Đề tài Kiểm tra chất lượng phần mềm

(Bản scan) Như đã nói ở trước, sản phẩm phần mềm được gọi là đúng nếu nó thực hiện được chính xác những mục tiêu chuẩn mà người thiết kế đã đặt ra. Để có một đánh giá chính xác về cấp độ đúng của phần mềm, ta phải kiểm tra chất lượng phần mềm. Như thế kiểm tra là quá trình tìm lỗi và nó là một cách đánh giá cuối cùng về các đặc tả

pdf23 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2277 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kiểm tra chất lượng phần mềm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan