tả cuộc sống của cô khi là một đứa trẻ nhỏ ở Romania và làm thế nào cô ấy được lựa chọn bởi chính quyền Rumani tham gia thế vận hội. Bộ phim sẽ làm nổi bật thế nào để Nadia duy trì tinh thần thép của mình và tình yêu dành cho môn thể dục dụng cụ – một bộ môn có chương trình đào tạo khắc nghiệt. Câu chuyện của Keiko, kẻ giết cá voi nổi tiếng, sẽ được kể do Seiko tưởng tượng, người ở xa tương lai, là nói cho đứa con của mình về ông nội nổi tiếng của họ. Bộ phim kinh phí lớn sẽ tích hợp cảnh thật của cá voi trong một môi trường hoạt hình thực tế sử dụng hình ảnh nghệ thuật máy tính. Câu chuyện sẽ tiết lộ cách Keiko đáp ứng điều trị của mình bởi con người. 44 ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 6: KEIKO – CÂU CHUYỆN CỦA MỘT KẺ SĂN CÁ VOI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 7: ĐẢO GRAND Câu chuyện có thật về một nhóm các sinh viên nghiên cứu sinh học mà họ là người đã phát hiện ra rằng một nhà máy phân bón là bán phá giá và thải độc chất vào một con sông gần đó. Bộ phim miêu tả cảnh sinh viên tổ chức một chiến dịch để chống quan liêu địa phương và cuối cùng buộc các nhà máy phân bón phục hồi hệ sinh thái địa phương. 45 BẢNG ĐÁNH GIÁ ƯU TIÊN DỰ ÁN 46 Mục tiêu phải thực hiện Phải đáp ứng nếu có các tác động 1 2 3 4 5 6 7 Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn và môi trường Y = yes (có) N = no (không) N/A = không áp dụng Y Y N Y   N/A   N   Y   Xếp Loại phim được công chiếu rộng rãi và phim hạn chế trẻ em Y = yes (có) N = no (không) N/A = không áp dụng   Y   Y   N Y   Y Y Y Không có ảnh hưởng xấu đến hoạt động khác Y = yes (có) N = no (không) N/A = không áp dụng   Y   Y   N N   Y N N Mục tiêu mong muốn Tầm quan TrọNG 1-100 Định nghĩa tác dộng của một dự án Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Được đề cử cho giải phim hay nhất của năm 60 0 = Không có tiềm năng 1 = Có tiềm năng thấp 2 = Có tiềm năng cao 1 2 2   2 2 2 Tạo ra một nhân vật hoạt hình chính, mới 20 0 = Không có tiềm năng 1 = Có tiềm năng thấp 2 = Có tiềm năng cao 0 1 2   0 1 0 Tạo thêm hàng hóa 10 0 = Không có tiềm năng 1 = Có tiềm năng thấp 2 = Có tiềm năng cao 2 2 0   0 0 0 Nâng cao mối quan tâm về môi trường 55 0 = Không có tiềm năng 1 = Có tiềm năng thấp 2 = Có tiềm năng cao 0 1 2 0 0 2 Tạo ra lợi nhuận lớn hơn 18% 70 0 < 18% 1 = 18%-22% 2 > 22%   1   0 0   0 1 1 Sự thúc đẩy nhà nước của phim hoạt hình 40 0 = Không có tác động 1 = Có 1 vài tác động 2 = Tác động lớn   0 1 2 0 2 0   Tạo ra một trào lưu 10 0 = Không có tiềm năng 1 = Có tiềm năng thấp 2 = Có tiềm năng cao 0 0 1   2 0 2 Tổng số điểm 150   255 360 140 190 320 Sự ưu tiên 5 3 7 1 6 4 2 47 48 Giáo trình Quản Lý Dự Án, 2015, Cao Thị Hào, Nhà xuất bản ĐHQG TP. HCM. 1 2 Project management - the managerial process - 5th edition, 2011, E rik w. larson, Clifford f. gray. TÀI LIỆU THAM KHẢO THE END ! CẢM ƠN CÁC BẠN VÀ THẦY cô ĐÃ LẮNG NGHE NHÓM 1 49